Hasan Yavaş Tüm Yazıları

80 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

İslâmiyette felsefe yoktur

Ehl-i sünnet yolu, İslâmın ana caddesidir. Hiçbir asırda değişmeden ve bozulmadan bize ulaşan hak yoldur. Diğer bid'at fırkaları böyle değildir. İslâmın vartalı dönemleri -2- İslâm dininde felsefe yoktur. Felsefe, insanlık tarihinin fikir kirliliğidir. İlahî vahyin ışığından ayrılan, sadece akıl ile hakikati arayanların saplanıp kaldığı bir batakl

17.04.2019
6 0 0

Hazret-i Ebû Bekir'in hizmetleri

Ebû Bekr-i Sıddîk, büyük tüccâr olup, kazandığı bütün malını, evini, barkını Resûlullah uğruna verdi. Müslümânların birinci halifesi, ilk İslâm devlet başkanıdır... İslâmın vartalı dönemleri -1- İslâmın ilk büyük müceddidi Ebû Bekr-i Sıddîk'dır "radıyallahü anh". Önce îmâna gelen odur. Büyük tüccâr olup, kazandığı bütün malını, evini, barkını Resû

10.04.2019
1 0 0

İslâmın büyük müceddidleri

İslâm dininin bekçileri olan Müceddidler, yaşadıkları asırlarda, yazdıkları eserlerle ve yetiştirdikleri talebelerle İslâmiyete büyük hizmetler yapmışlardır. İslâm dininin, kıyamete kadar hiç bozulmadan devam etmesine hizmet edecek olan büyük âlimlere (Müceddid) denir. İslâm dininin bekçileri olan Müceddidler, yaşadıkları asırlarda, yazdıkları es

03.04.2019
3 0 0

Müceddidler, İslâm dininin bekçileridir

Müslümanlar arasına sokulmuş olan hurafeleri, bid'atleri, yanlış inançları, kendilerinden bir şey ilave etmeden dini eski hâline getiren müceddidlerdir. Âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîflerde açıkça bildirilmiş olan din bilgilerini, toplayan, kitaba geçiren; açıkça bildirilmemiş, kapalı bildirilmiş olan bilgileri de anlayıp, açıklayabilen derin âliml

27.03.2019
4 0 0

Müceddidler, dinde reformcu değildirler

Müceddidlerin vazîfeleri, İslâm âlimlerinin kitaplarındaki din bilgilerinden unutulmuş olanlarını meydâna çıkarmak, açıklamak ve herkese öğretmekdir. "Müceddid"; "Yenileyici, İslâm dînini kuvvetlendiren, bid'atleri yani İslâm dînine sokulmak istenen hurâfeleri, yapılmak istenen reformları söküp atan ve unutulmuş sünnetleri ortaya çıkaran derin âl

20.03.2019
5 0 0

Müceddid olan âlimlerin İslâma hizmetleri

Allahü tealâ, her asırda, "Müceddid" olan bir âlim yarattı. İslâmiyeti kuvvetlendiren bu müceddidler, Allahü teâlânın velî kullarıdır, her biri derin âlimdir. Resûlullâhın "sallallahü aleyhi vesellem" vefatından bu zamana kadar yüzlerle İslâm düşmanı türedi. Din-i İslâmı yıkmaya çalıştılar. Kitaplar yazarak Ehl-i sünneti aldatmaya, İslâmiyeti boz

13.03.2019
7 0 0

"Oniki İmâm"ın İslâm'a hizmetleri

Oniki İmâm'da, Resûlullah efendimizin "sallallâhü aleyhi ve sellem" zerreleri vardır. Bunlara kıymet vermek, saygı göstermek her Müslümanın vazifesidir. "İmâm" lügatte önder, lider demektir. İlimde önde olana İmâm dendiği gibi, namaz kıldıranlara da, cemâatin önünde bulunmasından dolayı "imâm" denmiştir. İslâmın ilk asırlarında devleti yönetenlere

06.03.2019
6 0 0

Mezhep imamlarının İslâma hizmetleri

Peygamber efendimiz ve Eshâbının yolu olan Ehl-i sünnetin yüzlerce mezhebinden bugün dört tanesi kitaplara geçmiş olup, diğerleri kısmen unutulmuştur. Kur'ân-ı kerimde ve hadîs-i şeriflerde açıkça bildirilmiş olan din bilgilerini, Eshâb-ı kiramdan işiterek veya nakil yolu ile toplayan, açıkça bildirilmemiş olanları da, kendi koydukları usullere, m

27.02.2019
7 0 0

Dört Büyük Halîfe'nin İslâma hizmetleri...

Peygamberimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) vefatından sonra O'nun dört halîfesi, İslamiyeti her yere yaydılar. Allahü teâlâ onları korudu ve kuvvetlendirdi. Edep ve nezaket medeniyeti -34- Dört Halîfe Devri (m. 632-661), Resûlullah Efendimizin zaman-ı saadetlerinden sonra İslâmî faziletlerin yaşandığı "Altın Çağ" olarak kabul edilir. Peygamberi

20.02.2019
10 0 0

Her Müslüman, Hulefâ-i Râşidîni çok sevmelidir

Hulefâ-i Râşidîn denilen dört halîfenin isimlerini okumak, cuma ve bayram hutbesinin şartı değil ise de, (Ehl-i sünnet vel-cemâat) itikadında olmanın bir şiârıdır. Edep ve nezaket medeniyeti -33- Hulefâ-i Râşidîn, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamın insanlığa tebliğ ettiği İslâmiyeti, hiç bozmadan ve herhangi bir değişiklik yapmadan, Müslümanlar

13.02.2019
8 0 0