Ayşe Sucu Tüm Köşe Yazıları

154 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Akla mantığa Kur'an'a aykırı rivayetler

Varlık içinde her şey evrimsel süreçlere tabidir. "Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir" sözü, değişimi anlatan en iyi cümledir. Bu değişimden ahlaki yargılarımız da payını alır. İnsanlık bilimsel, toplumsal ve siyasal konularda gelişme kaydettikçe, insana ve hayata bakışını değiştirmek zorunda kalmıştır; daha yüz yıl öncesine kadar köleliği har

05.12.2022
23 0 0

Ulema öfkeli sorumlu arıyor!

Geçen hafta Ankara Müftüsü'nün katıldığı hafızlık icazet töreninde yaptığı konuşmadan bir bölümü ayniyle aktarayım:"Kimse bizim neslimizin, bizim cami cemaatimizin ve gençliğimizin itikadını, imanını bozamayacaktır. O bazı insanların zaman zaman ortaya çıkıp, alimlerimizi itibarsızlaştırmak, sünneti yok saymak, hatta biraz daha ileri giderek Kur'an

28.11.2022
37 0 0

Kendi ahlakıyla bir millet ölür, yahut yaşar

Medeniyetlerin doğuş, yükseliş ve bitişe geçiş süreçlerinin tahlilleri insanlığa çok şey söyler. Başlangıç evresinde, yürürlükte olan kokuşmuş yapılarla (ekonomik-siyasi-kültürel) mücadele ederek yükselen dünya görüşleri, bugünle yarın arasında bağlantı kurma yeteneklerini kaybettikçe kendilerini tekrar etmeye başlarlar. En nihayetinde insanlığın s

21.11.2022
24 0 0

Müslüman karakteri diye bir şey var mı (2)

Nefsin emredici gücünü iyiliğe motive etmek kolay değildir. Hele Kur'an'ın ifadesiyle, nefsi, Tanrı'nın rızasına uygun hale getirmek (Fecr28) yüksek bir azmi taşımakla mümkün olur. İslam düşüncesindeki nefs kavramının mertebelerini (ayrı bir yazı konusu), kişilik oluşumunun merhaleleri olarak düşünmek yanlış olmaz. Daha çok tasavvufi öğretiler tara

14.11.2022
23 0 0

Dinler nereye gidiyor

Kurumsallaşma dinlerin en büyük handikaplarıdır. Zira sürekliliklerinin ve korunmalarının bir gereği olarak kabul edilen kurumsallaşma zorunluluğu, dinlerin özlerinden uzaklaşma sürecini de beraberinde getirmiştir. Tümüyle insan inşası olan bu güçlü yapılar, insanı kuşatmakla kalmaz baskısı altına da alır. Her kurum, hiyerarşisini ve iktidarını bir

07.11.2022
28 0 0

İşin fıtratı ölüme mahkûm edilemez (2)

Kur'an ayetleri, Kur'an'ın belirttiği üzere muhkem (Hac Suresi52) ve müteşâbih ayetlerden oluşur. (Al-i İmran7) Muhkem, manaya delaleti başka beyana ihtiyaç duymayacak kadar açık, tek manalı; müteşâbih ise açıklamaya ihtiyaç duyulan ve birden fazla anlam taşıma ihtimali olan demektir. Zumer Suresi, 23. Ayet, Kur'an'ı "sözün en güzeli" ve "müteşâbih

31.10.2022
26 0 0

Kader nedir ne değildir

Kader, İslam düşüncesinde en çok tartışılan konulardan biridir. Aynı zamanda bir sorun olarak karşımıza çıkar, insanın insan olmasından kaynaklıdır bu sorun. Sosyal, siyasal ve kültürel hayatta gerçekleştirdiği eylemlerini meşrulaştırmaya ihtiyaç duyanların, argümantasyonlarını davranışlarına uygun hale getirmekten kaçınmadıkları bir vakıadır. Ne y

24.10.2022
27 0 0

Öfkeyle yoğrulan bir İslam ve Müslümanlık dünyaya ne verir

Geçen hafta Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Milli Düşünce Merkezi'nin birlikte gerçekleştirdiği "Türkiye'de Şiddet ve Çözüm yolları" başlıklı sempozyuma konuşmacı olarak davet edildim. İki gün süren etkinlikte önemli konu başlıkları tartışıldı. Milli Düşünce Merkezi, tüm sunumları, ileride bildiri kitabı olarak yayınlayıp Türk halkının istifadesin

17.10.2022
40 0 0

Kur'an mana mıdır, lafız mıdır

Kendi gibi düşünmeyenleri cehennemlik ilan eden ilk düşünce ekolü Hâricîler'dir. Daha önceki yazılarımızda değindiğimiz üzere, bu yaklaşımın fitne ve fesadı nasıl tetiklediği ve sonuçlarının ne denli ağır olduğu açıktır. Görüş farklılıklarını ve ihtilafları rahmet olarak nitelendiren İslam, ruhban sınıfını aradan kaldırarak, doğrudan bireyi muhatap

10.10.2022
40 0 0

Aklın yok sayıldığı yerde din de yoktur

Geçen hafta "Mâtürîdî'de din, Allah'ı birlemektevhit, inanç esasları, ibadetin sadece Allah'a ait olması ve ahlaki ilkelerdir. Mâtüridî bunlara, akliyyat da der" demiştik. Mâtüridî'nin inanç ve itikadı akılla irtibatlandırması, şeriat alanı olan ibadetleri ve dini hükümleri de vahiyle ilişkilendirmesi, günümüz sorunlarını çözme konusunda büyük bir

03.10.2022
43 0 0