"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Özdemir İnce Tüm Yazıları

155 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Demek ki neymiş...

Kurucu İrade'nin zihinsel yapı ve ideallerini bilmeden Türkiye'de hiç kimse anayasa konusunda konuşamaz, konuşmamalı. Yayımlanan beş yazıda Atatürk'ün "Anayasa, anayasada din kavramının bulunması, devrimler" konularındaki düşüncelerini ve sözlerini okudunuz, 21. yüzyıla, çağa ters düşen, onun gerisinde kalan herhangi bir görüş ve düşünce olabilir m

05.03.2021
2 0 0

Atatürk diyor ki - 5()

Baylar, aldığımız olağanüstü önlemlerin uygulanmasına gerekseme kalmadığı görüldükçe, onların uygulanmasından vazgeçilmekte duraksanmamıştır. Nitekim İstiklal Mahkemeleri, iş bitince kaldırıldığı gibi Takriri Sükûn Yasası da yürürlük süresi sonunda yeniden Büyük Millet Meclisi'nin incelemesine sunuldu. Meclis, yasanın bir süre daha yürürlükte kalma

02.03.2021
1 0 0

Atatürk diyor ki - 4()

Baylar, yeni parti, adındaki "İleri" ve "Cumhuriyet" sözcüklerinin karşıt anlamlarıyla gelişmiştir. Bu partinin ileri gelenleri, gerçekten gericilere umut ve güç vermiştir. Buna örnek vereyim: Ergani'de, ayaklananların valiliğini kabul eden ve sonradan asılan Kadri, Şeyh Sait'e yazdığı bir mektupta, "Millet Meclisi'nde, Kâzım Karabekir Paşa'nın par

28.02.2021
2 0 0

Atatürk diyor ki - 3 ()

Terakkiperver Cumhuriyet Partisi ve en hayın kafaların ürünü olan programıSayın baylar, "komplo" konusunu açıklarken ve komplonun Meclis içindeki evresini anlatırken, önemsiz sanılabilecek kimi ayrıntılara dokundum. Bunda beni haklı göreceğinizi umarım.Diyebiliriz ki her hükümet, her zaman gensoruya çekilebilir. Bir gensoruya bu denli önem vermek d

26.02.2021
1 0 0

Atatürk diyor ki - 2 ()

Oysa, hocanın dediklerini uygulamaya kalkışmak, ulusal egemenliği ve dinsel özgürlüğü kaldırmaya çalışmaktı. Bundan başka, Hoca'nın bilgi dağarcığı "Yezitler" zamanında yazdırılmış zorbalık yönetimiyle ilgili kuralları kapsamıyor muydu Öyleyse, anlamı ve kavramı artık herkesçe iyiden iyiye anlaşılmış olan devlet ve hükümet terimlerini ve millet mec

23.02.2021
6 0 0

Atatürk diyor ki (1) ()

Anayasa konusunda duyduğum, okuduğum gevezelikten bıktım. Sözü beş yazı için Büyük Atatürk'e bırakıyorum: Anayasada düğümlü kalan noktalar Baylar, halifelik ve din sorunlarıyla uğraşıldığı sıralarda anayasadaki bir noktanın, halkın ve özellikle aydınların kafasında düğümlenip kaldığını öğrendik. Cumhuriyet kurulduktan sonra da anayasada, bu düğüm k

21.02.2021
3 0 0

1921 Anayasası (Teşkilatı Esasiye Kanunu)

23 Nisan 1920 günü toplanan Büyük Millet Meclisi'nde 20 Ocak 1921 günü kabul edilen Teşkilatı Esasiye Kanunu, gerçek anlamda bir anayasa değildir. Aslında 23 maddelik bir meclis hükümeti tüzüğü sayılabilir. Bir de ek maddesi var. Toplam 24 madde. Henüz bir devlet söz konusu değil. Bir meclis hükümeti var. Ortada bir devlet olmadığı için devlet başk

19.02.2021
3 0 0

Demir Özlü'ye veda

Cumhuriyetin altın kuşağından Demir Özlü Stockholm'de öldü. Ben de bir yanımla öldüm sayılır. Kuşkusuz sadece ben değil! Demir, yazı dilimizi çağdaş bir düzeye çıkaran 1930 kuşağının en önemli yazarlarından biridir. İnsan doğduğu, içine havayı çektiği andan itibaren ölmeye başlar. Hayat ölümün çekirdeğidir, onun besinidir. İnsanın annesinin babasın

16.02.2021
3 0 0

Gül kokar, soy çeker

Türkiye Cumhuriyeti'nin Türkmenistan'a giden ilk büyükelçisi Selçuk İncesu, anılarını Anavatan Türkmenistan (İleri Yayınları, Aralık 2020) adıyla yayımladı. Bu kitabın "Türkmenistan'ın Kuruluşu" bölümünü (s.37-39) yazıma konuk ediyorum."Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni oluşturan 15 cumhuriyetten biri olan Türkmenistan'ın yönetimi, birliğin

14.02.2021
5 0 0

YÖK'ün saldırgan açıklaması

12 Eylül istibdadının kalıntısı YÖK, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin demokratik duruşuna karşı saldırgan bir bildiri yayımladı. Önce bu bildiriyi okuyacaksınız, sonra ben sazı elime alacağım."Bilindiği üzere dün Boğaziçi Üniversitesi'nde Kâbe-i Muazzama'nın hak ettiği saygı ve tazime ters düşen provokatif bir eylem gerçekleşmiştir. Türk millet

12.02.2021
5 0 0