Mustafa Kasadar

Milli Gazete

İftar sofraları ve dini yozlaşma

İftar; İslâm'ın beş temel esasından birisi olan orucun bir parçasıdır. Oruç tutmak ibadet olduğu gibi onu vaktinde ve adabınca açmak da ibadettir. Zira Resûlüllah (s.a.v.) vakti girdikten sonra oruçlunun iftarda acele etmesi ve orucunu hurma veya su ile açmasını tavsiye etmiş ve kendisi de bunu bizzat uygulayarak akşam namazını kılmadan önce birkaç

Ulema-i su' kötü âlimler

Ulemâ-İ su' (kötü âlimler), hüküm vermek için meydana gelme ihtimali binde bir olan fer'î (ikincil) meselelere dalarlar. Belki hiçbir zaman vaki olmayacak olan veya hayatta yalnızca tek bir kere meydana gelmesi mümkün olan meseleler üzerinde çalışarak o meselenin mahiyetini çözmek için kendilerini yorarlar. Bu şekilde vazifeleri olmayan ve kendiler

Dini İlimleri Dünyalık Gayelere Ulaşmak İçin Alet Eden Bedbahtlar

Sosyal medyanın yaygınlaşması ile birlikte yıllardır ilahiyat fakültelerinde öğrencileri zehirleyen birtakım hoca lakaplı kişilerin yedikleri herzeler bir bir ortalığa saçılmaktadır. Tabii şu ana kadar ortaya çıkanlar buzdağının görünen kısmıdır. Dahi nice nice sapıklar var!.. Esasen ortaya dökülen bu çirkefliklerden daha tehlikelisi Allah'a, kitab

Şeytanın kalbe giriş yolları

Kalbin durumu, bir kalenin durumuna benzer. Şeytan, kaleye girmek isteyen bir düşmandır. Onu istila edip kendine yurt yapmak ister. Kaleyi düşmandan ancak kapılarını, giriş noktalarını ve kalede açılan delikleri korumak ve oralarda nöbet beklemek suretiyle korumak mümkündür. Kalenin kapılarını bilmeyen bir kimse, o kapıların nöbetçiliğini yapamaz.

Nafile oruç tutmanın fazileti ve nefsi terbiye etmedeki etkisi

Rabbimizin lütfu ve inayetiyle bir Recep ayına daha ulaştık. Resulullah (S.A.V.) Efendimiz Recep ayının birinci gününe kavuşunca şöyle dua ederdi; "Allahümme barik lena fii recebe ve şaban ve belligna ramazan. Ey Allah'ım! Recep'i ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a kavuştur." Biz de Efendimizin bu duasına "âmin" diyor ve Rabbimizden biz

Arınma ve donanma mevsimi üç aylar

Yüce Allah, hikmetinin gereği bazı vakitleri diğer vakitlerden, bazı mekânları da diğer mekânlardan üstün kılmıştır. Bu özel vakitler bir nevi biz günahkâr kulların affedilme ümitlerini sürekli canlı tutmak ve kaçırılan fırsatları telafi etmek için Allah Teâlâ tarafından ihsan edilen bir atiyyedir, ikramdır, bizlere sonsuz rahmetinin bir tecellisid

Milli Nizam'ın 50'nci kuruluş yılı

Türkiye'nin İslamlaşmasının en önemli dönüm noktalarından birisi Millî Görüş hareketinin siyaset alanında ortaya çıkmasıyla olmuştur. Bu hareketin öncüsü olan Necmettin Erbakan Hoca'mız siyasi mücadeleye atılmadan önce gerek üniversite gerekse iş dünyası ve gerekse mensubu olduğu Gümüşhanevi Dergâhı çevresinde çok aktif görevler yapmıştır. Gümüş Mo

Allah Teâlâ, Hz. Adem'e bütün varlıkların isimlerini öğretti

Cenâb-ı Hak, Hz. Âdem'e eşyanın isimlerini öğretmiş ve ona eşyaya uygun isimler icat etme kabiliyeti vermiştir. Eğer eşyanın isimleri olmasaydı, onları nasıl tanır ve başkalarına nasıl tanıtırdık O zaman onu alıp işaret etmemiz gerekecekti. O halde denizi, ayı, çölü veya ölüleri nasıl getirip işaret edecektik Bu yüzden her şeye, hatta sokaklara, ev

Hekimoğlu İsmail ve Minyeli Abdullah

Ömer Okçu, nam-ı diğer Hekimoğlu İsmail, bir astsubay emeklisi olarak fevkalade işler başarmış bir davetçi, gazeteci, yazar ve yayıncıdır. Son 50 yılını matbuat âleminde geçirmiştir. Yazıları sebebiyle 1950'den itibaren çeşitli zamanlarda hakkında davalar açılmış, gözaltına alınmış, 163. maddeye muhalefetten DGM'de yargılanmış ve çok kısa bir süre

Din sebeplere sarılmaktır

Kadere iman meşru sebeplere sarılmaya mani değildir. Bilakis bu da kaderin bir tecellisidir. Her kim Allah Teâlâ'nın neticeleri sebepsiz takdir ettiğine inanıyorsa kaderin hakikatini anlamamış demektir. Sebepler de neticeler gibi takdir edilmiştir. Resûlüllah (S.A.V.)'in ve ashabı kiramın hayatını incelediğimizde sebeplere yapıştıklarını, gerekli h