İbrahim Ersoylu Tüm Köşe Yazıları

92 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Din adına siyasetin ağır bedeli

Üstad Bediüzzaman, siyaset yoluyla dine hizmet edilemeyeceğini imanî ferasetiyle idrak ederek, Asr-ı SaadetinPeygamber Efendimizin iman ve Kur'an hizmet metodunu takip etmiştir.O, bütün mesaisini bu işe teksif ederek ülkemizde milyonlarca Nur Talebesi yetiştirmiş, imanî ve ahlâkî uyanışa vesile olmuştur. O, ülkede toplum bütün katmanlarının 60, 70

Bugün
16 0 0

Gerilimli seçim süreci

Demokratik hür ülkelerde seçimler, bir festival havasında yapılır.Ülkeyi yönetmeye talip partiler ve adaylar medenîce, birbirine hakaret etmeden halkın huzuruna çıkarak siyasî projelerini ortaya koyarlar ve onlardan destek isterler. Halk da sükûnet ve huzur içinde kararını verir. Seçimi kazanan taraf hükümetini kurar ve icraata başlar, muhalefet ka

27.01.2023
24 0 0

Millet İttifakı ve DP

Altı partiden oluşan Millet İttifakı bileşenlerinden DP (Demokrat Parti), 1908 İkinci Meşrutiyetin ilanından sonra İttihat ve Terakki Fırkası ile aynı dönemde kurulan Ahrar FırkasınaHürriyetçiler partisine kadar uzanan bir Misyon Partisidir.Darbeler ve baskılarla kesintiye uğrasa da, Ahrar Misyonunun parti geleneği, Ahar Fırkası, Cumhuriyetin ilanı

20.01.2023
19 0 0

Musibetlerin mesajını okumak

Dünyada ve ülkemizde yaşanan depremler, seller, kuraklıklar, salgın hastalıkların bir dili, vermek istedikleri bir mesaj vardır.Ancak insanların çoğu, onların dilini anlamaktan ve kusurlardan tövbe edip pişman olmaktan çok uzak oldukları müşahede edilmektedir. Üstat Bediüzzaman, bazı şahısların hatasından gelen bir musibetin umumî bir şekil almasın

13.01.2023
22 0 0

Dış güçler ve tek adam rejimi

Türkiye'de iktidar, dış güçlerin kendini yıkmaya çalıştıklarını iddia edip, halkı seçimlerde kendine destek vermeye çağırmaktadır.Ancak hakikat böyle olmadığı, dış güçlerin Türkiye'de tek adam rejimin devamından yana oldukları müşahede edilmektedir. Tabiat felsefesinden beslenen, dinsizliği ve ahlâksızlığı terviç eden, İstibdat yanlısı ikinci Avrup

06.01.2023
30 0 0

Siyasî fetret dönemleri (5)

Siyasî fetret dönemi; Ahrardemokrat güçlerin derin odaklar tarafından değişik hile ve oyunlarla siyasetin dışına yitildiği, onların yerine demokrat olmayan güçlerin önü açılarak iktidara taşındığı bir dönemi ifade eder.Demokratlar, Türkiye siyasetinde güçlü bir şekilde yer aldıklarında ülkenin siyasî ve sosyal hayatında denge ve istikrar unsuru olm

30.12.2022
30 0 0

Zalim liderler ve tepkisiz kalanlar

Geçmişte ülkesini tek adam rejimiyle baskı ve zulüm ile yöneten çok sayıda lider gelmiş geçmiştir.Bunlardan bazıları: M.Ö. Nemrut ve Firavun, M.S. 20. Asrın başında Rusya'da Lenin, Stalin, Çin'de Mao, Almanya'da Hitler, İslâm âleminde hüküm süren Süfyan, yakın geçmişte Suriye'de Hafız Esat, Irak'ta Saddam, Libya'da Muammer Kaddafi vs. Günümüzde de

23.12.2022
23 0 0

Din istismarına alan açmak

Dinî değerlere mesafeli bakan sol medyanın, suçun şahsîliği kuralını çiğneyerek, bir hocanın yaşadığı talihsiz, münferit bir olayı genelleştirerek, onun üzerinden bütün cemaatleri hedefe koyması aslında din istismarına alan açmakta ve bu alanları fırsata çevirmeye hazır iktidara dolaylı bir destek vermiş olmaktadır.Ufukta, Türkiye'yi her alanda kri

16.12.2022
35 0 0

Mustafa Okutan'a rahmet

Geçen günlerde Mustafa Okutan kardeşimizi ebediyet yolculuğuna uğurladık. Onunla 1970'lerin sonlarında Hatay'da, Adalet Partisinin Hür Genç (Hürriyetçi Gençlik) teşkilatında tanışmıştık.Aktif, atılgan ve dinamik bir gençti. Teşkilatın organizasyonlarına katılıyor, kendisine verilen vazifeleri severek yapıyordu. Biz o dönemde Hatay İmam hatip Lisesi

09.12.2022
32 0 0

Şahs-ı manevîden kopmanın zararları

Şahs-ı Manevi: Belli bir şahıs olmayıp, kendine bir şahıs gibi muamele edilen şirket, cemaat, cemiyet gibi manevî ortaklıktır.1Yeni Asya Camiasının, daire içinde irade dışı takarrür eden bir Şahs-ı Manevî'si vardır. Üstada ve Risale-i Nur mesleğine sadâkat gösteren, ihlâs, uhuvvet ve tesanüt ile daireye dâhil olan her bir Nur Talebesi, o Şahs-ı Man

02.12.2022
29 0 0