"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Ahmet Sevgi Tüm Yazıları

59 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Zaruret çek, minnet çekme

Ara sıra şairlerin "divan"larını karıştırırım. Maalesef divanlar "hüsniyat" dediğimiz "kaş, göz, bel, âşık, mâşuk, şarap, dilber" gibi daha çok güzelliklerin dile getirildiği şiirlerle dolu. İlim, irfan, hikmet gibi toplumun geleceğini ilgilendiren içtimâî beyitlere pek az rastlıyoruz. Sait Paşa Divanı'nı incelerken "işte bu güzelmiş" diye altını ç

01.07.2020
18 0 0

Gülşehrî ve Âşık Paşa'nın Türkçeciliği

Anadolu SelçukluTürk Devleti'nde ilim dili Arapça, edebiyat dili Farsça, resmî dil de bazen Arapça bazen Farsça idi. Bu durumu hoş karşılamayan Türkmen beyleri ve tekke mensuplarının gayretleriyle 13. asırda Anadolu'da Türkçe kültür, edebiyat ve devlet dili olma yoluna girmiş ve Türkçe eserler yazılmaya başlanmıştı. Kesin zafere 14. asırda ulaşan b

24.06.2020
13 0 0

Şemseddin Sami ve "Kâmûs-ı Türkî"si

Yarın (18 Haziran 2020). Şemseddin Sâmî'nin ölüm yıldönümü Bundan 116 yıl önce, 18 Haziran 1904'te, en verimli olabileceği bir yaşta (54 yaşında) vefat eden Şemseddin Sami, başta Kâmûsu'l-a'lâm olmak üzere telif, tercüme birçok eser kaleme almıştır ki bu eserlerden bizim için en önemli olanı şüphesiz Kâmûs-ı Türkî'dir. (İkdam Matbaası, Dersaadet-13

17.06.2020
9 0 0

Lokman Hekim ölüme çare buldu mu..

Âdemoğlu dünyaya yaşamak ve yaşatmak için gelmiştir. İnsanlık tarihine baktığımızda peygamberlerden tutun da sıradan vatandaşlara kadar herkesin kendine göre yaşama ve yaşatma mücadelesi vermiş olduğunu görürüz. Kur'ân-ı Kerim'de adı geçen ve kendisine "hikmet" verildiği bildirilen (bk. Lokman sûresi, âyet: 12) Lokman Hekim'in, ömrünü ölüme çare bu

10.06.2020
14 0 0

Padişahlık

Ara sıra yaptığımız eş-dost sohbetlerinde söz döner dolaşır "tek adam yönetimi"ne gelir. Bazı arkadaşlar tek adam idaresini doğru bulmazken, iyi niyetlerinden şüphe duymadığımız kimi dostlar da, işlerin süratli yürümesi, çabuk karar alınabilmesi için tek adam yönetiminin faydalı olduğunu söylerler ve "Esasen bizim genlerimizde tek adamlıkpadişahlık

03.06.2020
17 0 0

Pargalı Maktul İbrahim Paşa'nın bir gazeli

Osmanlı tarihinde adları öne çıkan iki "İbrahim Paşa" vardır. Bunlardan biri Kânûnî Sultan Süleyman'ın (ö. 1566) veziri Pargalı maktul İbrahim Paşa'dır (1493-1536), diğeri de Sultan III. Ahmet'in (ö. 1736) sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa (1662-1730). Geride olumlu-olumsuz birçok iz bırakan bu iki zatın hayatları gibi ölümleri de maalesef be

27.05.2020
12 0 0

Namaz sûreleri mi, namaz âyetleri mi

Sadece bizde değil, bütün İslâm ülkelerinde -bunlara Arap ülkeleri de dâhil- halk namaz kılarken genellikle "namaz sûreleri" dediğimiz Kur'ân-ı Kerim'in son on sûresini (Fîl, Kureyş, Mâûn, Kevser, Kâfirûn, Nasr, Tebbet, İhlâs, Felak ve Nâs) okumaktadır. Müslümanlar -yanlış bir anlayışla- namazı salt ibadet için kıldıklarından dolayı namazda okudukl

20.05.2020
16 0 0

Namaz ve Müslümanlar

Namaz, İslâm'ın şartlarından biridir. Namaz imanın alametidir. Namaz dinin direğidir. Namaz müminin miracıdır. Mahşer günü önce namazdan hesaba çekileceğiz, âmennâ Fakat bütün bunlar, Müslümanlık namazdan ibarettir anlamına gelmez. "Kıl beşi, kurtar başı" anlayışı doğru değildir. Hatta vaz' oluş (hikmet-i teşriiye) gayesine uygun olarak kılınmayan

14.05.2020
18 0 0

Yeryüzünün imar ve ıslahı

İnsan eşref-i mahlûkattır. Yani yaratılmışların en şereflisidir. Şeyh Galip'in (ö. 1799) ifadesiyle âlemin en seçkini ve kâinatın gözbebeğidir insan:"Hoşça bak zatına kim zübde-i âlemsin senMerdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen."İnsan sadece ruhen (psikolojik) olarak değil, bedenen (fizyolojik) de en güzel şekilde (ahsen-i takvim) yaratılmıştır.Be

06.05.2020
22 0 0

Mahzun Ramazan

Ramazanın bizim toplumumuzda ayrı bir yeri vardır. Günler öncesinden Ramazan temizliği başlar, sahurda ve iftarda ne yenilip içilecek gözden geçirilir ve diğer aylara nazaran Ramazanda sofraların biraz daha farklı kurulmasına dikkat edilirdi.Ramazan yaklaştı mı özellikle yaşlıları Kur'ân okuma, mukabele dinleme heyecanı sarar, "Mushaf"lar hazırlanı

29.04.2020
21 0 0