Altan Çetin Tüm Yazıları

135 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

UZAYDAN İNSAN GÖRÜNÜYOR MU HÜSTIN

Uzay çağını yakalamak, nano teknoloji, aya uzay gemisi yollamak, 21. yüzyılı yakalamak mottolarıyla kendimizi yargılıyor, hesaba çekiyor ve yollara düşüyoruz. Bu noktada çağ ile yüzleşmek ve aşmak noktasında her şey makul ve meşru lakin yol yine yanlış. Sonuçlara bakarak cevaplara yer bırakmayan bu sığ kafa bizi birkaç asırdır yolumuzdan ettiği gib

14.05.2019
43 0 0

BİR İNSAN YEKPARE BİR UMRANDIR

"Ancak kendi içime dönersem bir dünya buluyorum(9)... Kendimizden yoksunsak elbette her şeyden yoksun kalıyoruz(51)", derken Genç Werther dilinden Goethe içimizdeki sonsuzlukla dışımızdaki sınırlar arasındaki dengeye varmanın çelişik ıstırabı arasından konuşur. İnsan kendine kendi sırrıdır. Her şey içimizde ve kendimizde... İnsan, tasavvur ve tasdi

07.05.2019
16 0 0

SOKAKLARINA ÇOCUK KUSAN ŞEHİR

İnsanlığın yaratılışı izah, var olanla ötesi hakkında düşünme ve buna dair açıklamaları, muhtelif mitolojik verilerle günümüze kadar ulaşıyor. Mesela, Japon mitolojisine göre birbiriyle hem kardeş, hem karı-koca olan Gök (İnazagi) ile Yeryüzü (İnazami) kaostan ayrıştıktan sonra gökyüzünün yüzen köprüsünden, tanrısal mücevherlerle süslü bir mızrakl

01.05.2019
24 0 0

TÜRKİSTANLILIK 11: KUTADGU BİLİG

Yusuf Has Hacib Kutadgu Bilig'de "Bak, feleği yarattı durmadan döner; onunla birlikte hayat da durmadan devreder s. 20" tarzında ortaya koyduğu tarih felsefesiyle değişimi ve devri hareketi tarihe bir kategori ve nitelik olarak dâhil eder. Her şeyin devredici karakterde olması sebebiyle mutlak bir yükseliş ve çöküş durumunun olmadığı, fatalist bir

16.04.2019
20 0 0

TÜRKİSTANLILIK 10: KUTADGU BİLİG

"Ömür aziz değil, emek azizdir; bu emeğe sarf edilmeyen hayata yazıktır, s.210", sözünün ezberlerimiz muvacehesinde Marx'a ait olması beklenirken! 11. Asırda kültürümüzün insanlığa yansıyan ışığı ve medeniyetimizin kaynaklarından olan Kutadgu Bilig ve Yusuf Has Hacib'e ait olması kimseyi şaşırtmalıdır. Türkistanlılık düşüncesinin bu büyük kaynağı,

10.04.2019
25 0 0

ŞAHSİYET MEDENİYETİNDE

İnsan bir cevherdir, gökyüzü ise ona arazdır. Her şey parçadır, basamaktır. Maksatsa insandır", Hz. Mevlana. Nurettin Topçu bu maksada yani insana ve cevherine dair şahsiyet üzerinden şu tespitleri yapar: "Üst-ben geçmiş zaman içinde derinleşerek ana-babadan atalara kadar uzanır. Orada düşüncelerimizin derinlerinde gizlenen köklerini bulur. Bunun i

03.04.2019
20 0 0

YENİ ZELANDA'DA KİM KİMİ VURDU

Oryantalist imge ve İslamofobik kafayla tarihin kurgulaştırılması ve ideolojiye dönüştürülmesinin son faciası Yeni Zelanda'da yaşandı. Ötekileştirilerek kendisine yabancılaştırılmak istenen Müslüman yahut terörist hedefi ile çalışan zihniyetin bahçesinden bir Frenkeştayn elindeki silah ile mabede, Müslümanlara saldırdı ve pek çok hayat kaybedildi.

29.03.2019
24 0 0

TÜRKİSTANLILIK 4

Ok-u-mak âlemde var olan bilcümleyi çağırmak demektir. Nazarın okları var olana yönelerek manzarayı bilimin muhtelif dalları ile akli kodlara tercüme ederek bilmenin yolunda bilgiyi var ederler. Oku! emri mazmununda bil! emrini de mutazammındır demek bu halde yanlış olmaz. Var olan halinde nazarımıza değen âlem akıl prizmasından geçerek bilimin yed

23.11.2018
91 0 0

SUUDİ ARABİSTAN YAHUT BİZİM BURALAR

Oryantalist imge sömürgecilik ve vesayetler yoluyla kendine göre bir Orta Doğu hayalini gerçekleştirmek için emperyalist taktiklerle, iç ve dış dinamikleriyle çalıştı, çalışıyor. Tiksindirici, aciz bırakan ve düzen hayaletleriyle doldurulan bir coğrafyada, gücün hukukun üstünde görüldüğü ve zalimliğin bilgelik ve barıştan daha fazla itibar gördüğü

19.11.2018
61 0 0

OK-U-MAYI BİLENLERE

Semboller bir milletin varlığa yükledikleri mefhumlardır. Şeyler, asli işlevleri yanında o millettin mefkûresine göre muhtelif art anlamlar kazanırlar. O milletin asli hususları bu manada sembolizmde öncelikle teşekkül eder. Tarihini okumayı bilmeyenler için bu sembol ve mefhumlar manasız birer fantezi olmaktan öte mana taşımazlar. İbn Haldun'un is

13.11.2018
49 0 0