"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarlarını buradan takip edin."

Ayşe Sucu Tüm Yazıları

95 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Tümel ilkeler ışığında İslam'ı yeniden anlamak (5)

"Aklı koruma" tümeliyle ilgili bahsi şu tespitle bitirelim: Dinin uygulama şekilleri din değildir; çünkü araya insanın bilgisi, görgüsü, kabiliyeti girmektedir ve uygulamalar kültürden kültüre değişir. Değişmeyecek olan, dinin kaynağının her dönemin insanı tarafından yorumlanabileceğidir; dolaylı vahiy (Kur'an) ile doğrudan vahyin (aklın) ilişkisi

26.07.2021
47 0 0

Tümel ilkeler ışığında İslam'ı yeniden anlamak (4)

Tümel kavramlar içerik açısından sürekli evrilirler. Bilim ve teknolojideki gelişmeler, üretim ilişkileri, sosyolojik etkileşimler, hukukun ve adalet mekanizmalarının özgürlükler ve haklar zemininde genişlemesi, dinin kaynaklarını günümüz koşulları içinden yeniden okumayı zorunlu kılar. Tüm bunlar aklın durağan bir yapıda olmadığını da gösterir. Ke

19.07.2021
35 0 0

Tümel ilkeler ışığında İslam'ı yeniden anlamak (3)

Geçen hafta, Hz. Muhammed'in misyonunu bir Müslüman sürdürmek istiyorsa şu sorulara cevap vermesi gerekir, diyerek yazımı sonlandırmıştım.İşte o sorular:-Hz. Muhammed'den sonra oluşan gelenek, ne ölçüde İslam'ın özüne uygundur -Bu geleneğin birikimi ve hayata dair ortaya koyduğu hükümler günümüz koşullarında ne ölçüde geçerlidirHz. Muhammed'in karş

12.07.2021
15 0 0

Tümel ilkeler ışığında İslam'ı yeniden anlamak (2)

Geçen haftaki yazıma epeyce geri bildirim aldım. Okurlarıma teşekkür ediyorum. Bilim insanı doçent bir beyefendinin; "Aklımı din mi koruyacak Malımı korumak için dine mi ihtiyacım olacak, dinin öngörülerine mi sığınacağım Yoksa ben malımı ve dinimi korumak için aklımı mı (bilimi, yasaları mı) kullanacağım" sorusu, aklı koruma ilkesiyle başlamamı şa

05.07.2021
29 0 0

Tümel ilkeler ışığında İslam'ı yeniden anlamak (1)

Bu yazı dizisinin köşe yazısı olarak ağır olduğunun farkındayım. Teorik zemin yoğun bir soyut tartışmayı içeriyor; kavramların Arapça olması bunu daha da zorlaştırıyor. Okuyucularım beni bağışlasınlar. Fanatizmin ve şekilciliğin arttığı, bir o kadar da ahlak krizinin yaşandığı şu zaman diliminde bu yazı bir deneme mahiyetinde.Mantıki bir sıra içind

28.06.2021
25 0 0

Tanrısalla yeniden buluşmak

Önce iki tespit:Yetişmiş, donanımlı bilim insanlarının "dine ihtiyaç yoktur" yaklaşımlarını bir yere kadar anlıyorum. Kuşkusuz akıl (Maturîdî'den hareketle de söyleyelim) hakikati bulabilir ve aklından hareketle kişi herhangi bir dinin içinde yer alan çoğu insandan daha ahlaklı ve daha dervişane bir yaşam da sürebilir, nitekim örneklerini görüyoruz

21.06.2021
41 0 0

Neyi unuttuk

Geçen haftaki yazım üzerinden yakın aile dostumuz iktisat profesörü Selahattin Toğay Hocamızla sohbet ederken, yaptığı şu tespiti varlığa bakışta son derece önemli buldum: "Biz bir bütünün parçası olduğumuzu unuttuk, günümüz insanının ruhsal olarak sakinleşmeye ihtiyacı var." Her birimiz, ya bir anneyiz, ya bir babayız, ya bir evladız, ya bir karde

14.06.2021
24 0 0

"Tanrı'yı hırslarımız öldürdü" diyen Nietzsche haksız mı

Elleriyle insan kendi sonunu hazırlar mı; ekmeğini, aşını, suyunu, taşını, toprağını zehirler mi Doğa, sorunun cevabını veriyor; kusarak, taşarak, sallayarak.Pandemiyle mücadele ede duralım, Marmara Denizi'nde aylardır etkisini gösteren deniz salyası pek çok canlı türünü tehdit edecek boyuta geldi. Tıpkı Covid-19 gibi musilajın oluşumu da denizleri

07.06.2021
26 0 0

Görünen ile görünmeyen diyalektiği

İki tespit yapalım; önce gayb alanı:İnanç tahkik edilmesi, doğrulanması ve ölçülmesi imkânsız olan zihinsel tutumlar ve alışkanlıklar içerir. Örneğin Müslümanların hacda yaptıkları şeytan taşlama başta olmak üzere pek çok figür ve öge, Yahudilerin ağlama duvarı ya da Şabat yasakları, Hristiyanların vaftiz, haç çıkarma (istavroz) gibi pek çok ritüel

31.05.2021
33 0 0

Dini dava yaparsanız kavgaya neden olursunuz

Müslümanlığın yaşadığı krize Diyanet'in çözüm bulması zor; uzun yıllar bu kurumda hizmet vermiş biri olarak da söylüyorum. Bunun çözüm yeri akademidir. Ancak siyasetten bağımsız, herhangi bir cemaate angaje olmamış kişiler fikir üretebilir. Bu köşeyi takip edenler bilir, ivazsız-garazsız kalem oynatan biriyim; benim herhangi bir kimse ya da kurumla

24.05.2021
92 0 0