"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Ahmet Sevgi Tüm Yazıları

64 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Liyakat mi, sadâkat mi

İster padişah olun ister vezir, ister cumhurbaşkanı olun ister başbakan, devlet çarkını ekibinizle birlikte döndüreceksiniz. Dolayısıyla, ekibinizi seçerken ilk düğmeyi yanlış iliklerseniz yani liyakati değil de sadâkati, akraba ve taallukatı esas alırsanız en zor zamanınızda en yakınınız sizi yalnız bırakabilir.Doğrusunu söylemek gerekirse yönetic

02.12.2020
3 0 0

Hatada ısrar etmek

Hatasız kul olmaz demiş atalar. Herkesin öyle veya böyle bir hatası, bir kusuru muhakkak vardır. Yanılmaz şaşmaz bir Allah. Yani insanlar da iktidarlar da hata yapabilirler, yanılabilirler. Bunlar normaldir. Anormal olan hatada ısrar etmektir.Bugün ısrarla sürdürülen hataların başında yeni eğitim sistemi gelmektedir ki "öğretmenler haftası" dolayıs

25.11.2020
7 0 0

Kavga

Edebiyat milletin aynasıdır, derler. Gerçekten de özellikle atasözü, deyim ve hikmetli beyitlerde biz o edebî ürünlerin vücut bulduğu toplumu görürüz. Söz gelimi şu beyitte millet olarak biraz kavgacı bir yapıya sahip olduğumuz sezilmiyor mu "Ey sûr-ı kıyâmet, yine kavga ise maksûdKaldırma bizi hâkden âsûde yatarken."Şair diyor ki ":Ey kıyamet sûru

18.11.2020
5 0 0

Eğitimde reform

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, geçenlerde İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi'nin açılış töreninde şunları söyledi:"Samimi bir muhasebeyle geçtiğimiz 18 yılda her alanda, tarihî eserlere ve hizmetlere imza attığımızı ama eğitim ve öğretimde, kültürde arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadığımızı düşünüyorum.Önümüzdeki dönemde önceliğimizi, aileden başlay

11.11.2020
8 0 0

Atasözlerimizde devlet yönetimi

Yeni Türk Edebiyatının kurucularından biri olan Şinâsî (ö. 1871) "Durûb-ı Emsâl-i Osmânî" adlı eserinin girişinde atasözünü şöyle tarif eder:"Durûb-ı emsâl ki hikmetü'l-avamdır, lisanından sâdır olduğu bir milletin mâhiyet-i efkârına delâlet eder." (Atasözü, halkın hikmetli sözleridir ki içinde vücut bulduğu milletin düşünce yapısını yansıtır.) Biz

04.11.2020
9 0 0

Zaruret çek, minnet çekme

Ara sıra şairlerin "divan"larını karıştırırım. Maalesef divanlar "hüsniyat" dediğimiz "kaş, göz, bel, âşık, mâşuk, şarap, dilber" gibi daha çok güzelliklerin dile getirildiği şiirlerle dolu. İlim, irfan, hikmet gibi toplumun geleceğini ilgilendiren içtimâî beyitlere pek az rastlıyoruz. Sait Paşa Divanı'nı incelerken "işte bu güzelmiş" diye altını ç

01.07.2020
29 0 0

Gülşehrî ve Âşık Paşa'nın Türkçeciliği

Anadolu SelçukluTürk Devleti'nde ilim dili Arapça, edebiyat dili Farsça, resmî dil de bazen Arapça bazen Farsça idi. Bu durumu hoş karşılamayan Türkmen beyleri ve tekke mensuplarının gayretleriyle 13. asırda Anadolu'da Türkçe kültür, edebiyat ve devlet dili olma yoluna girmiş ve Türkçe eserler yazılmaya başlanmıştı. Kesin zafere 14. asırda ulaşan b

24.06.2020
21 0 0

Şemseddin Sami ve "Kâmûs-ı Türkî"si

Yarın (18 Haziran 2020). Şemseddin Sâmî'nin ölüm yıldönümü Bundan 116 yıl önce, 18 Haziran 1904'te, en verimli olabileceği bir yaşta (54 yaşında) vefat eden Şemseddin Sami, başta Kâmûsu'l-a'lâm olmak üzere telif, tercüme birçok eser kaleme almıştır ki bu eserlerden bizim için en önemli olanı şüphesiz Kâmûs-ı Türkî'dir. (İkdam Matbaası, Dersaadet-13

17.06.2020
18 0 0

Lokman Hekim ölüme çare buldu mu..

Âdemoğlu dünyaya yaşamak ve yaşatmak için gelmiştir. İnsanlık tarihine baktığımızda peygamberlerden tutun da sıradan vatandaşlara kadar herkesin kendine göre yaşama ve yaşatma mücadelesi vermiş olduğunu görürüz. Kur'ân-ı Kerim'de adı geçen ve kendisine "hikmet" verildiği bildirilen (bk. Lokman sûresi, âyet: 12) Lokman Hekim'in, ömrünü ölüme çare bu

10.06.2020
22 0 0

Padişahlık

Ara sıra yaptığımız eş-dost sohbetlerinde söz döner dolaşır "tek adam yönetimi"ne gelir. Bazı arkadaşlar tek adam idaresini doğru bulmazken, iyi niyetlerinden şüphe duymadığımız kimi dostlar da, işlerin süratli yürümesi, çabuk karar alınabilmesi için tek adam yönetiminin faydalı olduğunu söylerler ve "Esasen bizim genlerimizde tek adamlıkpadişahlık

03.06.2020
26 0 0