Mustafa Kasadar Tüm Köşe Yazıları

16 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Milli Nizam'ın 50'nci kuruluş yılı

Türkiye'nin İslamlaşmasının en önemli dönüm noktalarından birisi Millî Görüş hareketinin siyaset alanında ortaya çıkmasıyla olmuştur. Bu hareketin öncüsü olan Necmettin Erbakan Hoca'mız siyasi mücadeleye atılmadan önce gerek üniversite gerekse iş dünyası ve gerekse mensubu olduğu Gümüşhanevi Dergâhı çevresinde çok aktif görevler yapmıştır. Gümüş Mo

Bugün
1 0 0

Allah Teâlâ, Hz. Adem'e bütün varlıkların isimlerini öğretti

Cenâb-ı Hak, Hz. Âdem'e eşyanın isimlerini öğretmiş ve ona eşyaya uygun isimler icat etme kabiliyeti vermiştir. Eğer eşyanın isimleri olmasaydı, onları nasıl tanır ve başkalarına nasıl tanıtırdık O zaman onu alıp işaret etmemiz gerekecekti. O halde denizi, ayı, çölü veya ölüleri nasıl getirip işaret edecektik Bu yüzden her şeye, hatta sokaklara, ev

20.01.2022
5 0 0

Hekimoğlu İsmail ve Minyeli Abdullah

Ömer Okçu, nam-ı diğer Hekimoğlu İsmail, bir astsubay emeklisi olarak fevkalade işler başarmış bir davetçi, gazeteci, yazar ve yayıncıdır. Son 50 yılını matbuat âleminde geçirmiştir. Yazıları sebebiyle 1950'den itibaren çeşitli zamanlarda hakkında davalar açılmış, gözaltına alınmış, 163. maddeye muhalefetten DGM'de yargılanmış ve çok kısa bir süre

17.01.2022
4 0 0

Din sebeplere sarılmaktır

Kadere iman meşru sebeplere sarılmaya mani değildir. Bilakis bu da kaderin bir tecellisidir. Her kim Allah Teâlâ'nın neticeleri sebepsiz takdir ettiğine inanıyorsa kaderin hakikatini anlamamış demektir. Sebepler de neticeler gibi takdir edilmiştir. Resûlüllah (S.A.V.)'in ve ashabı kiramın hayatını incelediğimizde sebeplere yapıştıklarını, gerekli h

13.01.2022
6 0 0

Beş vakit namazı cemaatle kılmanın hükmü ve önemi

Resûlüllah (s.a.v.) namazın farz kılınışından itibaren hayatının sonuna kadar beş vakit namazı sürekli olarak kendisi cemaate imam olarak kıldırmış, Müslümanları da namazları cemaatle kılmaya teşvik etmiştir. Cemaatin önemini gösteren çok sayıda hadis-i şerif bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmı şöyledir: "Sizden birinin câmide cemaatle kıldığı namaz

10.01.2022
3 0 0

Namazların cem edilmesi

Yüce Allah farz kıldığı ibadetlerin bir kısmı için belirli vakitler tayin etmiştir. Farz namazlar, Ramazan orucu ve hac gibi. Bu ibadetlerin kendilerini yerine getirmek farz olduğu gibi belirlenmiş olan vakitlerde eda etmek de farzdır. Eda edilmesi için belli bir vakit tayin edilmeyen ibadetler ise mutlak (serbest zamanlı) ibadetlerdir. Nafile nama

06.01.2022
15 0 0

"Gazaba Uğrayanların ve Sapıkların Yoluna Değil..."

Bugün Müslüman halklar arasında oldukça yayılmış olan Batı hayranlığı ve bunun doğal sonucu olarak ortaya çıkan fikrî ve ahlâkî yozlaşmaların birçoklarının temelinde imani çözülmenin yattığı muhakkaktır. Zira itikadi bozulmaların birçoğu, önce basit şekli taklitlerle başlar. Taklit, zamanla alışkanlık ve huy hâline gelir. Sonrasında ise şekli berab

31.12.2021
6 0 0

Dinde zorlama yok mudur

İslâm; olanca gücü ve enerjisi ile insan idrakine hitap eder, temiz fıtrata, düşünen akla, vicdana seslenir. Ama seslenirken hiçbir baskıya başvurmaz. Zira inanç özgürlüğü, insanı "insan" yapan değerdir. İslâm'ın gerçek manada hâkim olduğu yerde ikrah (zorlama) bulunmaz, buna ihtiyaç da duyulmaz. Zira İslam, insanın yaratılış kodlarına hitap eder,

27.12.2021
7 0 0

Yılbaşı eğlencesi adı altında haramları helal saymak imanla çelişir

Kimi insanlar vardır ki İslam'ı tümüyle inkâr etmemelerine rağmen koşullar ve durumlar bunu gerektiriyor diyerek İslam'ın şiddetle haram kıldığı yasakları ısrarla işlerler. Bir de buna, yılbaşı eğlencesi, doğum günü partisi, düğün töreni gibi kılıflar bularak bazı özel zamanlarda dine aykırı davranmanın bir sakıncası olmadığına inanırlar ve cahiliy

23.12.2021
5 0 0

İçki ve kumar gibi cahiliye hastalıkları ancak Tevhid inancı ile tedavi edilir

İnsan fıtratının ilk bağı, akide bağıdır. Bu akide bağı oluşturulmadan insanın fıtratında hiçbir ahlâka, eğitime ve sosyal bir inkılâba yol açmak mümkün olamaz. Zira insan fıtratının anahtarı buradadır. Bu fıtrat, kendi özel anahtarı ile açılmadığı sürece, hazineleri kapalı kalacaktır. Ne zaman bir pencere açılsa, bir başka pencereler kapanacak, bi

20.12.2021
9 0 0