Emeğimize yazık...

1

31 Mart seçim sonuçlarını yorumlama babında, Ak Parti mahfillerinde çokça dillendirilen şeylerden biri de "emeğimize yazık" cümlesidir.

Bu hayıflanmayı daha çok Ak Parti'nin kuruluş aşamasında yer alanlar dillendirse de, bu cümle her daim güncelliğini korumuştur.

Düzliterallafsi bir okumayla; insanların böyle bir cümle kurması yerden göğe kadar hakkıdır.

Öyle ya; siyaset gönüllü yapılan bir iştir. İnsanlar zamanını, emeğini, parasını, imkanlarını partisi başarılı olsun diye harcamaktadırlar.

Hal böyleyken; kimilerinin şahsi menfaatlerini ön planda tutması, ehliyete önem vermemesi, nobran ve kaba davranması, hele hele üstenci bir bakışla ortalıkta gezinmesi sonucu ortaya başarısızlık çıkıyorsa; namuslu, dürüst, hasbi insanların "emeğimize yazık" diye feveran etmeleri tabiidir.

2

Evet; "Şüphesiz insana çalıştığındanemeğinden başkası yoktur" (Necm39)

Yani insanın çalışması hiçbir zaman boşa gitmez, asgari çalıştığı kadarına denk geleni her zaman elde edebiliristeyebilir.

Lakin; her emeğin karşılığı mutlaka olmalıdır, şu kadar emeğe şu kadar ecirkazanım sağlanmalıdır diye bakamayız, biz meselelere;

Böyle bir düşünceyle hayatımızı tanzim edemeyeceğimiz gibi, siyasette yapamayız.

Ne kadar emek, o kadar kazanç... dersek eğer;

Katı bir rasyonalizme;

Sekmez ve sektirmez bir nedenselliğe;

Şımarık ve kuru bir pozitivizme;

Saldırgan ve inatçı bir determinizme;

Hazcı ve hızcı pragmatizme;

teslim olmuşuz demektir.