"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Mustafa Öztürkçü Tüm Yazıları

122 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

"Müfritane irtibat" yansımaları

Risale-i Nur hizmeti içinde önemle üzerinde durulması gereken konulardan birisi de, kardeşler arasında "müfritane irtibat" meselesidir.Günümüze kadar olan uygulanmasını, Hazret-i Üstad erlerine yansıtmıştır. Biz konuda Üstad ve tale belerindeki duyarlılığı, muhtelif ziyaretlerde araştırdık. Meselâ; Nur yolu araştırmalarımızı Isparta ve çevresinde s

24.10.2020
2 0 0

Nur'un Sav Köyü serencamı

Nur Risalelerinin yazılmaya, yayılmaya ve okunmaya başlandığı o zor ve sıkıntılı yıllarda, yazılanlar formalar halinde elden ele dağıtılarak bu vazifenin sadâkat i-çinde yapıldığı köyüdür Sav Köyü.Bu mübarek beldeye defalarca gi- dip o yılları yad etmenin bahtiyarlığını yaşayanlardan olduk. Kıymetli dostlarımız, Isparta Yeni Asya Temsilcimiz Mithat

10.10.2020
3 0 0

Bediüzzaman ve Başet Dağı

Yaşadıkları hayatlarını mâna âleminin yüksek değerlerine hasreden maneviyat erlerinin öne çıkan önemli hususiyetlerinden birisi de, mazhar olduklari mânevî hakikatler adına, makamların zirvelerindedirler. Yaşadığı çağı Kur'ân' dan süzülen hakikatlerle aydınlatan, bu vesileyle de insanlığın vesile-i necatı olan Bediüzzaman Hazretleri'nde de bu öneml

26.09.2020
11 0 0

Molla Sabri Yazar'ın ardından

(20 Eylül 2020 tarihinde virüs salgını sebebiyle vefat eden Şanlıurfa'nın kanaat önderlerinden Molla Sabri Yazar Hoca ile ilgili olarak daha önce yayınlanan yazıyı, rahmete vesile olması duâsıyla tekrar yayınlıyoruz.)Şark'taki medrese âlimleri Bediüzzaman'ı anlatıyor" ismini verdiğimiz çalışmamıza iştirak edip, Bediüzzaman ve şaheserleriyle alâkalı

23.09.2020
4 0 0

Son şahitlerden Selâhaddin Akyıl Ağabey

Selâhaddin Akyıl Ağabey aslen Van'lıdır. 1933 yılında dünyaya gelen merhum, 1953 yılında ilk defa Üstad Bediüzzaman'ı görme mazhariyetine ermiştir.Kendisiyle uzun yıllara dayanan hukukumuz vardır. Üstad'a ve talebelerine dair çalışmalarımızda bize daima rehberlik etmiştir. Nur hizmeti içinde sadâkati ve vefasıyle öne çıkan Selâhaddin Ağabey, son yı

17.09.2020
8 0 0

Üç şehirde Bediüzzaman izleri

Teşrif ettiği her şehir ve mekânda, yüksek şahsiyeti içindeki ulvî seciyeleriyle birlikte, müellif-i muhteremi olduğu Kur'ân hakikatleri eserlerinin verdiği manalarla, gönüllerde taht kuran Bediüzzaman Hazretleri, teşrifiyle şereflendirdiği üç şeh- rimizde mânevî hasletleriyle mükemmel izler bırakmıştır.Ülkemizin her karış toprağında, Bediüzzaman g

12.09.2020
6 0 0

Mehmet Sever Hoca

Cenab-ı Hak rahmet eylesin, Mehmet Sever hoca iyi bir Nur Talebesiydi. Biz buna şahittik. 1970'li yıllardan beri Risale-i Nur'a hizmette faal bir ağabeyimizdi.Van'ın merkez Sihke Caddesi üzerinde bulunan Hidayet Camii'nde imamet vazifesini deruhte ederken emekli olmuş, sonradan mide kanserine yakalanıp 20 Ağustos 2020 tarihinde emanetini teslim eyl

25.08.2020
10 0 0

Van'da bir Kâmil Koyuncu hoca vardı...

Kendisiyle uzun yıllara dayalı bir hukukumuz vardı.Öğretmen yetiştiren mektepte birlikte okumuş, sınıf arkadaşlığımızın yanı sıra 1970'li yıllarda Risale-i Nur hizmeti içinde birlikte bulunmuştuk. Daha önce deruhte ettiği imamet vazifesini bırakıp öğretmenlik mesleğini tercih etmişti. İhlâslı bir Nur Talebesiydi. Öğretmen iken, Van'da açtığı Yeni A

24.08.2020
7 0 0

Vahşi mekanlarda Nur yolculuğumuz

Şark bölgelerimizde, Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin izini sürerken, kendi tabiriyle "Vahşi mekânlar"daki (Münâzarât: 179) seyahatlarımızda, hep onu yad eyledik.Bediüzzaman'ın gençlik yıllarında, ilim, irfan, iman cehdi içinde, vatan sevdası ve insan sevgisiyle dolu, her yönüyle mert, cesur ve atılgan bir şahsiyete sahip, memleketin problemlerinin

22.08.2020
7 0 0

Nurlar'la kucaklaşan bir mekân: Köçeri Köyü

Aziz Üstadımıza hasret duygularıyla Nur yolculuğumuzu sürdürürken yolumuz elli sene önce ayrıldığımız mezkûr köyümüze düşmüştü. Maksadımız bu köyümüzde cereyan eden Nur hizmetlerinin izlerini görmekti.İlkokula gittiğimiz yıllarda Risaleleri yazarak okumakla birlikte merhum babam ve annem başımıza giydirdiği ak bere ve sarılı sarıkla birlikte, önce

15.08.2020
12 0 0