"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Altan Çetin Tüm Yazıları

155 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

CORONAVİRÜS MÜHENDİSLİĞİ Mİ

İnsan türü kendi "evrenselini", bütünlüğünü, kendiliğini yani kültürün dünyasını unuttuğu anda en büyük meziyetini de kaybediyor. İnsan olmak özününgerçeğinin yerini kendi eliyle ürettiği ve evrensel kabul ettiğinin büyüsü ve kurgusu almaya başlıyor. Araçların amaca dönüştüğü her iklimin ahlakında bu sapma yaşanıyor. İnsan kendi amacının aracı hali

01.04.2020
1 0 0

KORONA KIRANI ZAMANINDA TARİHTEKİ TAUNLARA BAKMAK

Malum Korona, küresel çağın tüm kıtalarının yeni fatihi oldu. İnsanlar evlerinden burunlarını dahi çıkaramaz haldeler. Burnundan kıl aldırmayan modern zamanın bilimi ve insanları göremedikleri bir canlıya karşı Hollywood filmlerinde UFO saldırılarına benzer bir tepki ile bu görünmez canlıya karşı mücadeleye çalışıyorlar. Lakin nedense aşıyı bulmak

28.03.2020
3 0 0

ÖMER SEYFETTİN İLE MÜSTAKBELE BAKMAK

Ömer Seyfettin İle Müstakbele Bakmak Kenan Bey Türklüğe, yani medeniyetsizliğe karşı olan garazı Avrupalılara, onların adetlerine, ananelerine, terbiyelerine, cemiyetlerine hayran olan ve bunları uygulayan kişiliği ile tanınmaktadır... Türkler geçen yüzyılın başında devletlerini ve milletin müstakbelini kurtarmak için cihan hâkimiyeti mefkûrelerini

25.03.2020
2 0 0

DİN-SÖYLEM-GERÇEK YAHUT DİNİ SİMÜLASYON EYLEYEN ZAMAN RUHU

Simülasyon(benzetim) olanın dışında yahut abartılı olarak algı oluşturarak manipülasyon(hileli yönlendirme) yaparak hedef nesneyi ayartmak amaçlı bir eylemdir. Ayartılan birey artık bir şey olmaktan uzaklaşarak şeyleşir. Gerçekliğin üstü bir yapaylıkla örtülür. Gerçeklik algısı böylece ortadan kaldırılarak şeyleşen ferdiyet yönlendiren bir sürü mey

17.03.2020
1 0 0

KIBRIS TARİHİNE İSLAM VE TÜRK DEVİRLERDEN BAKMAK YAHUT KIBRIS NEYİMİZ OLUR

Kıbrıs'taki Türk varlığı ve hâkimiyetinin tarihi, güncel tartışmalarla gölgelenmek istense de bu tarihin derinliği ve bugün gölgelemek isteyen kesimlerin tarihiyle her daim çatıştığı gerçeği, gözden uzak tutulmalıdır. Kıbrıs davası ve Denktaş merhumu düşünürken bu tarihi derinlik içinden Osmanlı sonrası dönemde gelişen travmalara bakmak ve geleceği

11.03.2020
5 0 0

RUSYA'NIN SURİYE'YE AYAK BASMASI BAĞLAMINDA 1957 KRİZİNİ HATIRLA(T)MAK

Tarihle düşünmek demek bir coğrafyanın değişenleri ve değişmeyenlerini dün bugün dengesinde görerek geleceği düşünmektir. Canımızı yakan şehitlerimiz ve İdlib genelindeki olayları gözlerken, düşüncemizi de genişletmek için Rusya'nın bölgedeki varlığını hatırlayarak bugüne bakmak faydalı olabilir. Sovyet Rusya'nın bölgeye gelişini sağlayan sebepleri

04.03.2020
5 0 0

İNSAN İSTİDADININYETENEĞİNİN TARİHTE ZUHURU OLARAK EL: YUSUF HAS HACİB, KANT, İBN HALDUN

Kutadgu Bilig okumaları yaptığımız Mefkûre Mektebi çalışmalarımız sırasında Yusuf Has Hacib'in "Tanrı kula iki göz ve iki kulak verdi; biri ile bu dünyaya bakarsa, biri ile de ahirete bakmalıdır. Uzanıp elde etmek için, insana iki el verdi; birini bu dünya için kullanırsan, birini de ahiret için kullan. Yürümek için iki ayak verdi; biri ile bu tara

28.02.2020
6 0 0

RUHUN İSTİDADI OLARAK İNSAN VE DÜZEN

Kant'ın, Bir yaratığın bütün doğal yetenekleri kendi amaçlarına ergeç uygun gelecek tarzda gelişmeleri yönünde belirlenmiştir. Bütün hayvanlarda bu, dışsal ile içsel yani anatomik incelemeyle kanıtlanabilir. Kullanılmayacak bir uzvun bulunması yahut amacına ulaşmayan bir düzenleme, erekli teleolojik. ç. doğa teorisinde bir çelişkidir. Bu temel ilke

19.02.2020
6 0 0

KUTADGU BİLİG YAHUT EMGEK(EMEK)

Emek kavramı hayatımıza, en son mefhumuyla, modern zamanlarda sol söylemin bir parçası olarak girdi. Bu, işçi sınıfı ve sermaye arasına sıkışan dar emek kavramı algısına dayalıdır. Peki, bundan önce emek kavramına gelenek ve mazimiz yabancı mıdır Bu konuya kültürümüzün bakışını çok daha geniş bir açı ve şahsiyet oluşturan bir çerçevede Kutadgu Bili

11.02.2020
10 0 0

NEVZAT KÖSOĞLU YAHUT TEFEKKÜR; MEDENİYETKÜLTÜR

Genelde Türklerin özelde ise milliyetçilerin gelecekteki en büyük ödevlerinden birinin tarihi referanslardaki öz ve milli tecrübenin zamanın ruhuyla yoğrulmasından oluşacak bir gelecek yahut medeniyetkültür tasavvurunu ülke ve insanlığa teklif etmeleri gereği olduğunu naçizane düşünüyoruz. Türklerin birkaç asırdır yaşadığı maruz kalınan saldırı ve

05.02.2020
6 0 0