Fuat Bol

Hürriyet

Söz konusu olan vatandır -3-

Hiç düşündünüz mü; gelmiş geçmiş hiçbir lider değil de neden Tayyip Erdoğan düşmanların hedefinde Dışarısının uzantısı olan içerideki vesayet odaklarının da hedefinde Tayyip Erdoğan var. Üstelik AK Parti değil, yalnızca Erdoğan...Neden acaba Çünkü Erdoğan, düşmanın gözünün içine bakarak kovanına çomak soktu; onlara rağmen ülkesini gerçek manada bağ

Söz konusu olan vatandır -2-

ŞU anda dünyada lider eksikliği çekiliyor. Yüz seksen küsur ülkede, ancak bir elin parmakları kadar akil lider sayabiliriz.Bundan dolayıdır ki, her an bir delinin çıkıp, bölgemizi veya tüm dünyayı ateşe atması işten bile değildir.Hele de Avrupa'da, samyeli esmişçesine liderlik müessesesi neredeyse kurudu. Koca koca ülkeler, hasbelkader seçilmiş, kü

Söz konusu olan vatandır -1-

KİMİLERİ, bizim sürekli Tayyip Erdoğan güzellemeleri yaptığımızı ileri sürerek bize gazetecilik dersi vermeye çalışıyor. Bahse konu gazeteciliğin hemen her kademesinde bulunmuş ve bu mesleğe 40 yılımızı vermişiz. Müsaade edin de tereciye tere satmaktan vazgeçin!Biz de çok iyi biliyoruz ki, ne Sayın Erdoğan ve başında bulunduğu AK Parti ak sütten çı

Devlete kastedenler

FETÖ hareketi sıradan bir olay değildir ve asla bir 'cemaat' kalkışması değildir. 'Cemaat', buzdağının deniz üstünde görülen (aysberg) ve sözde dini maskeyle örtülen kısmıdır.Yapının kendisi, devletin tüm kurum ve kuruluşlarını adeta bir ahtapot gibi saran ve her birinin kılcallarına değin nüfuz eden, uluslararası boyutta bir terör örgütüdür.ABD, İ

Eğitim gönüllere dokunmaktır -2-

Her kademedeki eğitim ve öğretimin olmazsa olmazı öğretmendir.Diğer bir deyişle öğretmen eğitimin temel taşıdır. Mesleğinde mahir ve yetkin olan öğretmen her haliyle topluma örnek olmalıdır.Ana ve ilkokul çağındaki çocuğun idolü öğretmendir. Bu yaştaki tüm çocuklara sorulduğunda, büyüdüklerinde öğretmen olmak istediklerini söyleyeceklerdir.Sınıftak

Eğitim gönüllere dokunmaktır -1-

Evrenin yaratılışındaki hakikatlerden biri de zıtların bir arada bulunmasıdır. İnsanoğlu mahluklar arasında en mütekamil (olgun) olanıdır. Ünlü şairimiz Şeyh Galip, "Hoşça bak zatına kim zübde-i alemsin sen. Merdum-i dide ekvan olan ademsin sen" diye boşuna dememiş.Yani, kendine güzelce bak ki alemin özü sensin. Sen varlıkların gözbebeği olan insan

Asıl sorumlu kim

Bürokratik vesayetle illetli, sözde bir demokraside siyasetin yetki alanı belediye hizmetleriyle sınırlıdır dedik.Sağ, sol veya merkez partilerden hangisi, tek başına da iktidara gelse, devlet işlerine karıştırılmadılar, karıştırılmazlar.Hangi parti iktidarda olursa olsun köklü reformlar yapmasına asla müsaade edilmez.Bakınız 2024 yılında bile hala

Asıl sorumlu kim -2-

Kimileri (bir kısım muhalefet), şimdiki başkanlık sistemini, yapılan ve yapılmakta olan hukuk reformlarını beğenmiyor; eskiye, vesayet döneminde cari olan parlamenter sisteme dönmeye çalışıyor.Bunlar, üstelik millet adına siyaset yaptıklarını zannediyorlar. Bunlardan zavallı Ahmet Davutoğlu'na sorarsanız; 'Yüz elli yıllık parlamenter sistem tecrübe

Asıl sorumlu kim -1-

Kimi aklıevveller, genç Türkiye'nin tarihini iki kısımda değerlendiriyorlar.Birinci kısım, 1923-1950 arasındaki 27 yıllık tek parti iktidarı (CHP) dönemi. Bu döneme kimse toz kondurmuyor ya da konduramıyor.Halbuki ne olduysa bu birinci dönemde oldu; öyle ki bugün milletçe nelere kavuşmuşsak bu birinci dönemdeki değişim ve dönüşümler sayesindedir. A

Maarif ve müfredat -2-

Bazı kelimelerin manası, kütüphaneler dolusu kitaplarla ancak ifade edilebilir.Maarif kelimesi de böyledir. Maarif kelimesine kısaca bilgi, kültür ve eğitim sistemi gibi anlamlar verip geçiyoruz; lakin kelimenin kökenine ve terim anlamına baktığımızda, birey ve toplum olarak tüm hayatımızı kuşattığını görürüz.İnsanı diğer varlıklardan ayıran ve üst