Warning: getimagesize(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/koseyazarioku/public_html/yzr.php on line 106

Warning: getimagesize(http://www.koseyazarioku.com/images/resim_yazar/35/b_hakan-erdem.jpg): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/koseyazarioku/public_html/yzr.php on line 106

Hakan Erdem Tüm Yazıları

81 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Edebâli menkıbelerinden geriye ne kalır

Edebâli'nin Osmanlı beyliğindeki konumu ve oynadığı rol hakkında Osmanlı kaynaklarından bağımsız bir kaynak bulunmamaktadır. Muhakkak ki bugün "Edebâli" hakkında "bir şeyler" biliyoruz. Erken Osmanlı tarihinin malum kaynak sorunlarına rağmen, daha sonraki Osmanlı müelliflerinden günümüzün romancılarına kadar bu bilginin genişlemesine katkıda buluna

17.03.2019
1 0 0

Şeyh Edebali Orhan Bey'in dedesi değildi

Arşiv belgeleri, Âşıkpaşazâde'nin Osman Gazi ve Şeyh Edebâli ilişkisi üzerine aktardığı rivayetleri doğrulamıyor. Kronik yazarı Âşıkpaşazâde'nin, kendi sülalesinin Osmanlı hanedanı ile iyi ilişkiler içinde olduğunu ve onlardan ihsanlar gördüğünü belirtmesine karşın, Osman Gazi'nin kayınpederi olduğunu söylediği Şeyh Edebâli'yi, Baba İlyas'a çıkardı

10.03.2019
1 0 0

Edebâli, Orhan Bey döneminde hayatta mıydı

Merhum Halil İnalcık, Âşıkpaşazâde tarihinin, başta arşiv belgeleri olmak üzere diğer kaynaklar ışığında eleştirel bir şekilde değerlendirilmesi görüşündeydi. Tarih çalışmalarında temel kuraldır, bir kaynakta bir kayıt, hatta bir arşiv belgesi görmek, orada yazılanların geçmişte birebir yaşandığı, kayıt veya belge ne diyorsa olayların aynen öyle ce

03.03.2019
1 0 0

Erken Osmanlı tarihinin bacanak meselesi

Âşıkpaşazâde'yi esas alacak olursak, Edebâli'nin doğumundan, kronikçimizin, onun oğlu Mahmud Paşa'ya erişerek menâkıb aktarması tarihi arasında iki asırdan fazla bir zaman vardır. Şeyh Edebâli'nin, Vefâî- Babaî bağlantılarına ve kuruluş dönemindeki rolünü anlamaya çalışıyorduk ki karşımıza Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa'nın kimin bacanağı olduğ

24.02.2019
4 0 0

Kroniklerin sessizliği

Osmanlı kroniklerinde Edebâli'nin tarikat mensubiyeti üzerine hiçbir kayıt yoktur. Asıl şaşırtıcı olansa Edebâli'nin oğluna yetişen Âşıkpaşazâde'nin tutumudur. Elvan Çelebi'nin Menâkıbu'l-Kudsiye'sinde "Edebâli" adlı bir kişinin Baba İlyas ile bir şekilde bir alakası olduğuna dair, o da gayet kapalı tek bir referans vardır. Burada dikkat edilecek h

17.02.2019
3 0 0

Cengiz Han kimin kuluymuş

Elvan Çelebi'nin Menâkıbu'l-Kudsiye adlı eseri, Selçukluların bütün meşruiyetlerini kaybettiği ve Moğolların da Babaîlerin yönlendirmesiyle Anadolu'yu işgal ettiği görüşlerini işlemektedir. Önemi, Fuat Köprülü, Ömer Lütfü Barkan, İsmail Hakkı Uzunçarşılı ve Claude Cahen gibi daha eski kuşaktan tarihçiler tarafından bir ölçüde vurgulanmış olsa da 12

10.02.2019
4 0 0

Hem vefaî hem Ahî

Osmanlı beyliğinin kuruluş dönemlerinde ahi olmak tarikat üyeliğine engel değildi, tarikat üyeliği de ahi olmayı dışlamıyordu. Geçen yazımda, her tarihçi gibi döneminin ideolojik yönelimlerinden etkilense ve pek çoğu gibi resmî görüşleri dikkate almak durumunda olsa da Ömer Lütfi Barkan'ın arşivlere dayanan araştırmasının değerini hâlâ koruduğunu v

03.02.2019
11 0 0

Nerede o eski dervişler

Barkan, Orta Asya'dan Türk göçleriyle, Amerika kıtasının Avrupalılar tarafından kolonize edilmesi arasında bir benzerlik görmüştü. Neredeyse seksen yıl oluyor. Merhum Ömer Lütfi Barkan, "Kolonizatör Türk Dervişleri" makalesini 1942 yılında Vakıflar Dergisi'nde yayımlamıştı. Tam adı, "Osmanlı İmparatorluğu'nda Bir İskân ve Kolonizasyon Metodu Olarak

27.01.2019
15 0 0

Papa'nın hediyesi ak yorgalar

Vâkı'at-ı Sultan Cem, Avrupalıların sosyal alışkanlıkları, davranış biçimleri, olaylar karşısındaki tepkileri, kısaca Osmanlı toplumu ile olan kültür farklarını da konu edinir. Cem Sultan'ın, farklı gelenek ve göreneklere sahip Avrupa kültürüyle tanışması 29 Temmuz 1482 günü Rodos Adası'na ayak basmasıyla olmuştur şeklinde klişe bir cümleyle konuya

20.01.2019
6 0 0

Avrupa'da bir cevelan

Osmanlıların ilk Avrupa seyahatnamesi olan Vâkı'at-ı Sultan Cem, döneminin önemli siyasî olaylarına ışık tutmakla kalmaz, aynı zamanda çok ciddî bir kültür tarihi kaynağıdır. Cem Sultan'ın kendi şiirine yansıyan birtakım otobiyografik izler de var ama onun gönüllü başlayıp zorunlu devam eden Avrupa sürgünlüğünün en önemli tanığı Vâkı'at'dır. Bilinç

13.01.2019
13 0 0