"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarlarını buradan takip edin."

İbrahim Ersoylu Tüm Yazıları

7 yazı listeleniyor

Zulüm eleştirilirken mazlumun kusurları söylenir mi

İslâm'a göre zalimle mazlumun kimliği önemli değildir; kim olursa olsun zalime karşı çıkmak, kimliği ve inancı ne olursa olsun mazlumu savunmak Müslüman kişinin insanî ve dinî bir vazifesidir. O, bu vazifeyi usûlüne uygun olarak her hal ve şartta yerine getirmelidir.Zalim babamız, öz kardeşimiz de olsa ona karşı çıkmak, mazlum değil Müslüman, gayr-

18.06.2021
5 0 0

Nur Talebesi ve meşveretler

Nur mesleğinin önemli bir düsturu; Nur Talebelerinin daire içinde şahs-ı mane- vînin tecelli ettiği meşveretlerle iman ve Kur'ân hizmeti yapmaktır. Meşveretler ortak aklı ifade ederler. Cemaat adına bir şahıs, dahî de olsa hizmet meselesinde tek başına alacağı kararın isabetli olması zordur.Üstadımız Bediüzzaman, bir lâhika mektubunda "Bundan sonra

11.06.2021
17 0 0

İslâm toplumları ve demokrasi

Dünyada hâlihazırda uygulanan iki tür yönetim şekli vardır:Biri; sayıları az olan, ancak hakikî manada demokrasiyi esas alan demokratik yönetimler, diğeri; çoğunluğu teşkil eden, ancak demokrasinin olmadığı ya da şeklen var olduğu müstebit yönetimler. Demokratik yönetimlerin iş başında olduğu ülkeler, fen, sanat ve teknolojide ileri, insan hak ve h

04.06.2021
8 0 0

Bediüzzaman ve demokrasi

Üstad Bediüzzaman, Mutlâkiyet (1908 öncesi padişahlık dönemi), Meşrûtiyet (padişahın bir kısım yetkilerini Parlamentoya devrettiği 1908'den sonraki dönem) ve Cumhuriyet dönemlerinde her hal ve şartta istibdada ve diktatörlüğe karşı çıkmış, Kur'ân ve Sünnet ışığında adalet, meşveret ve kanun hâkimiyeti gibi esaslara dayanan Meşrûtiyeti şimdiki ifade

28.05.2021
8 0 0

Demokrasi bir ülkeye nasıl gelir

Demokrasi bir ülkeye iki yoldan biriyle gelebilir.Biri: Ülke vatandaşlarının çoğunun hak ve hürriyetlerine sahip çıkarak ısrarla demokrasi talebinde bulunmaları, gerekirse bedel ödeyerek müstebit rejimleri bu işe zorlamaları, sonra demokrasiye geçildikten sonra ona sahip çıkmaya devam etmeleridir. Diğeri: Hür demokratik ülkelerin, ağırlıklarını kul

21.05.2021
7 0 0

Pandemi süreci ve bayram

Milletçe, pandemi dolayısıyla sokağa çıkma yasaklarıyla süren buruk bir Ramazan Bayramı sürecini yaşamaktayız. Takriben iki sene evvel Çin'de ortaya çıkıp dünyaya yayılan ve yıkıcı etkilerini hâlâ devam ettiren koronavirüsün insanlık ve İslâm âlemine yönelik tahribatı ne yazık ki devam etmektedir. Bu yüzden milyonlarca insan bu virüse yakalanmakta,

14.05.2021
13 0 0

Hayat için mühim düsturlar

Fitne ve fesat odaklarının, derin güçlerin, bazı grupları alet ederek Nur Talebelerinin, özellikle Yeni Asya Camiası'nın tesanüt ve vahdetini bozmak için var güçleriyle çalıştıkları günümüzde, merhum Zübeyir Gündüzalp Ağabeyimizin hülâsa ettiği aşağıda belirtilen düsturları bilip hayata uygulamaya ne kadar ihtiyacımız vardır."Altın Prensipler" kita

07.05.2021
15 0 0