Ayşe Sucu Tüm Köşe Yazıları

109 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

İyi, kötü ve çirkin

Bir toplumu gelişmiş medeniyetler seviyesine çıkaracak en önemli unsur şüphesiz başarılı bir eğitim sistemidir. Eğitim politikalarının toplumun üretim ve düşünce sistemine olan katkıları, ancak 20-25 sene sonra ortaya çıkabilir. Başarılı bir eğitim politikasının birincil hedefi nedir İyi doktorlar, iyi mühendisler, iyi ekonomistler, iyi hukukçular

24.01.2022
6 0 0

İtibar iş ahlakındadır

Ahlak nedir sorusunun en doğru cevabını bilemeyebiliriz. Ancak en azından yanlış olmayan kapsamlı bir tanım yapabiliriz. Ahlak, toplum tarafından erdemli olduğu düşünülen davranışlar bütünüdür. Peki, erdemli davranışlar hangileridir Bir liste hazırlamak çok zor. Eski dünyada erdemli davranışlar başlığının altında belki de ilk sırada şecaat (savaş a

17.01.2022
11 0 0

Aylak sınıfın ahlaksızlığı

Toplumsal evrim; ortak yaşam koşullarının rotayı belirlemeden sınırları çizdiği; düşünce yapısının, alışkanlıkların ve teamüllerin seçici (selektif) bir adaptasyon sürecidir. Tıpkı biyolojik evrimde olduğu gibi, toplumsal evrimde de şartlar evrimin yönünü belirleyerek çeşitliliğe yol açar. Yani toplumların birbirini izlediği ve nihai gelişmişliğe u

10.01.2022
16 0 0

Tutarsız muhafazakarlık!

Toplumda, aşırı gelenekçi ve tutarsız bir muhafazakarlığa kapılmış kesim genel tercihlere yön verecek çoğunlukta olduğunda, toplumsal huzursuzluk ve ilerleyememe kronik hale gelmektedir. Toplumun himayesine erişen her birey topluma borçludur. Toplum ise bireylerden oluşur ve doğal olarak bu borç aslında bireyleredir. Yani her birey, cemiyetteki diğ

03.01.2022
9 0 0

İktidarın gerçek sahibi kim

Bir toplumda iktidar mücadelesinin en temel hali müstebitler (zorba, baskıcı) ile halk iradesinin savunucuları arasında yaşanmıştır. Halk iradesini benimsemiş bir toplumda bu anlamda bir iktidar mücadelesi yaşanmaz. Seçimler, siyasi ihtilafların çözümlenmesi için gerekir. Seçimlerle iktidar değişmez, çünkü teoride her zaman iktidar halktır. Gerçekt

27.12.2021
13 0 0

Sen maaş alıyorsun en fazla neyini kaybedersin!

Dünya tarihi incelendiğinde su etrafında örgütlenen toplumların devletleşme süreçlerinde çok daha başarılı olduğu görülebilir. Akarsuların verimli hale getirdiği topraklar, uzak milletlerle etkileşimi artıran deniz kenarları, toplumların kendileri için ihtiyaç duydukları üretimi ve hatta fazlasını sağlamıştır. Bu fazla, dış ticaret yoluyla bir artı

20.12.2021
11 0 0

İmtiyazlı sınıf güveni yok eder

Sosyal bilimlerinin en temel meselelerinden biri neden bazı milletler zengin iken bazılarının fakir olduğudur. Irksal özellikler, coğrafi konum, toplumun dini, yer altı kaynakları, yönetim biçimleri gibi daha onlarca farklılıklar bu temel meseleyi açıklayabilmek için ele alındıysa da tutarlı bir ilişki kurulamamıştır. Eğer ırksal özellikler bunun c

13.12.2021
13 0 0

Milliyetçilik siyasal partilerin tekelinde değildir

Türkiye Cumhuriyeti bir ulus devlet olarak kurulmuştur ve bu özelliği günümüzde de bölünmez bütünlüğünün en temel unsurudur. Ulus devlet; bir devlette bir ulusun diğerlerine olan ayrıcalığını veyahut bir ulus devletin diğer devletlere olan üstünlüğünü ihtiva etmez. Milliyetçiliği ırkçılık zanneden ve bir öcü olarak gösteren zararlı cemiyet kalıntıl

06.12.2021
14 0 0

21. asırda Türk milliyetçiliğinin esasları

Türk milliyetçiliği 20. yüzyılda farklı okullarca ele alınmış, birçok doktrinin temeli olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yine milliyetçi değerler dizininin ürünü olduğu görülmektedir. 21. yüzyıla gelindiğinde ise Türk milliyetçiliğinin çağın ihtiyaçlarına uygun cevapları ihtiva eden öğretiler üretmediği aşikardır. Bu anlamda 21. yüzyıl

29.11.2021
15 0 0

Milliyetçilik milletin hakkıyla safa sürmek değildir

Her millet, millet olabilme yolunda farklı ortak özelliklerden ilham alır. Soy, vatan, ekonomik çıkar, dil, din, kültür veya ahlak birliği gibi milleti meydana getiren unsurlar, bütün milletlerde aynı bütünlükte bulunmaz. Bu özelliklerden en kuvvetli ve bütünlüklü olanı Atatürk'ün "milli şuur" dediği ulusal bilinçtir. Öyleyse Türk Milleti'nin milli

22.11.2021
17 0 0