Mehmet Şerif Cebe Tüm Köşe Yazıları

13 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Tarih tekerrür eder mi

Bakara Suresi'nin 114. ayetinde Allah, insanları şöyle uyarıyor: "Allah'ın mescitlerinde, onun adının anılmasını engelleyen ve oraları yıkmaya çalışanlardan daha zalim kim olabilir Oysa oralara ancak korkulu bir saygı içinde girmeleri yakışık alır. Bunları, dünyada rezil olmak, ahirette de büyük bir azap beklemektedir." Allah'ın bu uyarısının kapsa

29.03.2023
7 0 0

Cadı kazanı

Etrafımız siyasetle dopdolu... Adım başı siyasetpolitika... Hani derler ya; "iğne atsan yere düşmez!" Yani siyasi konulardan iğnenin düşeceği boşluk kalmamış ki yaşamın normal yönünü anlatan dertlerimizi, sıkıntılarımızı, eksikliklerimizi birbirimize anlatıp önümüzü görebilelim! Ya da toplumuzdaki ahlaksızlıkları (Devlet yönetiminde merkezi veya ye

22.03.2023
11 0 0

Tükürdüğünü yalamak ya da boşa kürek çekmek

Yaşadığımız dünya bir çeşit arenadır. Güçlüler ve zayıflar arenası... Sömürgeciler ve sömürgeler arenası...Yayılmacılar ve yayılmacı saldırılara uğrayanlar arenası... Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Günümüzde güçlülerin dolu dizgin at koşturdukları ülkeleri saymakla bitiremeyecek durumdayız. Güçlü, acımasız, saldırgan yayılmacılar bir ülkeyi ele geçir

15.03.2023
16 0 0

Bir kez testi kırıldı

Sonunda; "Dananın kuyruğu koptu!" ancak merak edilen uzun kısmı kimin elinde kaldığıdır. Bu belirsizlik devam ederken hayıflananlar, üzülenler ve sevinenler ve hayal kırıklığına uğrayanlar var... Vah, vah, vah!... Vah ki nasıl vah! Tam köprüyü geçiyorlardı ki köprü ortadan yıkılmaz mı! Ümitli olanların ümit dünyası yerle bir oldu! 6 katlı bina, 1 b

07.03.2023
27 0 0

Deprem değil ahlaksızlık öldürür

Binaların dışı insanların aklını başından alır; içi ise insanları yakar! Mum ve pervane (kelebek) hikayesinde olduğu gibi... Kelebek (insan) bilmez ki biraz sonra mumun ateşine çarpıp yanacak! Biz de üçkağıtçılıkla dışı süslü, içi ise ahlaksızlıkla doldurulmuş yapıların süsüne koşup o süslü yapılarda yaşamaya çalışırken bilmeden ateşlerine çarpıp y

22.02.2023
22 0 0

İki yüzlülük

Başta Birleşik Krallık (İngiltere) olmak üzere Batılı yayılmacı ülkeler, Türkiye'nin de içinde bulunduğu Osmanlı'dan sonra bir avuç kadar kalabilen topraklarda yaşayan Müslüman halkın tekrar bir araya gelerek güç oluşturup özgür bir yönetim altında yaşamalarını engellemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Müslüman halkın, her zaman onlara muhtaç

15.02.2023
19 0 0

ÇARESİZLİK

"Bütün dünyaya küskündüm, dün akşam pek bunalmıştım; Pek ıssız bir karanlık sonradan vadiyi sarmıştı. Işık yok, yolcu yok, ses yok, bütün hilkat kesilmiş lal..." Çanakkale saldırısı, İstanbul ve Bursa'nın işgali üzerine yurdun orantısız bir güçle ele geçirilmesi nedeniyle şairimiz; Mehmet Akif E

04.01.2023
24 0 0

Toplumun dejenerasyonu

Toplumu ayakta tutan önemli özelliklerden biri ahlaktır. Ahlak deyince şunları kastediyoruz: Toplumu oluşturan bireylerin başkalarının haklarına saygılı olmaları ve haklarına riayet etmeleri, özgürlüklerinin başkalarının özgürlüğüyle sınırlı olduğunu bilip ona göre davranmaları; dini ve insani yönden ahlak kurallarına uymaları; empati yapmaları...

28.12.2022
25 0 0

Kur'an'ın hatırı

Kur'an'a değer vermek, onu yakından tanımak, onu incelemek; içinde ne var ne yok yoklamak ve yaşamımızı ona göre şekillendirmek demektir. İnananlar olarak biz bunu yapmıyoruz da eski zamanlardaki gibi işin kolayına kaçarak yetkin olduğunu ve yanılma paylarının olmadığına inandığımız belli kişilerden İslam'ı öğrenme yoluna başvuruyoruz. Bu yanlış g

21.12.2022
30 0 0

Benim adamımcılık

Tarihe baktığımızda, devlet yöneticilerinin ya da hükumet yetkililerinin, ülkelerini yönetirken işin ehli olmadıkları halde, kendi akrabalarını, soydaşlarını ya da çıkar ortaklarını iş başına getirip yetkilendirdikleri için çok geçmeden o ülke dağılmış veya yıkılmıştır. Yönetim biçiminde aile, akraba, soy ve çıkarcılık ilişkisi ön planda olduğundan

14.12.2022
32 0 0