Elif Sönmezışık Aydın Tüm Köşe Yazıları

96 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Kültür -6: Kültürün Genel'i

-Ruzname; Kelime Günlüğü'nden- Bir de "genel kültür" var tabii... Kültür, temelde sosyal bir mesele ve sosyolojinin konusu. Kültür kelimesinin Fransızcadan dilimize geçtiği, dolayısıyla ithal bir kelime ve kavram olduğu üzerinde durmuştuk. Kültürün birçok alt birimi mevcut. Konusuna göre "siyasal kültür", "popüler kültür", "maddi kültür" gibi... B

28.01.2023
23 0 0

Kültür -5: Kapılar ve Duvarlar

-Ruzname; Kelime Günlüğü'nden- Hatırlarsınız; Trump Amerika'ya başkan seçildiğinde dünya gündemine ilk düşen vukuatlarından biri Meksika sınır hattından yükselen "Meksika Duvarı"ydı. Dünyanın en fazla göç alan ülkelerinden olan Amerika'yla Latin ülkeler arasında yükselecek bu duvar önce insani yönüyle tartışıldı. Ancak Amerikan halkını ilgilendire

14.01.2023
30 0 0

Kültür -4: Birleştirmek, Parçalamak İçin miydi

-Ruzname; Kelime Günlüğü'nden- Eskiler, şimdilerde kültürün karşıladığı hiçbir şeye kültür demezdi. Zira "kültür", Fransızca "culture" kelimesinden Tanzimat'la dilimize geçmiş bir kelime. Fransızca da Latinceden almış (cultura). Latince mânâsına göre "ekip biçmek, toprak işlemek" anlamına gelen "cult" kelimesinden türetilmiş (Etimoloji Sözlüğü). B

31.12.2022
36 0 0

Kültür -3: Hedef Kör ve Kof İnsan

-Ruzname; Kelime Günlüğü'nden- Günümüzde her gün etkisini daha da artıran popüler kültür salgının hedefinde parçalanmışlar ve ayrışmışlar var. Böyle olduğunda köklerle bağ zayıflıyor ve yok oluyor, dolayısıyla kabı boşalan insan, kadim değerlere aykırılık gösteren herhangi bir "yeni"ye uygun hâle geliyor, yadırgamıyor hatta "yeni"yi hiç sınamıyor,

24.12.2022
32 0 0

Kültür -2: SosyolojikAntropolojik Silah

Cemil Meriç'in kültür kavramına yönelik geliştirdiği olumsuz yaklaşım, tanımlamazlığı ve hiç bitmeyen anlam yükleme kaygısı sebebiyle anlaşılabilir bir durumdur. Buradan bakınca kültür hiç şüphesiz "bukelamun"dur. Bugün iletişim kelimesinin bile dijitalleşme ve internetle inisiyatifi elimizden almış olmasından ötürü sadece olumlu karşılık bulmadığı

17.12.2022
36 0 0

Kültür -1: "Kaypak, Karanlık, Samimiyetsiz"

-Ruzname; Kelime Günlüğü'nden- "Kültür, batının düşünce sefaletini belgeleyen kelimelerden biri: kaypak, karanlık, samimiyetsiz. Tarımdan idmana, balıkçılıktan medeniyete kadar akla gelen ve gelmeyen düzinelerce mânâ. Kelime değil, bukalemun" demiştir Cemil Meriç. Bu yaklaşım biranda bulunduğumuz zemini kaydırmaya yetiyor. Genel başlığı kültür ola

03.12.2022
36 0 0

Zaman -2: Ahir

-Ruzname; Kelime Günlüğü'nden- Hepsinde öte evvel zamanda dile gelen nasiptendi, kaderin tecellisiydi; dile gelmeyenden sual olunmazdı. Gerisi beyhudeydi. Sonra bu özenli hâller, rikkatli kâller bir bir çekildi hayatımızdan. Ve sonra erdik "post"u "past"a (geçmişe) karışmış zamanlara... Yeniler tedirgin ediyordu. Özeni azaltıyor, lüzumu yok sayıp

26.11.2022
41 0 0

Zaman -1: Evvel

-Ruzname; Kelime Günlüğü'nden- Evvel zamanda bir meselenin çözümü ailenin büyüklerine sorulurdu. Daha büyük meselelerde yerinyörenin akillerine başvurulurdu. Çok büyük meselelerde akiller, aksakallılar, aile büyükleri, ulema gibi hem hem ilmî hem de irfani mayadan pay almışlarca bir heyet kurulur, istişare ede ede yol bulunurdu. Evvel zamanda habe

19.11.2022
23 0 0

Uygun

-Ruzname; Kelime Günlüğü'nden- İşimiz söz ile... ondan sebep söz ister yazılsın, ister seslendirilsin, ister görüntülensin; "paylaşılmış" sözlerin dikkatimizi cezbetmesi elde olan bir şey değil artık. Sözün peşine düşmek kendiliğinden bir durum. Onun için önce kelimeler, hangi manaya karşı kullanıldıkları ve gidişatları dikkatimizi çekiyor. Kendili

04.06.2022
86 1 0

Kalp

Presleyip havasını boşalttıklarını, üst üste istifleyip muhafaza eder kalp. Aklın avarelik ettiği zamanlarda dört bir yana savurduğu tecrübeleri toplayıp her birine ayrı hücre seçer ve unutmaz. Hatta aç bırakmaz onları; besler, havalandırır, izler, ders alır, anlamaya çalışır. Aklın seçtiklerini, analiz eder, uygular, atıklarını toplar, sonuçlarına

21.05.2022
71 0 0