"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Yavuz Bahadıroğlu Tüm Yazıları

574 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Padişah aşkı

Bu topraklar, zaman zaman "devlerin aşkı"na şahit olmuştur. Hükümdarlıkta "dev" olanlar, bir cariye karşısında bazen acze düşmüş, inim inim inlemek zorunda kalmıştır: "Merdüm-i dideme bilmem ne füsun etti felek, "Giryemi etti füzun, eşkimi hun etti felek; "Şirler pençe-i kahrımdan olurken lerzan, "Beni bir gözleri ahuya zebun etti felek." (Gözlerim

01.09.2020
3 0 0

Allah'a aşk yolundan gidilir

"Sevgi ikiye ayrılır" derler: 1. Şartsız sevgi: Çıkarsız, pazarlıksız, yalın, düzeyli. Bu tür sevgiyi "aşk" olarak da tanımlamak mümkündür. Hz. Mevlâna gibi ciddi bir tasavvuf adamını, Şems'in demirci dükkânının önünde, örs ve çekiç sesine ritim tutturup titreten derin duygu aşktır 2. Şartlı sevgi: Bu tür sevmeler şartlara ayarlıdır. Şartların oluş

31.08.2020
2 0 0

Harfler, kelimeler ve musıki

Harfler, kelimeler ve notalar toplumsal karakteristik ögelerdir Başka bir deyişle, dil, alfabe ve mûsıki bir milletin toplumsal karakterinin dışa vurumudur Bunlar aynı zamanda mimari ile edebiyatla ve sair sanatlarla bütünlenip bir "estetik anlayış" oluştururlar. Meselâ Lâtin Alfabesi'ndeki harflerin yapısı, sivri ve köşeli kuleler serpiştiren Batı

29.08.2020
4 0 0

Hüzünlü şarkılarımıztürkülerimiz var

Bir toplumun tarih içinde yaşadıkları folkloruna mutlaka yansır. Şarkılarda türkülerde kendini gösterir. Bir anlamda şarkılar ve türküler toplumun ruh dünyasının haritasıdır. Şarkı-türkü dünyamıza bu açıdan bir bakar mısınız.. Çoğu çok karamsar: Şikâyet, isyan, yakınma, korku, acı, ayrılık, hicran, yıkım "Kimseye etmem şikâyet ağlarım ben halime, "

28.08.2020
3 0 0

Gelecek endişesinin ilâcı "Tevekkül"dür

Hayatın olumsuzluklarına odaklı yaşıyoruz. Bu yüzden sürekli endişe içindeyiz. Çünkü doğduğumuz günden itibaren hayatın tehdit ve tehlikelerden oluştuğu anlatılmış bize. Bir tarafımızda "işini kış tut" anlayışı, bir tarafımızda "iç düşman, dış düşman" sendromu: Bu telkinler altında yetişen insanın hayatın olumlu yanlarını görmesi mümkün mü Bu kasna

26.08.2020
5 0 0

"İşini kış tut, yaz çıkarsa bahtına!"

Böyle bir atasözümüz var. Bu "tedbiri elde bırakmama" anlamında doğru, aşırı temkin anlamında yanlıştır: İnsanı olumsuz düşünmeye zorlar Çoğumuz olumsuz düşünmeye alıştırıldık. Aşırı tedbirli, aşırı temkinli ve endişeli bir hayatımız var. Endişelerimiz de maalesef korkularımızı besliyor. Korkularımızın kaynağı ise "gelecek" endişesi: "Şimdilik her

25.08.2020
4 0 0

Padişahlar diktatör müydü

Başöğretmenim bir gün hışımla sınıfa girip, girer girmez o devrin ana muhalefet partisi lideri İsmet İnönü'yü savunmasından anladım ki, dışarıda birileriyle bu konuyu tartışmış, iyice damarına basmışlar. Hem sınıfa çöreklenen ağır havayı dağıtmak, hem de sınıfın "çokbilmiş"lerinden olduğumu göstermek açısından hemen sordum: "Diktatör ne demek öğret

24.08.2020
4 0 0

CumhuriyetHürriyet

Başöğretmenim, sürekli 950 öncesine övgüler düzerdi. Her cumhuriyet bayramında, okulun giriş kapısının önündeki dört-beş basamaklı merdivenin en üst basamağında durur, bacaklarının üstünde yaylana yaylana "Cumhuriyet-Hürriyet" nutku atardı. Ona göre, padişahlık "diktatörlük", cumhuriyet ise "özgürlük"tü. Bunu da Atatürk'le İsmet Paşa'ya "borçlu"ydu

22.08.2020
4 0 0

Ah o eski ilkokul şiirleri

Her milli bayramda hayalim beni çocukluğuma götürür. Hafızamda "Cumhuriyet Hürriyet" kafiyeli şiirler uçuşur durur. Aslında şiiri çok severim. Arada bir yazarım da. Lâkin ilkokulda bana "cebren" ezberletilmiş övgü şiirleri, beni bir süre şiirden soğuttu. "23 Nisan "Güzel yurdum ellere bir mal gibi satıldı Ata'mın gür kaşları birden bire çatıldı!" 2

21.08.2020
3 0 0

"Eskiyi unut, yeni yolu tut"!

İlkokulda "23 Nisan" başlıklı bir karalama ezberletmiş, 23 Nisan Bayramı"nda "şiir" niyetine okutmuşlardı. Yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir şeydi: "Yirmi üç Nisan Yurdu koruyan, "Yarını kuran Sen ol çocuğum!.. "Eskiyi unut Yeni yolu tut, "Türklüğe umut Sen ol çocuğum!.. "Bizi Kurtaran Öndere inan "Sözünü tutan Sen ol çocuğum!.." Yine yanlış hatırla

19.08.2020
4 0 0