Eğitimin özüdür aydınlık kafalar...

Cumhuriyetimizin 100. yılında "Cumhuriyet" gazetemiz de 100. yaşını kutladı... Bir zenginlik benim için "Cumhuriyet"te yazmak, onun bir parçası olmak... Buradan kutluyorum maalesef katılamadığım 100. yaşını...br data-mce-bogus"1"

"Kaypak kanaatleri değişince, insanlar kendi seçtikleri praetor'ların (lider, önder) seçilmiş olmalarına şaşırır" demiş MÖ yaşamış olan filozof, tragedya yazarı ve devlet adamı Seneca, Mutlu Yaşam Üzerine adlı eserinde.1 Günümüzde biz de böylesi bir şaşkınlık ve mutsuzluk içinde değil miyiz Toplum olarak şimdilerde içinde bulunduğumuz durum geçmişten günümüze uzanan yanlış seçimlerin sonucu değil midir Demokrat Parti (DP) iktidarından AKP iktidarına uzanan bir süreç... Ekonomik çöküntü, dinsel fırsatçılık ve dört bir yanımız şiddet sarmalında... İnsanın insana, insanın hayvana uyguladığı şiddet... Dünya milletlerinin tersine üretilen "icat politikalar" ve ülkemize yıkımları... Bu noktada, kendime adeta motto edindiğim oyun yazarı Edward Bond'un şu sözlerini bir kez daha paylaşıyorum: "Yönetenlere baktığımızda şiddetin sokaklara taşmasını beklemek olağandır."

Evet, ekilen tohumların hele de AKP iktidarı döneminde hızla boy vermesiyle bağlantılı değil mi yaşadıklarımız AKP'nin yıllar içinde hızla yazboz tahtasına çevirdiği eğitim sisteminde, laiklik ilkeleriyle bağdaşmayan uygulamalara alan açma çabalarında yatmıyor mu bu kaymalar, kırılmalar, saniyesi saniyesine uymayan söylemler, bakışlar, görüşler

EĞİTİMİN ÖZÜ BİLİM

15 Ocak 1979'da, Uğur Mumcu Cumhuriyet'te çıkan "Neyin Savaşı!" başlıklı yazısında şöyle tanımlamış laikliği: "Laiklik ilkesi, dinsel inanç özgürlüğünün başlıca güvencesidir. Bu güvence bir yandan dini inanç özgürlüğünü korurken öte yandan da din duygularının siyasal amaçlarla kullanılmasını engellemektedir." Peki, bugün yaşananlar nedir Milli Eğitim Bakanlığı'nın, daha doğrusu AKP'nin eğitimin özü olan bilimi hedef almasının amacı nedir Peki, bu yaklaşıma karşıt olan sesler yeterince güçlü çıkıyor mu Geçtiğimiz günlerde 81 ilde eğitimciler alanlara indiler... Toplumca desteklenecekler ki yalnız kalmışlık rüzgârları esmesin üzerlerinden... Din sömürüsünden, baskılardan, her tür şiddetten uzak çağdaş bir eğitim sisteminin oturması yönündedir beklentilerimiz.

VE ATATÜRK DİYOR Kİ...

Çağdaş Düşüncenin Işığında Atatürk adlı kitapta Prof. Dr. Macit Gökberk Aydınlanma Felsefesi, Devrimler ve Atatürk başlığı altında kaleme aldığı makalesinde, onun çağdaş eğitim üzerine görüşlerini yansıtır. Atatürk'ün 27 Ekim 1922'de Bursa'da İstanbul'dan gelen öğretmenlere söyledikleri aslında bugün bir değil, bin kez vurgulanması gereken gerçeklerdir. Bir daha ve bir daha okuyalım, paylaşalım günümüze ve geleceğe ışık tutması umuduyla...