MAHALLE mi SİTE mi 2

4

Sosyolojik araştırmalar göstermiştir ki; inanç ile mekanlar arasında derin ilişkiler vardır. İnsanların bir arada yaşama tecrübesi ta baştan beri bir inanç, dolayısıyla bir mabet etrafında toplanmayla başlamıştır.

Böyle olunca kadim şehirler hep ulu bir mabet etrafında oluşmuştur.

Mahalle de şehre ait bir olgudur...

'Kent'ler ise askeri kaleler gibidir. Fonetik olarak da gücü çağrıştırır. Doğal gelişmemiştir. Planlanarak ve kurgulanarak yapılmıştır. Kentlerde birinci öncelik güvenlik olup, aslolan surları korumaktır. Mabet varsa bile ikincil, üçüncül derecededir.

Kentlerin türevi olan sitelerde ise neredeyse mabet hiç yoktur.

Ne yaman çelişkidir ki; mabetlerin gölgesinden yola çıkarak iktidara ulaşmış Ak Parti döneminde mabetsiz siteler ciddi bir artış göstermiştir...

Mahallede insanlar mabet etrafında, mabedin ruhaniyetiyle toplumsallaşırlar, bu izahtan varestedir.

Zaten Ak Parti gücünü ve dahi oyunu şehirdemahallede mabet etrafında, mabedin huzurlu gölgesinde idame-i hayat eden insanlardan almıştır.

Dahası R. Tayyip Erdoğan'ın sıklıkla söylediği gibi Ak Partiyi o inançlı insanlar kurmuştur.

Ak Parti'nin lideri Tayyip Erdoğan'ın kendisi de geldiği ve yürüdüğü yer ve yol bakımından tam bir mahalle çocuğudur.

Aşağıdaki tablo dün hepimizin malumu ve haliydi. Belki hala var şehrin siperlerinde: Düşünsenize; evin annesi mutfakta çalışırken bir taraftan radyodaki türküyü dinler. Fakat kulağını tamamen radyoya kilitlemez hiçbir zaman, dışarıya da açık tutar, öyle ya komşu Fatma kadın işlerini hal yoluna koyup kahve içmeye çağırabilir; onun çağrısını ikiletmemek gerekir. Sonra o komşu muhabbetinde nice meselelerle birlikte mahalleliden birisiymiş gibi Tayyip Erdoğan ve arkadaşları çekiştirilecektir; bu kaçınılamaz.

Veya; evin babasıdedesi, mahalle bakkalından aldığı gazetenin birinci, ikinci, spor vs. sayfalarını okuduktan sonra bulmaca çözmeye geçse de kendisini dışarıya kapatmaz. Öyle ya ezan okunur 'Aziz Allah' diye karşılamak gerekir, komşu geçerken selam verirse ve selam karşılıksız kalırsa hem komşuya hem selamın asli sahibine saygısızlık yapılmış olur... Ak Parti mahalle başkanı toplantıyasohbete çağıracaktır belki, duymaz da gidemez ise olur ya onu listeden düşürebilirler, oysa o babadede için o listeden düşmek, mahallenin icmalinden düşmek, hayattan düşmek gibi bir şeydir...

Buna karşılık site sakinleri ise AVM'lerde toplumsallaşır. Dolayısıyla, ya siteler AVM etrafında kurulur ya da her sitenin mutlaka bir AVM'si olur. AVM'lerse ancak Batı'nın ayağa düşmüş işporta malı verilerini ve beğenilerini verir insanlara. Ne var ki sunuşu albenilidir, cafcaflıdır, cazibelidir... Eğer birileri ısrarla uyarıcılık görevi yapmaz ise site sakinleri topyekûn AVM'nin ideolojisine nefer yazılabilirler.