Elif Sönmezışık Aydın

Yenisöz

ARIZA

-Ruzname; Kelime Günlüğü'nden- İnsan iki hâl arasında gider gelir biteviye... eşref-i mahlukat olarak yaratılmıştır, fakat esfel-i safilin olmaya da yatkınlığı vardır. Bu iki hâl arasında bir yerlere tutunur, genelde tutunduğu yerde kalamaz. Sık sık hâl değiştirebilir, hatta en şerefli hâle bürünebildiği gibi en sefil hâle de düşebilir. Bu denkle

BAHAR

-Ruzname Kelime Günlüğü'nden- Büyükşehirlerin beton ağırlığı aldatmasın, aslında bahar yine gümbür gümbür geldi. Tabiat derin uykusundan uyandı, hareketlendi, çiçeklendi, yeşerdi, kuru dallar can buldu. Bahar her yeri süsledi, gülistan eyledi. Yalnızca ormanlarla, toprağı muhafaza edebilmiş yerleşim alanlarıyla yetinmedi, kaldırım taşlarından

VAKT-İ ELVEDA

Her merhabanın bir de elvedası var. Ömrün süreli işlerinde ölümü hatırından çıkarmayan inananlar için Ramazan elvedası katmerli, sükûnetli bir hüzne gebedir. Araya yeniden uzun vakitleri demetleyen bir firak girecektir. Ömür yeter de Allah bu saadetli günlere yine kavuşturur mu ile hakikaten Ramazan'ın hakkını verebildik mi endişesi ağır basar.

RAMAZAN'A SİYONİST GÖLGESİ

Soykırıma ve Siyonist despotizme karşıtlık her geçen gün daha fazla taraftar buluyor. Bu durum, en kolay şekilde sosyal medyadan gözlenebilir. İsrail'in Filistin'i işgaline destek veren marka ve ürünlerin birçoğu, ulusal ve uluslararası kamuoyunda sürdürülen Filistin'e destek dayanışması sayesinde sıkıntılı günler geçiriyor. Boykotu etkili yürüt

Zamanın Sultanı Ramazan

Hayatımıza yine bir hakikatli bir hatıra emanet etmeye geldi Ramazan. Zamanın sultanı Ramazan... Hazreti Allah kullarını en şerefli sıfatını haiz insan olarak yarattı. Ona dünyanın en güzel nimetlerini sundu; o da yetmedi kulluğu karşılığında ahiret için dünya güzelliklerinden kat kat üstün bir hayat vadetti. Elbette bu dünyanın da saadetleri vard

Sadra Şifası, Derde Devası Yok

İnsanı insan yapan değerleri nesilden nesile intikal ettirme işini belirli gün ve haftalara devretmiş durumdayız. Deprem hassasiyetini hatırlatmak için bile yaşamak, acıyı tecrübe etmek yetmiyor; onun da bir haftası var. Sokaktaki şartlarla mücadele eden engellilerle her gün karşılaşmamız yetmiyor; onun da günlü ve haftası var. Her gün boy boy foto

Anlamak için ha gayret

Dünyadaki yapı taşlarını yerinden oynatanlar kimlerdirOrganize topluluklar mıYoksa tek bir ağızdan çıkan sözler yüzünden mi yıkılıyor yapılar, tarihler, sistemler, devletlerBağlı olduğumuz iplerle elimizi kolumuzu sallandıran bir "üs" mü yoksa birkaç kişinin eğlendiği bir oyunun içinde miyizBir gün uyanmıştık ve her günkü gibi açmıştık gözümüzü. İş

Yıkılan köprüler ve daralan sular

Osmanlıda sonu getiren yönetim karşıtı tutum, yarım kalan işini yeni Türk devletine devrederken, yönetime el süremeyen halk köşkte ve mecliste ne olup bittiğini kavrayamayacağı kadar hızlı döngünün içinde kaybolup gitti. Fark edip tedbir almak isteyenler ya susturuldu ya da sürüldüler. Sonra tarih onları topluma hiçbir faydaları dokunmamış birer mi

Benim TT'm Benim Gündemim: Filistin Palestine

Eski adı Twitter olan sosyal medya mecrasında TT olan ya da olması beklenen gündem maddelerine göre "resmî" gündemin belirlendiği bir dünyadayız. Medya böyle bir şey... geçmişteki gazete manşetlerinin yeni ana haber bültenlerinin satır başlıkları, sonra da TT aldı. TT'nin gücü şuradan da anlaşılabilir: Devlet başkanları, dünyanın en büyük kuruluşla

Hatırlayışlar Modellenirken

Olaylar zamana sığmıyor. Genelde kitleleri ilgilendiren olaylar, özelde gündelik telaşımız... hiçbiri zamana sığmıyor artık. Onun için unutmak kolay, hatırlamak zor. Olay üstüne olay yaşanıyor, yaşanan olaylar haberleştiriliyor, yorumlanıyor. Olayın hatırda kalma değerine göre hatırlanma standardı belirleniyor ve ona göre göre hatırlanıyor, hatırla