Ayşe Sucu

Sözcü

Allahaısmarladık...

Telefonum çaldı... Arayan Saygı Abiydi, yazılarıma son verildiğini söyledi. İçim yandı. Bir yazara yazılarınıza son verdik cümlesi çok ağır bir cümleymiş meğer. Nedenini sordum, "bilmiyorum" dedi. Genel Yayın Yönetmenimiz Metin Beyefendiyi aradım ve aynı soruyu sordum. "Sebep Genel Başkan yardımcılığınız hem orada hem burada olmuyor" diye cevap ver

Türkiye neden hep İslam üzerinden konuşuluyor

İslam üzerine ortaya konulan görüşlerin ve tartışmaların "dünyevileştirici" ve "siyasallaştırıcı" karakteri varlığını sürdürmeye devam ediyor. Görünürde İslam konuşuluyor, İslam savunuluyor veya İslam yargılanıyor. Ancak görüntü bu olmasına rağmen arka planda durumlar değerlendiriliyor, konumlar yoklanıyor, bir yerlere mesajlar veriliyor, hedef kit

Tüm siyasilerin ve devlet erkanının dikkatine...

Şiddet, insanla yaşıt bir olgudur. Temelinde kıskançlık, hırs, öfke, bencillik, tatminsizlik gibi duygular yatar. Tevrat ve Kur'an'da geçen "Hâbil ve Kâbil" kıssasında bu tema işlenir. Sümer mitolojisindeki "Dumuzi ile Enkimdu" efsanesiyle de "Hâbil ve Kâbil" kıssası örtüşür. Son tahlilde insanlık tarihi, zaaflarına ve öfkelerine teslim olanlar ile

Alimin uykusu cahilin ibadetinden daha üstündür!

Tanrı'nın isimlerinden biri de Rab'dır yani öğreten, terbiye eden. Kur'an ise "Oku" diye başlar; okumak, yaratılış, sevgi, kalem, öğrenmek ilk inen ayetlerdeki kavramlardır. Bu kavramlara varlığı anlamanınanlamlandırmanın anahtar sözcükleri de denilebilir. Okumak; bilmek, düşünmek, akletmekaklını çalıştırmak demektir; okumak fark etmek, idrak etmek

Bir toplumun DNA testi: ENFLASYON...

Ekonomi yönetiminde en önemli unsurların başında piyasa aktörlerine öngörülebilir bir ortam sunmak gelmektedir. Piyasada yatırım, tasarruf ve tüketim kararları veren bireyler veya kurumlar ilerleyen dönemlerde kendilerini neyin beklediğini bilmek isterler. Fiyat mekanizması üzerine kurulmuş olan piyasalarda öngörülebilirliğin yegâne sağlayıcısı fiy

Bugün ölen adaletti

"Eskiden İngiltere'de bir gelenek varmış. Sıradan bir vatandaş öldüğünde kilisenin çanı bir kez, bir asil öldüğünde iki kez, kralın bir yakını öldüğünde üç kez, kral öldüğünde de dört kez çalınırmış. Günün birinde kilisenin çanı tam beş kez çalınmış. Halk merak içinde papaza gitmiş ve:- Ey papaz efendi, kraldan daha önemli biri mi var ki o ölünce ç

Ülkeler ahlaksızlıktan çöker!

Medeni toplumlar kurallarla yaşar. Hayatın her alanında evde, sokakta, okulda, iş yerinde, siyasette, ticarette ve hatta savaşta bile uyulması gereken kurallar vardır. Kuralları çiğnemekte ya da uygulamakta yönlendirici erekse ahlaktır. Kişi iradesini geliştirememiş ise (Kur'an buna ihtiyarseçim yapabilecek kabiliyet der) kuralları hiçe sayacaktır;

Ne mutlu Türk'üm diyene!

Kurulduğunda kendini medeni dünyanın içinde gören genç Türkiye, 29 Ekim 1923'te cumhuriyeti yönetim biçimi olarak benimsemiş, cumhuriyet rejimini demokrasi idaresi olarak bilmiş ve kurumlarını, kanunlarını ona göre düzenlemiştir. Önceden "Padişahın kulları" olan halk, bu tarihten sonra Türkiye Cumhuriyeti'nde milletleşmiş ve Atatürk'ün "Egemenlik k

Kılıçla alınan vatan para ile satılmaz

27 Ekim 1917'de İngilizler, İşgal ettikleri Mısır sınırından Gazze'yi bombardımana tutarak başlattıkları Filistin savaşında, Gazze'yi geçip 7 Kasım 1917'de Kudüs'ü işgal etti.Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa Yahudiler tarafından işgal edilirken düşmana karşı mücadele eden Osmanlı Askeri, yerli halktan yardım görmedi. İslam'ın "Müslüman, Müsl

Demokrasiyi demokrasiyle yok etmek!

"Yasa olmasa da vicdan vardır" diyen Puplilius SYRUS, bize esas meselenin vicdan olduğunu hatırlatır. Chuck Yeagar da der ki, "Kanunlar kendi kurallarından taviz vermeyenler için yapılmıştır." Bir kanun, başına buyruk, yasa tanımazları durduramıyorsa kâğıt üzerinde yazıdan başka bir şey değildir.Gündemde yine anayasa değişikliği var. Mevcut anayasa