Ömer Özkaya Tüm Köşe Yazıları

14 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Hegemonya dağılımı

Tek kutuplu dünyanın sonuna gelindiğine dair bir tablo oluşuyor. ABD'nin hegemonyasına yeni ortaklar çıkmış gibi: İngiltere, Almanya-Fransa, Rusya-Çin ve ABD. Dört hegemonik güç, dört ayaklı dünya ve fakat tek ideoloji. Hegemonyanın bu şekilde dağılımı ABD'yi zayıflatır mı Çin ve Rusya'yı güçlendirir mi İngiltere nasıl bir yeniden yapılanma sürecin

03.02.2019
464 0 0

Her şey aslına rücu eder mi

İngiltere'nin Brexit süreci, AB'nin misyonunu ifa ettiği gerçeğini teyit etmektedir. İngiltere gibi 50'den fazla açık sömürgeye sahip bir ülkenin bir anda ana bileşenleri İskoçya, Galler ve İrlanda'yı kaybetmekle yüz yüze gelmesi, Brexit sürecinin ana faktörünü oluşturmaktadır. AB'nin mimarları, süreç ilerledikçe Avrupa'yı atomize edecek yasal alty

31.01.2019
272 0 0

Kiliseye ayine gittiğim için hükümetimiz kapalıdır

ABD Hükümeti ve Devleti anayasal süreçler işlemediği için bir müddet "Kapalı" kaldı. ABD'nin devlet şeması ve anayasal sistemi, uzlaşmayı sağlayabilmek için böyle bir usül geliştirmiştir. Sonuçta "uzlaşma" sağlandı ve idari sistem yeniden işlemeye başladı. Gerçekten de Türk devlet yapısı ve geleneği söz konusu olunca bu durumu kavramak Türkiye Cumh

28.01.2019
268 0 0

50 yıllık sorun: Venezuela

ABD'nin askeri, endüstriyel, petrol, finansal ve ticari kompleksinin eskiden beri milim milim takip ettiği ülkelerden biri de Venezuela'dır. "Venezuela yaklaşık 50 yıldır yukarıda adı geçen kompleks üzerinden ABD'ye sistematik stres testi uygulayan bir mekanizma olarak işlev görmektedir" analizi Venezuela'yı hep zorlamıştır. ABD'nin finansal, ticar

27.01.2019
273 0 0

Osmanlı'nın evrakları

Osmanlı insanların uzun zamandır özlemini duydukları düzeni getirerek bunun üzerine oturdu. Uzun ömrünü biraz da buna borçlu. Özellikle Balkanlarda yaşayan insanlar, kralların ve kilisenin ağır baskısı altındaydı. Bu durum Osmanlı'nın Balkanlar'a yerleşmesini kolaylaştırmıştır. Osmanlı, 14. Yüzyıl ila 19. Yüzyıl arasında geniş bir coğrafya üzerine

24.01.2019
296 0 0

İnsanın insana yapabilecekleri

Batı, insanı mensup olduğu inanca göre değerlendirir. Eğer kendisiyle aynı inancı paylaşmıyorsa ondan nefret eder. İnancı aynı ise onu baş tacı eder, onun kusurlarını görmezden gelir. Eski yıllarda inanç ortaklığı ırk ortaklığından daha değerliydi. İnsanlar ırk ortaklığını 1800'lerden sonra önemsemeye başladılar. Ondan önce inanç ortaklığı önemliyd

21.01.2019
247 0 0

İklimin yapabilecekleri

İklim, toplumsal nabız ve insanların davranışlarının belirleyicilerindendir, bu sebeple; seçim, referandum gibi önemli politik faaliyetlerin öncesinde hava şartlarının "doğal" olup olmaması, milli güvenliği ilgilendirir. Fransız Devrimi'nde iklimin rolü bilinir ancak daha derinlikli analizlere ihtiyaç vardır. "Daniel 2:44", "Levililer 26:4" ve "Mar

20.01.2019
252 0 0

Akıl, ölüm sonrasını da belirler

12 Eylül 1980 İhtilali'nden sonra Türkiye, içe ve dışa dönük çalışmalar yapacak olan bir takım yapıların inşaasında ve Türk düşünce hayatında Mâturîdilik'i yeniden kurgulamaya dönük çaba gösterme kararı aldı. Bu kararın tam manasıyla uygulanmaması için dışarının da desteklediği bir iç direnç var ve taraflar arasındaki mücadele devam ediyor. Bu müca

17.01.2019
277 0 0

İklimin gücü

Özel beslenmek yoluyla farklılaşmak mümkündür. Ancak bu tek başına yeterli değildir, farklılaşmayı çalıştıracak yazılıma da sahip olmak gerekir. İnsan aldığı gıdanın etkisine açık bir varlıktır. Etkiye açık olmak, manipülasyona da açık olmak demektir. Gıda insanın enerji kaynağı aynı zamanda istikamet vericisidir de. İnsan beslenme yoluyla evrendek

14.01.2019
246 0 0

Kelime ve düşünce

Bir yazımızda "gerçekte kimdir" diye sorduğumuz Yunus Emre, "Söz ola kestire başı, Söz ola kese savaşı, Söz ola ağulu (zehirli) aşı, Yağ ile bal ede" diyerek dil ve onu oluşturan kelimelerin bir "uydurma sesler topluluğu" olmadığını veciz bir şekilde ifade eder. İnsan kelime ile düşünür. Kelime, insan aklının üzerine çıkıp evreni keşfedeceği, âlemi

13.01.2019
247 0 0