Ersin Acar Tüm Yazıları

6 yazı listeleniyor

Ahirzaman sıkıntılarından çıkış yolu

Şeytanın, en sevdiği hal, başıbozukluk, kuralsızlık ve karışıklıktır.Herbir şeyin karışık olması, tersyüz edilmesi, aradığını bulamama hali; sonun başlangıcı demektir. Ta ki insanın hedefe ulaştıracak bir yol göstericisi doğru bir mürşit, tutunacağı sağlam bir ip olmasın. Başta bir diğer yol göstericilerden bahsetmiştik buna mukabil, insanın hayatt

07.05.2019
20 0 0

Vazifemiz

Değerli bir okurum evvelen yazdığımız bir yazıda söylediğimiz: "Çözüm zihinlerin, akılların, kalplerin, ruhların topyekûn inşa edilmesi hakikatinde." meselesini alıntılayarak şöyle demiş."Sadece bu cihetten bile vazifemiz siyaset ehlinden üstün." Elhak doğru söylemiş yalnız eksik; zira vazifemiz siyaset ehlinden elfü elfi daha üstün. Kezalik, lâfzı

05.05.2019
11 0 0

Dünya dönüyor!

Batıp giden, zevale mahkûm şeylere bel bağlamak ehl-i aklın kârı değil.Baki hakikatler, fani şahsiyetler üzerine bina edilemez sırrı; bu bağlamda değerlendirilirken aynı sırrı azim hakikatsizlerin dayandığı kaleleri parça parça ediyor. Babasına güvenen bir çocuk misali öteleri göremeyen nazarlara, kumdan tapınaklarının ne kadar zayıf ve yıkılmaya m

14.04.2019
14 0 0

Yeni Zelanda'dan cihana yansımalar

Geniş kitleleri etkileyen vakıalara mukabil ilk tepkiler ne kadar istikamete yaklaşırsa vakıa menfide olsa- olumlu neticeler alınabiliyor.Mühim olan muhafaza mekanizmalarının sağlam temeller üzerine bina edilmesi hakikatinde. Dünyevî bakış ile menfaat devşirme üzerine kurulu hasta nazalarımız maalesef dehşetli imtihanlarda tamda olayın aktörlerinin

07.04.2019
14 0 0

Bataklıktan bir adım önce

Dinin siyasete alet edildiği bir yerde; din çatısı altında ne varsa hemen hepsi siyasetin, yani menfaatin, yalanın aleti olmaktan kendini muhafaza etmesi pek mümkün görünmemektedir.Siyasette dini kullananlar, siyasette ırkı kullananlar, siyasette dinsizliği kullananlar vesair için din, dinsizlik, ırk araç olmaktan başka herhangi bir değer taşımıyor

30.03.2019
15 0 0

İmandan Ehad'e yolculuk

Allah vardır ve birdir. Zira mutlak bir ilim ve mutlak bir irade ve mutlak bir kudret elbette ve elbette birliği netice verir. İtikad yolculuğunda kalpleri tevhide ulaştırır.Tevhid, Rabb-i Rahimin birliğini ifade etse de mahiyet olarak vahdet ve ehadiyeti merkezinde taşır. İmanın mahalli olan kalpde vahdet ve ehadiyeti taşıdıkça hakikî iman etmiş d

10.11.2017
157 0 0