İbrahim Ersoylu Tüm Köşe Yazıları

31 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Yeni Asya'nın içtimaî ve siyasî meşrebi

Günümüzde Risale-i Nur Külliyatı'ndan beslenip kendilerini Nur Talebesi olarak kabul eden, halisane iman ve Kur'ân hizmeti yapan, sayıları milyonları geçen onlarca Nur grubu vardır.Bu grupların hepsi, İmanî meselelerde ittifak ederlerken, ne yazık ki çoğunun, Külliyattaki içtimaî ve siyasî ölçüleri yorumlamada Üstadın maksadıyla pek örtüşmeyen bir

03.12.2021
2 0 0

Ekonomik kriz ve çıkış yolu

Hâlihazırda ülkemizin yaşamakta olduğu yakıcı ekonomik krizin çok yönlü sebepleri vardır.En önemli sebebi; AKP iktidarının özellikle 2010'dan sonraki süreçlerde demokrasi, adalet ve hukuku askıya alması, tek adam rejimine geçerek siyasette keyfi, müstebit bir anlayışı devreye sokması, AB projesini bir kenara yitmesidir. Krizin diğer bir sebebi; dev

26.11.2021
7 0 0

Risale-i Nur ölçülerinden taviz vermenin acı sonuçları

Aziz Üstadımız Bediüzzaman, yaptığı iman ve Kur'an hizmeti yanında, hayatı boyunca hürriyet, demokrasi ve AhrarDemok-ratlardan yana olmuş,1 istibdat ve müstebitlere karşı olduğunu beyan etmiştir.O, istibdadın tahakküm, keyfî muamele, insanlığı mahveden tek kişinin görüşü olduğunu ifade etmiştir.2 Meselâ Sultan 2. Abdülhamid'e veli bir padişah nazar

19.11.2021
5 0 0

2002'den sonraki süreç ve dindar kimlikli siyaset

28 Şubat 1997 darbesi, Türkiye'nin siyasî, sosyal ve manevî dengesini alt üst etmişti. Darbeciler, hür seçimlerle iş başına gelen Refahyol hükümetini silâhla tehdit ederek istifa ettirmişlerdi, onun yerine, aldıkları kararları uygulamaya koyacak ANASOL-D ve daha sonra ANASOL-M hükümetlerini kurdurmuşlardı.Darbeciler, iş başına getirdikleri ehliyets

12.11.2021
8 0 0

28 Şubat süreci ve din adına siyaset

Her ne kadar 12 Eylül 1980 ihtilâlcileri, içlerinde bir kısım Nur Talebelerininde bulunduğu dinî cemaat ve tarikatların önemli bir kısmını korku tuzağına düşürüp kendilerine destekçi yapsalar da, o dönem ve öncesinde o grupların yaptığı iman ve Kur'ân hizmetlerinde takdire şayan inkişaflar olmuştu.O süreçte Yeni Asya Camiası'nın öncülük etmesi ve t

05.11.2021
11 0 0

12 Eylül 1980 İhtilâli ve Nur Talebeleri

Aziz Üstadımız Bediüzzaman, Risale-i Nur'da darbelere, istibdada, tahakküme, zulme, rey-i vahit tek kişi görüşünün hâkim olduğu yönetimlere karşı olduğunu beyan eden1, demokrasi manasındaki hürriyet ve meşrûtiyeti müdafaa eden2, siyaseten Ahrar Demokrat güçlere destek olan3 ahir zamanın peygamber varisi yüksek bir âlimdir.Hal bu böyle iken, Yeni As

29.10.2021
11 0 0

1977 seçimleri ve Nur Talebeleri

Derin güçlerin, 1970'lerin başında AhrarDemokrat güçleri iktidardan düşürmek için önünü açtıkları Erbakan ve ekibi, MNP ve daha sonra MSP ile din adına siyasî meydana çıkması, Demokratlara destek veren dindar camianın kafasını karıştırdı. MSP 1973 genel seçimlerinde 48 milletvekili çıkararak Demokrat güçleri zayıflattı ve tek başlarına iktidara gel

22.10.2021
12 0 0

Din adına siyasetin yol açtığı zararlar (2)

Ülkemizde yaşanan 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980, 29 Şubat 1997 meşum askerî darbeleri, Demokrat idareler tarafından gerçekleştirilen Türkiye'nin sosyal ve ekonomik kalkınmasını tahrip ettikleri gibi, onların önünü açtığı din ve vicdan hürriyetini sınırlayarak veya baskı altına alarak siyasette dinî istismar alanları açmışlardır.Kemalis

15.10.2021
19 0 0

Din adına siyasetin yol açtığı zararlar (1)

Ülkemizde 1950 yılına kadar 27 yıl süren tek partili Kemalist rejimin, laikliği dinsizlik manasında uygulayarak baskı ve zulümle halkı din ve vicdan hürriyetinden mahrum etmesi, bir boşluk meydana getirmişti. Halk dini serbestçe yaşamaya hasret kalmıştı.Yurdumuzda 1946 yılında, Hür Batı ülkelerinin yardımıyla çok partili demokratik bir sürece geçil

08.10.2021
16 0 0

"Münafıklık ithamı" ve siyasî taassup

12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümü dolayısıyla gazetede yayınlanan "Darbeciler ve Demokratlar" başlıklı yazımıza, din kardeşlerimiz olarak bildiğimiz bir canipten, bize hak etmediğimiz münafık ithamı eşliğinde talihsiz şiddetli bir hücum yapıldı.Hz. Peygamber (asm), bir kimse başka birine kâfir ithamı yaparsa, o kişi kâfir değilse bu itham ona dön

01.10.2021
28 0 0