"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Altan Çetin Tüm Yazıları

165 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

İBN SİNA İLE ÇEVREMİZDE EĞİTİMİ VE İNSANI DÜŞÜNÜRKEN

İslam çevresinde gelişen medeniyet ve kültüre dâhil dünya modern tasnifle geri kalmıştır. İleride ne var hepimiz çok merak ediyoruz! Geri bırakılmıştır, tespiti de bu cümleden hemen bir savunma refleksi olarak akla gelecektir. Lakin burada müşkülün esas sebebi, geri ve ileri kalmanın da esas sebebini anlamamızı sağlayacak olan şeyin, bir medeniyeti

23.06.2020
2 0 0

TARİHİ ÖĞRENMEK VE TARİHİN BİLGİSİNİ TAHSİLE FARABÎ İLE BAKARKEN

Tarih mevcut varoluşumuzun bilgisini, muhtelif ilimlerin de iştirakiyle makul olarak gösteren bir kimlik ve varlık alanıdır. Tarihi öğrenmek, anlamak ve bilmek bu bakımdan her insan için sarf-ı nazar edilemez bir durumdur. İşte tarihin bilgisi ve eğitimi bu bakımdan hayati bir önem taşır. Bu yazı vesilesi ile bu konuya dair Farabî fikirleri eşliğin

18.06.2020
2 0 0

KÜLTÜREL DELİRMENİN PSİKOLOJİSİ

Delirme bir yönüyle mazi ve müstakbel arasındaki bağların kopup hâl içerisinde sıkışıp kalma durumudur. Kültürün dünyasını yitirme kimliksizleşme yani bir manada geçmiş-gelecek çizgisinin kaybolması hâlidir. Kültürel delirme bu manada geçmişten geleceğe bakan aklı yitirmek ve hâl içerisinde savrulup durmaktır. Kültür hayatımız bir tarafıyla uzun as

09.06.2020
2 0 0

ADALET DEVLETİN DİNİ İSE

Orhun Abideleri okunduğunda öne çıkan ana konulardan birisi düzen ve töre konusu gelir. Henüz anayasa kavramanın olmadığı bir asırda bu yaklaşım Türklerin düzen ve kanun hususunda tarihi mefhumlarına işaret bakımından fevkalade önemlidir. Devletin varoluşu adeta töre ve düzenle müradif manada söz konusu olmaktadır. Bu cümleden eskimeyen manasıyla a

02.06.2020
4 0 0

MEMLÛKLER DEVRİNDE RAMAZAN BAYRAMI

Memlûkler Devletini yöneten Türkler, tarihçinin tabiri ile Mısır'ın tuzu idiler. Bu teşbih onların hem koruyan hem de tatlandıran vasfına remiz gibidir. Zor bir zamanda İslam'ın izzetini koruyan Memlûkler, Haçlı-Moğol, tüm saldırılara kalkan olarak tarihe intikal ettiler. Memlûkler yahut Mısır Türkiye Devleti devrinde, siyaset yanında kültür de tüm

18.05.2020
5 0 0

MEMLÛKLER DEVRİNDE RAMAZAN; BUHARİ VE MEVLİD

Memlûkler Mısır, Suriye, Hicaz ve Türkiye'nin Tarsus-Malatya arasındaki bölgelerini de içine alacak şekilde 1250-1517 arasında Haçlı ve Moğol saldırıları arasında kurulmuştur. Türkiye Devletied-Devle ed-Türkiyye adını resmi olarak kaynaklarında kullanan bu devlete, Memlûkler olarak ilim âlemindeki adları yanında, Mısır Türkiye Devleti adı verilmesi

12.05.2020
6 0 0

PROF. DR. EROL GÜNGÖR İLE DUYGUDAŞ, AYDIN VE İNSANÎ OLANI İZLERKEN

Mevlâna'nın 'aynı dili konuşanlar değil aynı duygu paylaşanlar anlaşır', sözünü bir "evrensellik" esası olarak hiç düşündük mü Duygudaşlık, insanlığımızın sınırlarını pasaportsuz geçmemizi sağlayan en bütüncül değerlerimizden. Farabî, Erdemli Şehir'de insan toplumunun en üst derecesi olarak şehir ve milletten sonra insanlık camiasını görür. Burada

27.04.2020
6 0 0

AHLAK VE HÜRRİYET ARAYAN DÜNYAMIZA NURETTİN TOPÇU İLE BAKAKALMAK

Nurettin Topçu, modern zamanlar içinde, bizimle aynı darbelere maruz kalarak tefekkür etmiş bir münzevi fikir aralığı. Onu geleneğin mazideki büyük düşünürlerinden ayıran en önemli hususiyetlerinden biri bizim zamanımıza, bizim içimizden konuşarak hayata ve lan bitene bakmasıdır. Bu bakışıyla vaki dünyaya nazarla tespitini yapar: "Dünyamız iki düny

19.04.2020
7 0 0

KORONA GÜNLERİNDE DOKUZ IŞIKTAN GELECEĞE

Korona salgını vesilesi ile siyasi ve sosyal zeminde küresel bir bağnazlığın insanlığı teslim alacağına ve bunun karşısında insanlığın biçare bir durumda bulunacağı algısına doğrultusunda bir takım şartlandırmalar ortama sızıyor. Adeta bu olaydan insanlığın kendini yeniden düşünüp kendine dönerek malum ve makûs kurgusal çerçeveleri değiştirmek iste

14.04.2020
8 0 0

DOSDOĞRU YOL YAHUT SEYYİD NESİMÎ

Yol yolcusuyla manaya yürür. Yolcunun adımları zamana değen mana izleridir. Yoldaki yolcu mekâna anlam ve geleceğe ilham bırakır. Çınar Ata, yazın yolculuğuna Hocalı Şehitlerine ithaf ettiği, Ötüken yayınlarından neşredilen, son kitabından mana dünyamızın büyük derinliklerinden biriyle devam ediyor. Çınar Ata (Alper Kağan Üçer)'ın yolu bu sefer Se

08.04.2020
7 0 0