Hasan Yavaş Tüm Yazıları

84 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Oruç, sağlığımız için çok faydalıdır...

Orucun, birçok ferdî, sosyal, ahlakî ve ruhî hikmetleri, faydaları vardır. Bu faydalardan biri de, insan sağlığının korunmasıdır. Ramazan Sohbetleri -2- Oruç tutulmasının asıl gayesi, Allahü tealaya ibadet, yani kulluk etmektir. Bununla birlikte orucun, birçok ferdî, sosyal, ahlakî ve ruhî hikmetleri, faydaları vardır. Bu faydalardan biri de, insa

15.05.2019
23 0 0

Mübarek ramazan şerefli bir aydır

Bu ayda yapılan bir farz, başka aylarda yapılan yetmiş farz gibidir. Bu ayda bir oruçluya iftâr verenin günâhları af olur. Cehennemden âzâd olur. Ramazan Sohbetleri -1- Mübârek ramazan ayı, çok şereflidir. Bu ayda yapılan, nâfile namaz, zikir, sadaka ve bütün nâfile ibâdetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda yapılan b

08.05.2019
12 0 0

Felsefe bataklığını kurutan büyük âlim: İmam-ı Gazâlî

Zamanın âlimleri, İmam-ı Gazâlî hazretlerinin ilminin derinliğine ve meseleleri izah etmekteki üstün kabiliyetine hayran kaldıklarını itiraf ettiler. İslâmın vartalı dönemleri -4- İmam-ı Gazâlî, büyük bir İslâm âlimidir. İran'ın Tus şehrinin Gazal kasabasında 1058 (h. 450) yılında doğdu. Asrının müceddidi olup, din bilgilerinden unutulmuş olanları

01.05.2019
9 0 0

İmâm-ı Gazâlî'nin büyük hizmetleri

İmam-ı Muhammed Gazâlî hazretleri, Büyük Selçuklu Devleti'nin hükümdarları Tuğrul Bey'in, Alparslan'ın ve Melikşah'ın devirlerini yaşadı... İslâmın vartalı dönemleri -3- Hicrî beşinci asırda, İslâmın büyük vartalı bir dönemi başlamıştı. İslam âleminde siyasi ve fikrî bakımdan büyük bir kargaşalık hüküm sürüyordu. Bağdat'ta Abbasi halifelerinin hâk

24.04.2019
10 0 0

İslâmiyette felsefe yoktur

Ehl-i sünnet yolu, İslâmın ana caddesidir. Hiçbir asırda değişmeden ve bozulmadan bize ulaşan hak yoldur. Diğer bid'at fırkaları böyle değildir. İslâmın vartalı dönemleri -2- İslâm dininde felsefe yoktur. Felsefe, insanlık tarihinin fikir kirliliğidir. İlahî vahyin ışığından ayrılan, sadece akıl ile hakikati arayanların saplanıp kaldığı bir batakl

17.04.2019
27 0 0

Hazret-i Ebû Bekir'in hizmetleri

Ebû Bekr-i Sıddîk, büyük tüccâr olup, kazandığı bütün malını, evini, barkını Resûlullah uğruna verdi. Müslümânların birinci halifesi, ilk İslâm devlet başkanıdır... İslâmın vartalı dönemleri -1- İslâmın ilk büyük müceddidi Ebû Bekr-i Sıddîk'dır "radıyallahü anh". Önce îmâna gelen odur. Büyük tüccâr olup, kazandığı bütün malını, evini, barkını Resû

10.04.2019
10 0 0

İslâmın büyük müceddidleri

İslâm dininin bekçileri olan Müceddidler, yaşadıkları asırlarda, yazdıkları eserlerle ve yetiştirdikleri talebelerle İslâmiyete büyük hizmetler yapmışlardır. İslâm dininin, kıyamete kadar hiç bozulmadan devam etmesine hizmet edecek olan büyük âlimlere (Müceddid) denir. İslâm dininin bekçileri olan Müceddidler, yaşadıkları asırlarda, yazdıkları es

03.04.2019
10 0 0

Müceddidler, İslâm dininin bekçileridir

Müslümanlar arasına sokulmuş olan hurafeleri, bid'atleri, yanlış inançları, kendilerinden bir şey ilave etmeden dini eski hâline getiren müceddidlerdir. Âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîflerde açıkça bildirilmiş olan din bilgilerini, toplayan, kitaba geçiren; açıkça bildirilmemiş, kapalı bildirilmiş olan bilgileri de anlayıp, açıklayabilen derin âliml

27.03.2019
12 0 0

Müceddidler, dinde reformcu değildirler

Müceddidlerin vazîfeleri, İslâm âlimlerinin kitaplarındaki din bilgilerinden unutulmuş olanlarını meydâna çıkarmak, açıklamak ve herkese öğretmekdir. "Müceddid"; "Yenileyici, İslâm dînini kuvvetlendiren, bid'atleri yani İslâm dînine sokulmak istenen hurâfeleri, yapılmak istenen reformları söküp atan ve unutulmuş sünnetleri ortaya çıkaran derin âl

20.03.2019
12 0 0

Müceddid olan âlimlerin İslâma hizmetleri

Allahü tealâ, her asırda, "Müceddid" olan bir âlim yarattı. İslâmiyeti kuvvetlendiren bu müceddidler, Allahü teâlânın velî kullarıdır, her biri derin âlimdir. Resûlullâhın "sallallahü aleyhi vesellem" vefatından bu zamana kadar yüzlerle İslâm düşmanı türedi. Din-i İslâmı yıkmaya çalıştılar. Kitaplar yazarak Ehl-i sünneti aldatmaya, İslâmiyeti boz

13.03.2019
17 0 0