İbrahim Ersoylu

Yeni Asya

Sadakat ve tesanüd imtihanı

Günümüzde Nur talebelerinin en zor imtihanları; Üstada ve Nur mesleğine sadakat gösterip, aralarında tesanüdü tesis ve muhafaza etme imtihanıdır. İman ve Kur'an hizmetinin selameti, ülkemizin siyasî ve içtimaî dengesinin sağlanması bu imtihanın başarılmasına bağlıdır.Nur Talebesi olmanın farklı özellikleri vardır. Bunların başında; Üstad Bediüzzama

Mehmet Kutlular ve onun cesur tavrı

Vefat yıl dönümü vesilesiyle Mehmet Kutlular Ağabeyin kahramanca hizmetlerine kısaca dikkat çekmek istiyoruz.Mehmet Kutlular, Zübeyir Ağabeyin terbiyesinden geçen, vefatına kadar onunla birlikte hizmet eden, Risale-i Nur'un meslek ve meşrep esaslarının tatbikatını ondan öğrenen, onun tensibi ve meşveret kararıyla Yeni Asya Gazetesi'nin başına getir

Demokratik, otokratik rejimler ve seçim

Demokrasi; halkın adalet, kanun hâkimiyeti, aktif katılım, seçim, çok partili sistem, çoğulculuk, şeffaflık, güçler ayrılığı, sivil toplum gibi prensiplere uygun bir şekilde kendisini yönetecek siyasîleri seçtiği bir idare şeklidir.(1) Otokrasi ise; Bir yöneticinin bütün siyasal kudreti elinde bulundurduğu yönetim şeklidir. (2)Almanya, Japonya, ABD

Demokratlar nasıl bu hale geldiler -10

Kemalist derin odaklar, 28 Şubat sürecinde REFAHYOL koalisyonun büyük ortağı Refah Partisi mensuplarının dinde hassas, muhakeme-i akliyede noksan tavırlar sergilemelerinin faturasını Koalisyonun diğer ortağı DYP'ye kesmişlerdi.DYP yönetiminin, 28 Şubat krizinde doğru ve kararlı bir tavır göstermemesi sebebiyle önemli şahsiyetler partiden koptular v

Demokratlar nasıl bu hale geldiler - 9

Demokrasi İçin AhrarDemokratların Desteklenmesi GerekAdilane olmayan bir sistemle 2002 seçimlerinde 34 oy oranıyla Mecliste 66 nispetinde 363 milletvekili kazanan AKP, tek başına Hükümeti kurarak işe başladı. DYP'nin 9.50 oy oranıyla baraja takılması sonucu 3 milyon seçmen ile kazanacağı 85 milletvekili, barajı aşan AKP ve CHP'ye gitti. AKP'nin

Türkiye'nin dış dünya ile ilişkilerinin dünü bugünü

Türkiye'nin dış dünya ile ilişkilerinin en iyi olduğu dönemler, -darbe süreçleri hariç- 1950 1980 arası Adnan Menderes ve Süleyman Demirel'in başında bulunduğu demokrat iktidarlar zamanıdır.O dönemlerde ülkemiz, izlenen sağduyulu diplomasi ile yürütülen politikalar sebebiyle uluslararası toplum nezdinde saygın bir konuma yükselmişti. DEMOKRAT İDAR

Demokratlar nasıl bu hale geldiler - 8

1995 seçimlerinde 158 milletvekili kazanan ve birinci parti konumuna yükselen Refah Partisi ile, 19 oy oranıyla 135 milletvekili kazanan Doğru Yol Partisi, 28 Haziran 1996'da Necmettin Erbakan Başbakanlığında RP - DYP Koalisyon Hükümetini (REFAHYOL) kuruldular.Derin odaklar, bu koalisyon ile yaşanması muhtemel olumsuzlukları gerekçe göstererek hem

Dinî gruplar ve siyaset tuzağı

İslâm ülkelerinde din âlimlerinin ve din hizmeti yapan grupların aslî vazifesi; siyaset üstü, hür, hasbî olarak insanları iman ve Ahlâk yönünden eğitmektir.Onlar bu vazifeyi doğru bir şekilde ifa ederlerse, insanların Ahirette kurtuluşlarına vesile oldukları gibi, dünya hayatlarının da mamur olmasına, bir yönden devlette asayiş ve güvenliğin tesisi

Demokratlar nasıl bu hale geldiler -7

Süleyman Demirel ve demokrat ekibi,1991 seçimi öncesinde Yeni Asya'nın desteğiyle yurdu baştanbaşa dolaşıp, 1980 ihtilâli sürecinde ihtilal ürünü ANAP'a ve başka partilere kayan demokrat kitlenin önemli bir kısmını ikna ederek DYP'de toplanmasını sağladı.Ne yazık ki o safhada Risale-i Nurdan beslenen kesiminin bir kısmı demokrat olmayan ANAP'a, diğ

Demokratlar nasıl bu hale geldiler (6)

12 Eylül ve DemokratlarHalk Partisi Hükümeti, Adalet Partisi'nin, daha önceki dönemde boşalan 5 milletvekili için 1979 yılında yapılan milletvekili ara seçimlerinde, milletvekili sayısının tamamını kazanması üzerine istifa etti. MSP ve MHP'nin dışarıdan destek vermeleriyle Süleyman Demirel başkanlığında azınlık hükümeti kuruldu. Bu hükümet, yüksek