Adalete güveniyor musunuz

Adalete güvenin son yıllarda dip yaptığı söyleniyordu. Asal Araştırma Şirketi'nin yaptığı bir anketteki sonuç bunu gözler önüne serdi. TÜİK rakamları başta olmak üzere devlet kurumlarına güven de durum aynı

26 ilde gerçekleştirilen anketin sonuçlarına adalet sistemine duyulan güven ciddi bir şekilde sarsılmış durumda. Katılımcıların yüzde 67,7'si adalet sistemine güvenmediğini söylüyor. "Evet güveniyorum" diyenlerin oranı ise sadece yüzde 24,5... Yüzde 7,8'i ise 'fikrim yokcevap yok" demiş.

Adalet tıpkı oksijen gibi bir milletin olmazsa olmazıdır. O yüzden kadim kültürümüz bize "devletin dini adalettir" sözünü miras bırakmıştır. Esasen Cumhurbaşkanı Erdoğan da adli yıl açılışlarında, Anayasa Mahkemesi kuruluş yıldönümlerinde benzer minvalde konuşmalar yapıyor. Fakat adalet üzerine yapılan her ankette sözle fiilin uyum arz etmediği gün yüzüne çıkıyor. Konuşmalar promterlarda kalıyor.

Adalete olan güvenin bu oranda düştüğü bir ülkede idareciler başını iki elinin arasına alıp düşünmeleri gerekmez mi

BAKIN MÜLÂKAT NEYMİŞ

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "68 bin öğretmene ihtiyacımız var" dedi. Ancak atamalar 20 bin öğretmenle sınırlı kaldı. Geçtiğimiz Cuma sözleşmeli öğretmen ataması başvuruları sona erdi. Herhalde 48 bin öğretmene daha ihtiyaç olduğu unutuldu. Tıpkı Erdoğan'ın seçim vaadi olan "mülâkatın kaldırılması"nın unutulması gibi...

Mülâkatın ne olduğunu SP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap Meclis kürsüsünden şöyle izah etmiş: "Mülâkat torpilin maskesidir; mülâkatla değil, liyakatli kazanılması gerekiyor. Mülâkat emeklerin düşmanıdır, emek çalmaktır. Mülâkat liyakatin katilidir. Mülâkat hırsızların yöntemidir. Mülâkat hak gaspının en kirli yoludur. Mülâkat emekçinin celladıdır. Mülâkat yolsuzluğun simgesidir. Mülâkat adaletin idam sehpasıdır. Mülâkat hak yemeyi meşrulaştıran bir utançtır. Mülâkat düzenbazlıktır... Mülâkat hırsızlıktır, mülâkat hırsızlıktır, mülâkat hırsızlıktır..."

Hâlâ mülâkatta ısrar edenlere duyurulur...

EMEKLİLERİN DURUMU ESKİSİNDEN İYİYMİŞ!

Temmuz ayı yaklaştıkça asgari ücrete ve emeklilere ek zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Hükümet asgari ücrete zam yapılmayacağını, emeklilere TÜİK'in açıkladığı enflasyon farkının verileceğini ilân etmesi, düşük gelirlileri şimdiden kara kara düşündürüyor.

Emekli ve asgari ücretli büyük geçim sıkıntısı yaşarken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın sözleri ise dar gelirleri hayli sinirlendiriyor.