"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarlarını buradan takip edin."

Atilla Özdür Tüm Yazıları

195 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

"Akit'te ne işimiz var"mış!

Hoca Ahmet Maranki son yazıların birisinde ağırlığını, Hz. Ömer'le noktalamış. Buradan Devletin bekasına yönelik örnek alınması için gerekli gördüğü hayati önemi haiz birkaç kuralın tebligatında bulunuyor.. Geç kalmış olsa da, iyidir.. Türkiye'de, bilhassa son aylardaki hadiseler dolayısıyle kaleme aldığı bu yazısında, "devlet nizâmında Hazreti Öme

21.06.2021
0 0 0

Kendi fakirhane iç dünyamızdan

60'ların sonlarına doğru, malum-u ilana gerek yok, üzerimizdeki baskılar giderek artıyordu. Torunlu torbalı bir grup arkadaşımız İstanbul'dan sürgün anlamında tayinen Anadolu içlerine gönderildiler. Sıranın ismen bizlere geldiğinde, gayri resmi tebliğ edilmişti, istifayı düşünürken, arkadaşlarımızdan birisi, ocaktan ayrılmayı uygun görmedi.. İzmit

17.06.2021
3 0 0

Be cool..

Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk gününde yapılan bir vaadin yerine getirilmesi, bir anlamda farz niteliğine dönünce, bölgedeki toprak borsası aldı başını uçtu. Dolayısıyle Kanal da, eşilip kazılmaya mahkum oldu.. Cumhuriyetin ilk yıllarında, Çalışkan Türk Milletinin kısa bir zaman içinde yaptığı işler için, o zamanın ölçümlerine göre, Atatürk tarafı

14.06.2021
8 0 0

Bir zamanlarrr!..

İnsanoğlu gözünü ve kulağını şöyle bir hazırlayıp da çevresine kilitlendiğinde, sadece kendisine gösterilenle duyurulanları görüp işitir. Ötesi yoktur, bilinmezdir ve gereksizdir de Meşhur ve tanınmış bir kişi, Mafya reisi imiş, Bay Sedat. Girmiş muhkem bir klübün şatosuna, Türkiye'nin alem-i politikası vasıtasıyla millete duyurulmasını istediği bi

10.06.2021
2 0 0

Cevabım ne olurdu

Kurgu mühendisleri, Ayasofya Camiiİmamı Mustafa Demirkan'aşöyle bir hutbe metni hazırlatıp, okutmuşlar. "'Bu ve bu gibi mabedler, mabet olarak kalması için inşa edilmiştir. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kâfir kim olabilir... Yarabbi bir daha bu zihniy

07.06.2021
8 0 0

Politika...

Siyaset, problem çözme sanatıdır. Şimdi politika diyorlar. Aslında doğru ise de, bunun doğruluğu, şeytanlıkla irtibatının bulunmadığı davalarda söz konusu edilebilir. Mesela, Türkiye'nin gazetecilik sektöründe habercilik politikası şeytancılığa kurgulanmıştır. Verdiği haberler doğru olsa da, özneleri tersyüz edilerek halka sunulur. Tek partili yıll

03.06.2021
3 0 0

Radyolin diş macunu

Corona virüsü ağız yoluylu bulaşıyor. Korunmak için ağız ve burnun kapatılması gerekiyor. Onu da maske ile yerine getiriyoruz. Pazarın tezgahlarıyla, çarşının dükkanlarını kapattırdık. Halkı kalabalık gruplar halinde bir araya getiren düğün ve dernekler yasaklandı. Sıra geldi salgının bir başka köprüsü olan hastane ve sağlık ocaklarına. Raporlu ila

31.05.2021
11 0 0

Komşu komşu huu!

Sizlere bir hikaye. İmamoğlu, taa İnönü'den beri süregelen tanzim tezgahı anlamındaki geleneğe uyarak, bir de kendi adına teşebbüse niyetlenmiş.. Böylelikle kimsenin de kimseye laf söylemeye hak ve yüzü kalmayacak. "Halk bakkalları" açılacak (mış).. Öncesiyle pek ilişkimiz olmayabilir. Cumhuriyet döneminde ekmeği karneye bağlayan tanzimciliğin ilk

27.05.2021
13 0 0

Zincir

Hayat, doğumdan ölümüne karmaşık bir olaylar zinciridir. Ebenin eliyle başlayan halkalar, mezarcının küreğiyle dünyevi bağlantısından sökülür Bir hafta oluyor, akaryakıt fiyatlarında güncellemeye gidildi. Bu arada marketçiler derneği başkanı da, üreticiden alış fiyatıyla kendilerinin müşterilerine satış fiyatları arasındaki geçim makasının da, epey

24.05.2021
15 0 0

Kanal mı körfez mi..

Müstakil bahçeli bir ev mi, yoksa apartmanlardan bir bölüm mü Bu tercih, harcama ve kullanıma yöneliktir. Bir benzeri, kanal için de düşünülebilir. Kanal İstanbul mu yoksa, sun'i körfez açarak, tersane çalıştırmak mı.. Cumhuriyetle birlikte Türkiye'nin siyasi, fikri ve hukuki hayatında ikileşme başladı. Her iki taraf da, hiç tereddüt etmeksizin ke

20.05.2021
7 0 0