Hakan Erdem Tüm Yazıları

90 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Molla,Yeniçeri yanlısı mıydı

Fark ettim ki bazı kaynaklarda "Tatarcıkzâde" lâkabı ile anılmasına rağmen Abdullah Molla'ya hep "Tatarcık" demişim. Evet, daha sonraki kaynaklarda "Tatarcıkzâde" diye de geçer ama daha genç çağdaşı ve aralarında dostluk bulunan vakanüvis Mütercim Asım'ın ve sonra Cevdet Paşa'nın "Tatarcık" demesine bakarak biz de böyle desek yanlış yapmış olmayız

29.09.2019
18 0 0

Can pazarında Pazarlu Bey

Osman Bey'in Bapheus Koyunhisar Savaşı varsa, Orhan Bey'in de Pelekanon Eskihisar Savaşı vardır. Birincisi nasıl Osman Bey'in Doğu Roma kaynaklarında ilk kez görülmesini sağlamış ve hatta İnalcık'a göre Osmanlı devletinin kuruluş tarihi olmuş ise ikincisi de bir Osmanlı hükümdarıyla bir Bizans imparatorunu savaş meydanında ilk kez karşı karşıya g

12.05.2019
41 0 0

Bir başka Osmanlı hanedanı

Erken Osmanlı kroniklerinde anlatılan hiçbir şey tesadüfî olmadığı için ve bahusus modern tarihçiler bu kaynaklarda anlatılanları yorumlayarak Osmanlı tarihinin bu dönemi hakkında bazen radikal de olabilen sonuçlara ulaştıkları için "ak börk- kızıl börk" meselesine devam edelim. Kısaca hatırlayacak olursak, bu kroniklerden Anonim ve Oruç Bey, Orhan

05.05.2019
25 0 0

Bir miras bölmeyiş hikâyesi

Toprak, bey ailesi arasında paylaşılacak bir mal olarak görülmesine rağmen, beylik topraklarının bölünmesini Âşıkpaşazâde'ye göre Alâeddin Paşa önlemişti. 15.Yüzyıl kaynaklarından Anonim Osmanlı Kroniği ve Oruç Bey'in Tevârih-i Âl-i Osman'ının, Osman Gazi'nin "Ali Paşa" adlı bir oğlunun beylikten tamamıyla çekildiği yolunda bir hikâye anlattığını g

28.04.2019
24 0 0

Bu Alâeddin de derviş oldu diyeler

Erken Osmanlı kaynakları Osman Bey'in oğlu Alâeddin'in beylik üzerindeki tüm haklarından ve beylik işlerinden feragat ettiğini söylüyor. Erken Osmanlı toplumunda siyasî güç ile dervişler- şeyhler arasındaki ilişkilere, kaynakların izin verdiği kadarıyla, bir miktar da olsa değindik. Şimdi de bütün Osmanlı tarihinde yegâneliği ile dikkat çeken Osman

21.04.2019
36 0 0

Alimin hoşgörüsü dervişin fikri

Osmanlı tarih yazarları arasında Babaîler konusunda bir fikir birliği bulunmamaktaydı. Babaîler isyanı gibi Selçukluları temelinden sarsmış büyük bir olayın Osmanlı tarihçileri tarafından nasıl görüldüğünü tartışıyorduk. Bazı tarihçilerin, Selçuklu resmî görüşlerini yansıtan tarihçi İbn Bibi'nin, Babaîleri Müslüman olarak bile görmeyen yaklaşımında

14.04.2019
26 0 0

Selçuklu, Babaîleri Hâricîler olarak görmüştü

Selçuklu tarihçisi İbn Bibi'ye göre, yenilen Babaîlerin kadın ve çocukları köle olarak orduya dağıtılmıştı. Oyalanmaksızın konuya girelim. Hâlihazırdaki bilgilerimize göre sayıları çok sınırlıdır ama Babaîler'le ilgili Osmanlı arşiv kayıtlarıyla başlayalım. Hüdavendigâr Livâsı Tahrir Defterleri'ne göre Göynük kazasında iki ayrı mahalle "Babaylar" m

07.04.2019
56 0 0

Babaînin makbul olanı

Osmanlı devletinde Babaîlere ve diğerlerine ancak dünyevî güç peşinde olmadıklarında bir yer vardı. Salt, Şeyh Edebâli ve Osmanlı hanedanı arasındaki ilişkilerden yola çıkarak erken Osmanlı toplumunda Vefâî- Babaîlerin önemi üzerine kesin bir şey söyleyemiyoruz. Daha doğrusu başta Âşıkpaşazâde olmak üzere ilk kuşak kroniklerin anlattığı menkıbeleri

31.03.2019
37 0 0

Vefai şeyhi Ahi Hasan ile tanışalım

Kroniklerde Edebâli'nin yeğeni olarak gösterilen Ahi Hasan aynı zamanda bir Vefâî Babaî şeyhiydi. smanlı kroniklerinin en erkeni olan Ahmedî'nin İskender-nâme'si 15.Yüzyılın başında yazılmış ve Âşıkpaşazâde ve Neşrî'nin daha erken kroniklerden alarak aktardıkları bazı pasajlar da ancak 14.Yüzyılın sonuna gidiyor diye erken Osmanlı tarihini anlama ç

24.03.2019
24 0 0

Edebâli menkıbelerinden geriye ne kalır

Edebâli'nin Osmanlı beyliğindeki konumu ve oynadığı rol hakkında Osmanlı kaynaklarından bağımsız bir kaynak bulunmamaktadır. Muhakkak ki bugün "Edebâli" hakkında "bir şeyler" biliyoruz. Erken Osmanlı tarihinin malum kaynak sorunlarına rağmen, daha sonraki Osmanlı müelliflerinden günümüzün romancılarına kadar bu bilginin genişlemesine katkıda buluna

17.03.2019
19 0 0