"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Arif Temir Tüm Yazıları

87 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

İşyeri yananların primleri erteleniyor

İşyerleri çeşitli nedenlerden dolayı yangına maruz kalarak her zaman zarar görebiliyor. Yangın sonucunda işyerinde üretim durup işyeri sahipleri sigorta prim borçlarını ödeyemeyecek duruma gelebiliyor. İşyeri sahiplerinin yangından kaynaklanan bu tür sorununa 5510 sayılı Sosyal sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çözüm getiriyor. Buna göre

06.11.2018
296 0 0

Doğum sonrasıyarım çalışma parası

Çalışma hayatında kadınların daha çok kalabilmesi için getirilen düzenlemelerden biride doğum sonrası kadınlara yarım çalışma ödeneğiparası adı altında ödemenin yapılmasıdır. Söz konusu ödemenin yapılabilmesi için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Buna göreyarım çalışma ödeneğineparasına hak kazanabilmek için; - Kadın işçinin 2, 4 ve

30.10.2018
157 0 0

Doğum ve evlat edinmesonrası izin hakları

Çalışma hayatında çalışanların özelliklede kadınların daha çok kalabilmesi için yapılan düzenlemelerin başında doğum ve evlat edinme sonrasında getirilmiş izin hakları geliyor. Bu hakları açıklayalım. Analık izni Kadın işçinin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı haftalık süre için çalıştırılmaması esastır. Ç

24.10.2018
158 0 0

Çalıştığı yerde temizlik yapana ek ücret var

İşyerinde esas işi bittikten sonra veya esas işi başlamadan önce aynı işyerinde temizlik işleri yapanlara ek ücret ödeniyor. Esas işi bittikten sonra veya esas işi başlamadan önce temizlik işlerinde çalışabilmesi belirli kurallara bağlı. Buna göre temizleme işlerinde çalıştırılacak işçilerin sayısı; 1-15 çalışanı bulunan işyerlerinde 3 işçiden, 16-

16.10.2018
145 0 0

İş sözleşmelerinde TL dönemi

Çalışanlar ile işverenler iş ilişkisini daha sağlıklı sürdürebilmek ve yasal yükümlülüklere uyabilmek için iş sözleşmesi hizmet sözleşmesi yapıyorlar. İş sözleşmesi hizmet sözleşmesinin ne olduğunu açıklayalım. 6098 sayılı Borçlar Kanununun 393 ncü maddesi hükmüne göre; hizmet sözleşmesiiş sözleşmesi, işçinin işverene bağımlı olarak belirli veya b

09.10.2018
205 0 0

Engelli çocuğu olan annenin primi ve ücreti devletten

Çocuğu engelli doğan annenin sigorta primi ve ücretini bir yıl süre ile devlet ödeyecek. Kullanılan doğum sonrası analık hali izninin bitiminden itibaren çocuğun hayatta olması kaydıyla çocuğun engelli doğması halinde üç yüz altmış gün anneye haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilecek. Ücretsiz izin sürelerinin ücretini ve sigo

05.10.2018
158 0 0

1800 gün prim ödeyen de emekli olabilir

Soru: Bakıma muhtaç malul oğlum var. 1540 gün prim ödemesi var. Emekli olabilir mi Saliha Özen Cevap: Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için sigortalılık süresi aranmıyor. Bunlar için sadece 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması emeklilik için yeterli oluyor. Sayın Özen, oğlunu

02.10.2018
158 0 0

Her yaşlıya maaş var

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Engelli ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı. Söz konusu yönetmelik değişikliği 19 Ağustos 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte yapılan değişiklik ile yaşlı aylığı bağlanma şartlarında değişikl

30.09.2018
146 0 0

Devlet işyerlerine yardım ediyor

Ekonomik ve zorlayıcı nedenlerden dolayı işyerinde çalışanların işten çıkmasını önlemek ve işyerinin devamlılığını sağlamak için işçilere ödenmek üzere işverenlere Türkiye İş Kurumunca para yardımı yapılıyor. Bu yardıma kısa çalışma ödeneği deniliyor. Kısa çalışma ödeneği süreklilik koşulu aranmaksızın dışarıdan kaynaklanan nedenlerden dolayı işyer

25.09.2018
157 0 0

Babalar da analık izni kullanacak

Doğum yapan kadınların mevzuattan kaynaklanan annelik hakları bulunduğu gibi babalarında bazı şartlarla annelik hakkına yönelik hakları bulunuyor. Bir başka deyimle annelerin bazı haklarını babalarda kullanabiliyor. Babaların analık haklarının şartlarını açıklayalım. Babaya analık izni Doğumda veya doğum sonrasında annenin ölümü halinde, doğum s

21.09.2018
150 0 0