"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Mustafa Öztürkçü Tüm Yazıları

130 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Bediüzzaman ve Erzurum Mebusu Yeşiloğlu Mehmet Salih Efendi

Bediüzzaman Hazretleri, Birinci Dünya Harbi'nde, Süphan Dağı eteklerinde, Pasinler'de ülkemizin bekası ve insanımızın saadeti uğruna, düşman kuvvetleriyle kahramanca savaştığı sıralarda, onun bu muhteşem haline şahit olanlardan birisi de, ilk mecliste milletvekilliği yapmış, "Erzurumlu Yeşil Salih" lâkablı, Yeşiloğlu Mehmet Salih Efendi'dir.Birinci

23.01.2021
0 0 0

Risale-i Nur, Huruf-u Kur'an'ı korumuştur

Yakın tarihde Kur'ân'a ve İslâm'a yapılan dehşetli tahribatlardan birisi de, huruf-u Kur'ân'a vurulan darbelerdir.İslâm'a ve Kur'ân'a gelen darbeleri evvelâ yüreğinde hisseden Bediüzzaman Hazretleri, Ankara'ya geldiğinde ilk iş olarak bu konuya eğilir ve mücadeleye başlar. O mücadelesini kendi ifadesinden dinleyelim: "1338'de Ankara'ya gittim. İslâ

09.01.2021
5 0 0

Nur'un İlk Şehidlerinden Molla Habib

Bediüzzaman Hazretlerine talebe ve harb arkadaşlığının yanı sıra, cephede at üstünde Nur şaheserlerinden İşaratü'l i'caz tefsirini yazarak Nur'un ilk kâtibi senasına mazhar olan bir şahsiyettir Molla Habib."Nur'un İlk Kâtibi" ve "Nur Şehidi Molla Habib" ünvanlarıyla da yâd edilen Molla Habib hakkında bir araştırma yapmak gayesiyle, önce Van'a, orad

26.12.2020
5 0 0

İsmet Oflas'ın ardından

1970'lı yıllardan beri cesur bir Nur Talebesi olarak bilinir ve tanınırdı, İsmet Oflas.Van'da geniş bir aile efradına sahip bu kardeşimiz, kardeşleri ve akrabalarıyla birlikte, Nurlar'a ve Üstad'a sahip çıkarak hizmette örnek bir şahsiyetti. Merhum annemin vefatı münasebetiyle Van'da bulunduğum günlerde, yeğeni Turgay Oflas ile karşılaştığımda kend

17.12.2020
7 0 0

Annem, annem...

İnsanların uhrevî hayatı cihetiyle beslendikleri kaynak çok mühimdir.Risale-i Nur eserleri bu açıdan beslenilen kaynak olarak dünya ve ahiret saadetine ve kurtuluşa vesiledir. Bu manalar muvacehesinde düşünüyoruz ki, ölüm dahi bir nevi çaredir ki, kabrin arkasının rahmet olduğunu göstermektedir. Bu manaları merhum annemin vefatında da açıkça görme

21.11.2020
10 0 0

Barla'nın dağları ve dereleri

O gün, güneş bir başka güzellikte aydınlatmıştı Barla'nın bağlarını ve derelerini. Hazret-i Üstad'ın Barla'ya girişiyle bir başka güzellik arz ediyordu, güller ve çiçekler.Kendi tabiriyle, "elleri bağlı zaif bir ihtiyara orduların hücum ettiği" Hazret'in karakolda devir-teslimi yapılmıştı. Yanındaki jandarmalara şefkatle bakan Üstad, jandarmaların

14.11.2020
6 0 0

Mücedditlik halkası Bediüzzaman Hazretleri'yle son bulmuştur

ŞARK'TA RİSALE-İ NUR İLİMLERİYLE MEDRESE İLİMLERİNİ MEZC EDEN ETA BEYAZ HOCA EFENDİ BEDİÜZZAMAN'I ANLATIYOR (2)Bediüzzaman Hazretleri'nin şahsiyet-i maneviyesi hakkında nasıl bir değerlendirme içinde bulunursunuz Peygamberimiz (asm) "Ben Hz. İbrahim'in duâsıyım, Hz. İsa'nın müjdesiyim ve annemin de rüyasıyım" buyurduğu gibi, Bediüzzaman Hazretleri

07.11.2020
7 0 0

Eta Beyaz Bediüzzaman'ı anlatıyor

ŞARK'TA RİSALE-İ NUR İLİMLERİYLE MEDRESE İLİMLERİNİ MEZC EDEN BİR HOCA EFENDİ...Bediüzzaman Hazretleri "Risâle-i Nur medreseden çıkmış, ilim içinde hakikate yol açmış, hakikî sahipleri ve taraftarları medreseden çıkan hocalar olduğuna binaen..." (Emirdağ Lâhikası, s. 224) diye buyururken, medrese hocalarının Kur'ân'dan süzülen Risale-i Nur şaheserl

31.10.2020
12 0 0

"Müfritane irtibat" yansımaları

Risale-i Nur hizmeti içinde önemle üzerinde durulması gereken konulardan birisi de, kardeşler arasında "müfritane irtibat" meselesidir.Günümüze kadar olan uygulanmasını, Hazret-i Üstad erlerine yansıtmıştır. Biz konuda Üstad ve tale belerindeki duyarlılığı, muhtelif ziyaretlerde araştırdık. Meselâ; Nur yolu araştırmalarımızı Isparta ve çevresinde s

24.10.2020
11 0 0

Nur'un Sav Köyü serencamı

Nur Risalelerinin yazılmaya, yayılmaya ve okunmaya başlandığı o zor ve sıkıntılı yıllarda, yazılanlar formalar halinde elden ele dağıtılarak bu vazifenin sadâkat i-çinde yapıldığı köyüdür Sav Köyü.Bu mübarek beldeye defalarca gi- dip o yılları yad etmenin bahtiyarlığını yaşayanlardan olduk. Kıymetli dostlarımız, Isparta Yeni Asya Temsilcimiz Mithat

10.10.2020
12 0 0