"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Kazım Kürşat Yücel Tüm Yazıları

28 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

AFYON

"Pâk dîndi Orhan pâk i'tikâd" diyor kaynak. Bu ufacık mısrâ cihânı ayağımıza seren bir şifre aslında. Türke kıt'aların kapısını açan bir anahtar. Gel gör ki ne bunu ne Sultân Alp-Arslan'ı anlayabilmiş durumdayız. "Biz temiz müslimânlarız; bid'at nedir bilmeyiz. Bu sebebledir ki Allah hâlis Türkleri azîz kıldı" ifâdelerine boş gözlerle bakıyoruz. Ye

15.03.2018
208 0 0

SİYÂSET

Şu sâatden sonra her şeye hâzır olmalıyız. Geri dönüşü olmayan bir yola girdik. Ufak bir tereddüd felâket getirir. Devletler arası muvâzeneleri dikkate almak kifâyet etmez. Alçaklığın ansiklopedisini yazmış gürûhun işlemeyeceği mel'anet yok! Nitekim karşı karşıya gelmiş gibi görünen ABD ve İngiltere'nin daha yeni bir masanın etrâfında toplandığı or

08.03.2018
121 0 0

OPERASYON

Çok hızlı bozuluyoruz. Yirmi beş sene önceye göre korkunç bir noktadayız. Birileri buna "değişim" diyor. Evet bir şeyler değişiyor fakat olup bitenler hayra alâmet değil. Ahlâk'da dibe doğru gidiyoruz. Yakın zamanlara kadar uygun görmediğimiz birçok şeye alışdık. Çeyrek asır önce milletimiz "kız arkadaş", "erkek arkadaş" ifâdelerine yabancıydı. Han

01.03.2018
122 0 0

SOYKIRIM

Memleketimizde yakın zamanlara kadar korkunç bir ihânet yaşandı. FETÖ ve PKK alçaklarından bahsetmiyoruz. Onlar ayyûka çıkan mes'eleler. Nüfûs planlaması adı altında işlenen cinâyetleri konu alıyoruz. Kiminin hâinlik kiminin ahmaklık gereği içinde bulunduğu bu soykırım elimizdeki en kıymetli kaynağı, ya'nî genç nüfûsumuzu hedef aldı. İlkin reddetse

22.02.2018
100 0 0

TOKAT

Batıyla anlaşarak bir yere varamayacağımız gün gibi ortaya çıkmış durumda. Afrin'e ses çıkarmayanlar Yunanistan'ı kollamaya çalışıyor. Manzara büyük hesâblaşmanın yaklaşdığını gösteriyor. O güne hazır olmalıyız. Kosovalarda, Niğbolularda, Varnalarda gördüğümüz köpek sürüsü kadar kavim karşımızda savaş düzeni almaya başladı. Aralarındaki ihtilâf ger

15.02.2018
132 0 0

DEV

Hürriyet ince işçiliğe devâm ediyor. 5 şubat günü birinci sahîfeden duyurduğu habere bakalım: "Hain saldırıda KONKURS izi. Zeytindalı harekâtında önceki gün beş Mehmetçik'in şehit düştüğü saldırıda, teröristlerin Rus yapımı güdümlü tanksavar silahı 9M113 Konkurs kullandığı değerlendiriliyor. TSK'nın Leopard tankını vuran bu silahın NATO'daki kod ad

08.02.2018
127 0 0

MUKÂYESE

Hollywood çalışıyor. ABD ülkelerden önce zihinleri işgâl ediyor. Bu eşkıyâ devlet gûyâ insanlığın çok ilerisinde. Mağlûb edebilmeyi hayâl etmeyin, yaklaşmak dahi muhâl. Filmler bizi bu noktaya getirdi. Bilhassa bilim kurgu diye tesmiye etdikleri tür. Beyaz perdede yapmadıkları iş kalmıyor. DNA ile kedinin fâreyle oynadığı gibi oynuyorlar. Toplu iğn

01.02.2018
130 0 0

ÂGÂH

Afrin'e kilitlenmiş durumdayız. Kalbimiz askerlerimizle. Ne var ki heyecân katsayımız çok yüksek. Böyle olmaz. Bir an evvel bu tür operasyonlara alışmalıyız. Târihî kodlarımıza dönme mevzûunda samîmî isek başka alternatif yok. Bu kodlar mayın tarlasının tam ortasından geçiyor. Her lahza âgâh olmayı gerekli kılıyor. Sultân Selîm neden bu kadar büyük

25.01.2018
112 0 0

LEŞ

"Cı ci cu cü" bizi pâre pâre etdi. Sağcı solcu, devrimci islâmcı, aşırı sağ aşırı sol, merkez sağ merkez sol, ortanın sağı ortanın solu Hâsılı uydur uydur söyle. Nasıl olsa parayla değil. Söz konusu tasnîfin bugün işe yaramadığını büyük bir memnûniyyetle ifâde edelim. Isıtıp ısıtıp sofraya getirdikleri şeyler rağbet görmüyor. Bu ise bütünüyle şîrâ

18.01.2018
114 0 0

MİLLÎ

Aklı dışarıda aramaya devâm ediyoruz. Bilhassa kalem ehli satırlarının arasına necis isimleri almadan yapamıyor. Niye satırlarının arasına diyoruz Zîrâ kompleksli görüntüsü vermemeleri gerekiyor. Çok zengin bir hanımın detaymış gibi görünen yüzüğü gibi. Aslında bütün senaryo o yüzük için yazılmışdır Eskiden her adımımız ihtiyâca binâen atılırdı. İ

11.01.2018
123 0 0