Erol Manisalı Tüm Köşe Yazıları

108 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Devletin içini boşaltmanın korkunç sonuçları

Kamusal alanın içindeki "üretken ekonomik varlıkların" özelleştirilerek, yabancılara satılarak, kapatılarak, atıl bırakılarak tasfiye edilmeleri, Türkiye'de içine saplandığımız büyük ekonomik krizin temel nedenidir.AKP iktidarının bu "tercihine", Cumhuriyet Türkiye'si ve Atatürk Türkiye'si ile hesaplaşma felsefesi yol açmıştır. Türkiye'nin kurtuluş

Bugün
0 0 0

Türkiye'nin yarınını neler belirleyecek...

- İktisadi ve siyasi olarak Türkiye "olağanüstü" sorunlarla karşı karşıya.- Büyük krizden çıkmak için siyasi ve iktisadi olarak "yapılması gerekenler" bellidir. Ülkede yüzde 70'lik toplumsal destek (ve istekli) gerekenler ana hatları ile ortaya konmuştur. Sorunların hangi yollarla (ve araçlarla) çözüleceği konusunda yüzde 70'in temsilcileri, "asgar

30.11.2021
5 0 0

Ne bekliyordunuz ki

Herkes "nedense" çok şaşkın: sağcısından solcusuna liberalinden sosyal demokratına Erdoğan'ın faiz oranlarını "düşürtmesine" çok şaşırmışlar:- Bilimsel değilmiş, "iktisat kurallarına" ters düşüyormuş- Enflasyonu tırmandıracak, gelir bölüşümünü daha da bozacakmış- Türkiye'nin dış dünyadaki itibarını zedeleyecekmiş- Yatırımcı bu tür, "tek adam dayatm

23.11.2021
4 0 0

'Negatifler' üzerine kurgulanan seçim stratejisi

Ne yazık ki kavga, şiddet ve kutuplaşma üzerine oturtulduk: AKP (ve MHP) iktidarı seçim (ve iktidar) stratejilerini negatiflikler, olumsuzluklar üzerine oturtmuştur. Söz konusu "negatifliklerde" sağlanacak başarının(!) kendilerini iktidarda tutacağını hesaplamaktadır.Oysa normal koşullarda ülkelerin siyasal partileri "pozitifler", pozitif değerler

16.11.2021
5 0 0

Batı'yla 'imam nikâhı' yaparsanız, siyasal İslam da gelir

1980'li ve 90'lı yıllarda AB ile yapılan ikili ve çok taraflı anlaşmalarda: ABD ile yapılan ikili anlaşmalarda Türkiye'de esasta iki cephe vardı. AB ile yapılan anlaşmalarda "diğer aday ülkelerin ilişki düzeninden farklı bir anlaşmaya gitmeden üyelik sürecini yürütmek isteyen cephe, imam nikâhına karşı" olanlar: diğer cephede ise aman farklı ve tek

09.11.2021
7 0 0

Türkiye, İran, siyasal İslam ve 'Batı'

Ortadoğu coğrafyasında, Mısır ve Cezayir gibi bir süre emperyalizme karşı mücadele eden istisnaları saymazsak, Müslüman ülkeler içinde Batı emperyalizmi ile "en kapsamlı mücadeleyi sürdüren" sadece iki devlet vardır: Türkiye ve İran. İran 42 yıldır, Türkiye ise yüz yıldır bu mücadeleyi sürdürüyor:- Türkiye Atatürk'ün öncülüğünde emperyalizme ve işg

02.11.2021
9 0 0

Ecevit karşıtlığından AKP karşıtlığına TÜSİAD

TÜSİAD'ın demokrasi, hukukun üstünlüğü ve laiklik konusundaki "çıkışı", Türkiye'de çok geniş bir cepheden destek aldı. Evet 1970'lerde Ecevit'in "demokratik sol" çıkışından rahatsız olan ve işi gazete ilanına kadar götüren TÜSİAD, bugün "AKP'nin siyasal İslamcı dayatmasına" haklı olarak karşı çıkıyor.Bu aslında Türkiye'nin Soğuk Savaş sonrasında ge

26.10.2021
10 0 0

AKP, 'sürdürülebilir üstünlükler kuramı'nın tutsağı mı

Uzun zamandır, hatta AKP iktidarından önce de "sürdürülebilir üstünlükler kuramını" işlemeye, yazmaya başlamıştım. Kitaplarımda ve yayımlanmış makalelerimde hepsi yerli yerinde duruyor. İktidarların ele geçirdikleri üstünlükler, kendi "dışsallıklarını-externalities" yaratmaya başlar: siyasal gücü şu ya da bu biçimde "ele geçirdiğiniz" zaman mali ka

19.10.2021
10 0 0

Demokrasi yoksa enflasyon kaçınılmazdır

Siyasi ve ekonomik bunalım içindeki Türkiye'de demokrasiyi hukukçuların kendi aralarında, iktisatçıların da enflasyonu kendi dünyalarında tartışmaları ilginç bir ironi oluşturuyor. Çünkü siyaset ve iktisat, bir bütünün ayrılmaz parçalarıdır.- Demokrasi yoksa, tek adam rejimi her şeye de egemense ekonomide de tekelcilik ve haksız rekabet kesinlikle

12.10.2021
21 0 0

AKP ve üst yönetimin önünde kalan 'seçenekler'

- AKP (ve Erdoğan) bugünkü verilere göre seçimlerde "azınlığa" düşmüştür. Yapılan büyük siyasi ve iktisadi yanlışların faturası AKP (ve Erdoğan) için hem içeride hem de dışarıda çok büyümüştür.- ABD, Halkbank, Sarraf ve İran üzerinden elinde bulundurduğu dosyaları, bir şantaj aracı olarak da kullanmaktadır.- Türkiye'de demokrasi ve yasalar dışı, ol

05.10.2021
17 0 0