Warning: getimagesize(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/koseyazarioku/public_html/yzr.php on line 106

Warning: getimagesize(http://www.koseyazarioku.com/images/resim_yazar/34/altan-cetin.jpg): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/koseyazarioku/public_html/yzr.php on line 106

Altan Çetin Tüm Yazıları

128 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

TÜRKİSTANLILIK 4

Ok-u-mak âlemde var olan bilcümleyi çağırmak demektir. Nazarın okları var olana yönelerek manzarayı bilimin muhtelif dalları ile akli kodlara tercüme ederek bilmenin yolunda bilgiyi var ederler. Oku! emri mazmununda bil! emrini de mutazammındır demek bu halde yanlış olmaz. Var olan halinde nazarımıza değen âlem akıl prizmasından geçerek bilimin yed

23.11.2018
55 0 0

SUUDİ ARABİSTAN YAHUT BİZİM BURALAR

Oryantalist imge sömürgecilik ve vesayetler yoluyla kendine göre bir Orta Doğu hayalini gerçekleştirmek için emperyalist taktiklerle, iç ve dış dinamikleriyle çalıştı, çalışıyor. Tiksindirici, aciz bırakan ve düzen hayaletleriyle doldurulan bir coğrafyada, gücün hukukun üstünde görüldüğü ve zalimliğin bilgelik ve barıştan daha fazla itibar gördüğü

19.11.2018
28 0 0

OK-U-MAYI BİLENLERE

Semboller bir milletin varlığa yükledikleri mefhumlardır. Şeyler, asli işlevleri yanında o millettin mefkûresine göre muhtelif art anlamlar kazanırlar. O milletin asli hususları bu manada sembolizmde öncelikle teşekkül eder. Tarihini okumayı bilmeyenler için bu sembol ve mefhumlar manasız birer fantezi olmaktan öte mana taşımazlar. İbn Haldun'un is

13.11.2018
27 0 0

UYGUR TÜRKÜ YAHUT MAZLUMİYET

Matbaanın mucidi Türklerdir desem nasıl yani denildiğini duyar gibiyim Türkler ve matbaayı oryantalizmle şekillendirilmiş bilinçlerimiz pek yan yana getiremiyor haliyle. Gutenberg'in uzaylılardan aldığı ilhamla bulduğu matbaa! modern zamanların en büyük icatlarından ve bir Avrupalı olarak elbette Türkistanlılara mal edilebilecekcek değildi. Hele Os

09.11.2018
26 0 0

TÜRKİSTANLILIK 3

Roma ideali ve düşüncesi bu devletin yıkılışından sonra Hristiyanlık içinde Hristiyan Kilisesi ve sonrası laik düzende Avrupa birliği idealine varan süreçte değişik görünüşler ama müşterek bir muhteva ile yaşadı, yaşatıldı. Ya Biz Türklerin büyük cihan devletleri kurmaları ve bunun mükerrer süreçlerde devam etmesi mefkûresi ve mefhuma dair bunu te

05.11.2018
28 0 0

ALİYA, BM DÜZENİ VE SURİYE

Bosna Savaşı ardında bıraktığı pek çok ders cümlesinden olarak BM ve Uluslararası sistemin mükerrer mantığını bize gösterdi. Bu dersi bu savaşın doğrudan muhatabı olan Aliya'nın sözlerinden takip etmek durumu gerçekçi ve otantik bir şahitlikle tespit bakımından fevkalade önemlidir. Bu dersi bugün Suriye'de yeniden alıyoruz. Aliya bu konuda meseleyi

31.10.2018
32 0 0

TÜRKİSTANLILIK 2

Türkistan aklen ve vicdanen var olduğumuz büyük ülkemiz. Medeniyet ve kültürümüzün pek çok yadigârlarını burada kurduk, yaşadık ve yaşattık. Türk kavramı tarihte burada teşekkül etti. Bu büyük coğrafyanın en büyük cüzlerinden biri Selçuklu fethi ile Türkiye olan hâlihazırdaki vatanımızdır. Türkistanlılık işte bu vatanı akli, kalbi ve zevke tabi yön

29.10.2018
37 0 0

GURBET DÜNYADA BU GARİP ADAM: BAHATTİN KARAKOÇ

Şairler sonsuzlukla varoluş arasındaki en büyük bağlarımızdandır. Bir millet kültürel varlığını dili üzerinden edebi eserler ile gösterir. Millet aynası olan bu şairlerin mısralarıyla sırlanır ve varlığın esasına koşar. Türk milleti bu cümleden büyük şairlerinden birini daha vatan toprağına tevdi etmenin hüznünü yaşıyor. Onu anmanın ve düşünmenin e

25.10.2018
38 0 0

RUH ŞAŞILIĞINDAN ÇIKMAK

Din ile bilim arasında üçüncü yol ahlak olabilir mi Nurettin Topçu, birey ve toplum, "ahlâki varlıklardır; fert hayvan olmaktan, toplum da sürü haline gelmekten onunla kurtulur tespitlerini yaparken bu esasa işaret ediyor olabilir mi Bilim ve dinin tarihi terakümle insan eliyle dogmalaştırılan, decadansa düşen, yozlaşan ve özüne uzaklaşan doğasına

19.10.2018
37 0 0

ANADOLU'YU VATAN KILANLARIN KAYIP MEZARLARI

Alparslan, Malazgirt Zaferi ile aktüel durumumuzu sağlayan pek çok tarihi gelişmenin başlamasını sağlamıştır. Türkistan ırmağının Anadolu'yu Türkiye eyleyecek bir kolu bu zaferden sonra Rum ülkesinde açılmıştır. İşte bu büyük şahsın vefatı sonrası kuvvetli ihtimalle medfun olduğu Merve'deki mezarı bugün kayıp. Devletimizin bu yolda başlattığı çalış

16.10.2018
26 0 0