"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Süleyman Önsay Tüm Yazıları

116 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

"Arap milleti" mi!

"Arap milleti, sizi Türkiye ile savaşa sürükleyen bu adamı durdurun." Bu cümle bir yazarın feryadının başlığı. (İ. K. 11.09.2020). Biz bu yazının sadece bir kelimesinin neler ifade ettiği üzerinde duracağız.. Aslında "anahtar" bir sözcük bu!.. Ümmetin niye bu hallere düştüğünün cevabı da ve kurtuluşunun sırrı da bu kavramda: Millet. Ama ne yazık ki

18.09.2020
2 0 0

"Ehad"den "Ekber"e!

Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan hocanın "Olay ve Ölçü Olarak Hicret" kitabında bir bölüm de Bilal Habeşi (r.a.)'a tahsis edilmiştir: Ümeyye'nin kudurduğu, Bilal'ın ehad ehad diye soluduğu bir gündü. İlk müslüman, müslümanların hâmisi Ebu Bekr göründü. Ümeyye laf anlamazdı. Katrânî kalbine bir şeyin tesir etmesi imkansızdı. Belki kesesi laf anlardı "s

11.09.2020
2 0 0

Hicreti ve mi'racı bir arada yaşama!

"Hicreti Anlamak ve Yaşamak" hususunda çok önemli tespit ve bilgilerin sunulduğu Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan hocanın "Olay Ve Örnek Olarak Hicret" kitabında önemli noktalardan biri de "Taif, mi'raç ve hıcret çizgisi": Sevgili Peygamberimiz bütün peygamberlerin özelliklerini nezih şahsında toplamıştı. En yaygın tevhid mücadelesini yürütmüş ve de "T

04.09.2020
3 0 0

Hicreti Anlamak ve Yaşamak!

1442. yılına ulaşılan Hicret'in, ümmetin gönüllerinde, zihinlerinde ve güncel hayatlarında yansıması, sadece bir takvim ve tebrikleşmekten öteye geçemeyen bir günlük önem ve ağırlığa sahip bir olgu mudur Halbuki Hicret'in gereği gibi idrak ve değerlendirilmesi adına nice yazılar, kitaplar, konuşmalar ve görsel eserler dikkatlerimize sunulmuştur! İş

28.08.2020
2 0 0

Allah katında din, İslam'dır!

Rabbimiz bizlerden beklediği kulluk; ilke, ölçü, biçim yani model tipini gönderdiği Peygamberlerle bildirmiş en son Peygamber olan Hz. Muhammed (s.a.s.) ile indirdiği son kitabı Kur'an'la da dinini yani kulluk tarzını kemale erdirerek son şeklini vermiş ve tüm insanlığa şu ikazda bulunmuştur: "Allah nezdinde hak din İslâm'dır" (Âl-i İmrân 319) Bu i

21.08.2020
3 0 0

Dinden yüz çevirenler!

İbnu Mes'ud şöyle demiştir: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) va'z etmek üzere aramızda doğruldu ve dedi ki: "Ey insanlar! Sizler (kıyamet günü) Allah'ın yanında yalınayak, çıplak ve kabuklu olarak toplanacaksınız. Sonra şu ayeti okudu: "İlk yaratışa nasıl başladı isek, üzerimizde hak bir vaad olarak yine onu iade edeceğiz..." (Enbiya 104). Habe

14.08.2020
3 0 0

Dinlerini parçalayıp bozanlar!

"Dinlerini parça parça edip gruplara ayrılanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını bildirecektir."(Enam:159) Bu ilahi ikazla ilgili zikredilen bir hadis-i şerifte; "Resulullah (s.a.) şöyle buyurdu: Yahudiler yetmiş bir gruba ayrıldı, birinden başka hepsi cehennemdedir. B

07.08.2020
4 0 0

Kurbanı anlamak ve yaşamak

Yüce Mevlamıza şükürler olsun bir kez daha Kurban Kesme ibadetini eda edebilme günlerine kavuştuk. Kurbanlarımızın Allah katında kabule şayan bulunmasını ve bizleri Rabbimize yakın olma bilincine ulaştırmış olmasını ümit ve niyaz ediyoruz. Bu münasebetle kurban ibadeti ile ilgili olarak şu önemli noktayı tekraren vurgulamakta yarar görüyoruz. Kurba

31.07.2020
5 0 0

Ayasofya'yı anlamak!

Her şeyden önce şu net olarak bilinmelidir ki Ayasofya bir şov malzemesi değil, bir şuur mefkûresidir. Şu sese bir kulak verelim: Evet, Ayasofya Müslümandır. Yapıldığı tarihten İstanbul'un fethine kadar gizli Müslümandır, haniftir. Beş yüzyıldan beri de açık Müslüman. Fil Vakası gibi, bin yıl hiç sönmeden yanan Mecusî ateşinin sönmesi gibi Peygambe

24.07.2020
7 0 0

İbrahimi Din Sadece İslam'dır!

Dinler arası Diyalog'un hedefine ulaşması adına ortaya atılan proje ve sloganlardan biri de "İbrahimi Dinler" kavramıdır. Bu ise bir hezeyandan ve Allah'a karşı adeta bir dikleşmekten yani küfürden öte bir anlam da ifade etmez. Öncelikle Dinler Arası Diyalog tuzağının özünü ve hedefini sahiplerinden bir öğrenelim: II. Paul'ün 1991 yılında ilan etti

17.07.2020
9 0 0