İbrahim Ersoylu Tüm Köşe Yazıları

56 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Nur Talebelerinin sadakat ve tesanüt ile imtihanı

Sadakat; Arapça'da sadaka fiilinin mastarından türetilen ve sıfat olan bir kelime olup dostluk, vefalılık, içten bağlılık, doğrululuk ve sıdk sahibi olmak demektir. Tesanüt dayanışma demektir.Nur dairesinde sadakat ise; Üstada ve Risale-i Nur'a mutlak manada ve her hususta bağlı olmak, başka şeyh ve hocaların peşine düşmemek, Külliyattaki imanî, Ku

Bugün
4 0 0

Risale-i Nur mesleği ve meşveretler

Risale-i Nur Mesleğinin bir düsturu; Nur Talebelerinin daire içinde şahs-ı manevînin tecelli ettiği meşveretlerle iman ve Kur'ân hizmeti yapmaktır.Meşveretler ortak aklı ifade ederler. Cemaat adına bir şahıs, dahî de olsa hizmet meselesinde tek başına alacağı kararın isabetli olması zordur. Üstadımız Bediüzzaman, bir lâhika mektubunda "Bundan sonra

20.05.2022
1 0 0

Bediüzzaman'ın demokrasiye bakışı

Üstad Bediüzzaman, Mutlâkiyet (1908 öncesi padişahlık dönemi), Meşrûtiyet (padişahın, bir kısım yetkilerini Parlamentoya devrettiği 1908'den sonraki dönem) ve Cumhuriyet dönemlerinde her hal ve şartta istibdada ve diktatörlüğe karşı çıkmış, Kur'ân ve sünnet ışığında adalet, meşveret ve kanun hâkimiyeti gibi esaslara dayanan meşrutiyeti, şimdiki ifa

13.05.2022
4 0 0

Uhuvvet ve tesanütle fitne tuzaklarını bozmak

Türkiye'deki ilhaddinsizlik ve fitne odakları, iman ve Kur'ân hizmeti yapan ehl-i imanı, bilhassa Nur Talebelerini zayıflatıp etkisiz hale getirmek için var güçleriyle çalışmaktadırlar.Onların bu yolda kullandıkları en etkili bir metot; Kur'an hadimlerinin arasına fitne-fesat sokarak, onları kamplaştırıp birbirleriyle tokuşturarak güçlerini zayıfla

06.05.2022
9 0 0

Fitnenin zulümkârlığı

Fitne sözlükte; bozgunculuk, ara bozmak, insanları birbirine düşürmek anlamlarına gelir. 1 Fitne Müslümanlar arasında, özellikle Risale-i Nur dairesinde yapılırsa onu yapanlara maddî ve manevî ağır bir vebal yükler.İslâm'da fitne çıkararak insanları birbirlerine düşman yapmak, Allah'ın sevmediği çok kötü bir davranış olarak vasıflandırılır. Kur'ân'

29.04.2022
10 0 0

Şahs-ı manevî havuzunda eneyi eritmek

Yeni Asya camiasının, daire içinde irade dışı takarrür eden bir şahs-ı manevîsi vardır.Üstada ve Risale-i Nur'a sadâkat gösteren, ihlâs, uhuvvet ve tesanüt ile daireye dâhil olan her bir Nur Talebesi, o şahs-ı manevînin tabi bir azasıdır. Ancak şahs-ı manevî içinde kalmanın en önemli şartları; imanını takviye ederek ihlâsı kazanmak, sonra onu muhaf

22.04.2022
15 0 0

Zulme karşı gelmek ve manevî cihad

Zalimin kimliği ne olursa olsun, onun zulmüne karşı çıkmak, mazlum düşman, hatta inançsız da olsa onun zulümden kurtulması için gayret etmek insanî ve İslâmî bir vazifedir. Bu vazife geçici bir süreliğine değil, zalim zulmüne devam ettiği müddetçe yapılması gerekir.Adaletli olmayı tavsiye etmek, zulümden sakındırmak "Emr-i bil maruf, ney-i anil mün

15.04.2022
17 0 0

Risale-i Nur mesleğine sadakat ve savrulma

Ahir zamanın peygamber varisi olan Üstadımız Bediüzzaman, Kur'an'ın bu asra bakan mesajını, telif ettiği Risale-i Nur Külliyatıyla ortaya koymuş, Müslümanların ve bilhassa Nur Talebelerinin imanî, içtimaî ve siyasî sahada nasıl bir yol izleyeceklerini gösteren ölçüleri açıkça beyan etmiştir.Üstad, Münazarat ve Divan-ı Harbî Örfî, Sûnuhat ve Emirdağ

08.04.2022
26 0 0

Ülkemiz ve silahlanma

Birinci sınıf bir demokrasi ile yönetilen ülkelerde idareciler, meclislerine ve halklarına hesap verecek şekilde iç ve dış politikaları belirlerler. Orada idareciler, parlamentolarına danışmadan silahlanma gibi önemli konularda adım atamazlar.Demokrasinin olmadığı veya şeklen bulunduğu ülkelerin idarecileri ise, meclislerini, denetim ve dengeleme m

01.04.2022
21 0 0

Otoriter liderler ve silahlanma

Tek adam rejimleri ve onların otoriter liderleri, tek başlarına aldıkları yanlış karar ve uygulamalarıyla hem ülkelerinde hem dünyada dehşet uyandırmaya devam etmektedirler.Onların ordularıyla komşularına savaş açmaları ve başka ülkelerin içişlerine müdahale ederek orada silahlı operasyon yapmaları, kendilerini tehlikede gören komşu ülkelerin gereğ

25.03.2022
22 0 0