Warning: getimagesize(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/koseyazarioku/public_html/yzr.php on line 106

Warning: getimagesize(http://www.koseyazarioku.com/images/resim_yazar/35/b_hakan-erdem.jpg): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/koseyazarioku/public_html/yzr.php on line 106

Hakan Erdem Tüm Yazıları

73 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Papa'nın hediyesi ak yorgalar

Vâkı'at-ı Sultan Cem, Avrupalıların sosyal alışkanlıkları, davranış biçimleri, olaylar karşısındaki tepkileri, kısaca Osmanlı toplumu ile olan kültür farklarını da konu edinir. Cem Sultan'ın, farklı gelenek ve göreneklere sahip Avrupa kültürüyle tanışması 29 Temmuz 1482 günü Rodos Adası'na ayak basmasıyla olmuştur şeklinde klişe bir cümleyle konuya

20.01.2019
1 0 0

Avrupa'da bir cevelan

Osmanlıların ilk Avrupa seyahatnamesi olan Vâkı'at-ı Sultan Cem, döneminin önemli siyasî olaylarına ışık tutmakla kalmaz, aynı zamanda çok ciddî bir kültür tarihi kaynağıdır. Cem Sultan'ın kendi şiirine yansıyan birtakım otobiyografik izler de var ama onun gönüllü başlayıp zorunlu devam eden Avrupa sürgünlüğünün en önemli tanığı Vâkı'at'dır. Bilinç

13.01.2019
0 0 0

Ol yerin uleması enim küfrüme hükmederler

Cem Sultan, Macaristan'dan yardım alarak saltanat mücadelesine devam etmek gibi bir düşünceye sahip idiyse bile bunun uygulanabilir olmadığını anlamıştı. Anadolu dışındaki sancaklara şehzade çıkarılmaması gibi dikkat çekici bir Osmanlı uygulaması vardır. Bunun tek istisnası ise, babası I. Selim'in, dedesi II. Bayezid'le mücadelesi sırasında Kefe sa

06.01.2019
6 0 0

Rodos'tan gelen Salukondud

Vâkı'at-ı Sultân Cem'e göre Cem Sultan'ın Rodos'a sığınması ve Rumeli yakasına geçmesi planı Karamanoğlu Kasım Bey'e aitti. Bu yazıda niyetim Cem Sultan'ın, ağabeyi II. Bayezid'e karşı giriştiği saltanat mücadelesinin bütün safhalarının üstünden gitmek değil. Cem'in kendi döneminden başlayarak onun hakkında yazılanların, ne büyük bir külliyat oluşt

30.12.2018
11 0 0

Adeta Karamanlı bir şehzâde

Ağabeyi II. Bayezid ile saltanat mücadelesine girişen Cem Sultan bir bakıma Karaman'ın Osmanlı tahtındaki adayıydı. Şikârî'nin Karaman-nâme'sinde tarihî gerçeklikler ile en az uyumlu kısımların başında, yazarın birer vesile hatta bahaneyle anlattığı savaşlar ve savaş sahneleri gelir. Şehnâme türünde kahramanların bireysel hünerlerini öne çıkarabilm

23.12.2018
10 0 0

Karaman'da perde inerken

Eserinin sonlarında bir güçsüzlük ve zeval hikâyesi anlatan Şikârî'ye göre Karamanoğulları, I. Selim'in Mısır Seferi'ne kadar direnişe devam etmişlerdi. ikârî'ye göre, Karamanoğlu İbrahim Bey'in ölüm döşeğindeyken oğullarına Osmanlı ile "müdara" etmeyi vasiyet ettiğinden bahsettim. Demek ki yıl 1464'tür. Müdaranın da gerçek bir dostluk anlamına gel

16.12.2018
16 0 0

Sancak vermekten müdaraya Karamanoğlu

Karamanlıları övmek amacıyla yazılmış destanî bir metinde de olsa, Şikârî devrin değiştiğini ve güç dengesinin Osmanlılar lehine çok bozulduğu gerçeğini yok sayamamıştır. Şikârî'nin kurgusunda, Germiyanoğlu, Karamanoğlu'nun himayesinde olan I. Murad'a saldırmakla kalmamış, Batı Anadolu beyliklerini organize ederek doğrudan Karamanoğlu'na da asi olm

09.12.2018
22 0 0

Çoban başından çıbanbaşına

Şikârî'ye göre soylu olmadıkları için yönetme hakkı bulunmayan Osmanlılar, kendilerini bey yapan Karamanoğlu'na da nankörlük etmişti. Şikârî'nin "alternatif tarih" oluşturma çabasından bahsediyordum. Aslında tarih, geçmişle birebir aynı olmadığı ve olamayacağı için, geçmişin seçilmiş ve işlenmiş bir aktarımı anlamında bütün tarih anlatılarının teor

02.12.2018
27 0 0

Şikârî'nin Avları

Karaman-nâme'nin kurgusunda Osmanlı dâhil Anadolu beyliklerine topraklarını veren ve onlara sancak ve davul gibi hâkimiyet alametlerini gönderen Karamanoğlu'dur. aramanlılar açısından yazılmış yegâne "kronik" olan Şikârî'nin Karaman-nâme'sinden yansıyan Osmanlı görüntülerine ve tabii ki, Karamanlı- Osmanlı ilişkilerinin bu metinde nasıl resmedildiğ

25.11.2018
22 0 0

Karaman'da ayna var

Kurgusal özellikleri ağır bassa da, Şikârî'nin Karamannâme'si, geçmişe Karamanlı bakış açısıyla bakarak yazılmış bir metin olmasından dolayı çok önemlidir. Osmanlı kuruluş döneminin problemlerine ışık tutacak Osmanlı dışı yerli kaynaklara sahip olmuş olsaydık belki de bugün sormakta olduğumuz bazı soruların cevaplarını alabilirdik. Ne var ki, bu dö

18.11.2018
17 0 0