"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Ahmet Sevgi Tüm Yazıları

46 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Ahmet Vefik Paşa'nın ölüm yıldönümü

Bundan 129 yıl önce 1 Nisan 1891 Çarşamba günü ebedî âleme irtihal eden Ahmet Vefik Paşa, büyük bir devlet adamı ve değerli bir Türkolog'dur. Paşa'nın en zor dönemlerde valilik, bakanlık, meclis başkanlığı, başbakanlık gibi devlet yönetiminde aldığı önemli görevleri ve başarılı hizmetlerini okurken insanın başı dönüyor. Bir fani bu kadar görevi nas

01.04.2020
1 0 0

Mevlânâ'dan kitapla ilgili beyitler

Hz. Mevlânâ, 'Mesnevî'de kitapla ilgili olarak şunları söyler:"Gerçi maksûd ez-kitâb ân fen buvedGer tu-eş bâliş künî hem mîşevedLîk ez-û maksûd în bâliş nebûdİlm bûd u dâniş u irşâd u sûd. ( Bkz. İsmail Rusûhî, Şerh-i Mesnevî, c. 3, s. 495-496)(Gerçi kitaptan maksat, içindeki fendir ama sen onu yastık da yapabilirsin. Fakat ondan kitap maksat yast

25.03.2020
3 0 0

Çanakkale Zaferi'nin 105. yıldönümü

Bugün Çanakkale Zaferi'nin 105. yıldönümü Tarihî şahsiyetlerimizi anmak yahut geçmişte kazandığımız zaferleri kutlamak bizim için kadirşinaslıktan ziyade bir görevdir. Elbette maziye takılıp kalmayacağız. Yüzümüz geleceğe dönük olacak. Ama gözümüzü de geçmişten ayırmayacağız. Çünkü geçmiş bizim için bir aynadır. Bu aynaya bakarak zaferlerimizi de h

18.03.2020
3 0 0

İstiklâl Marşı'nın kabulünün 99.yıldönümü

Yarın (12 Mart 2020) İstiklâl Marşı'nın kabulünün yıldönümü Mehmet Akif, 7 düvele karşı verdiğimiz istiklâl mücadelemizin ruhunu destanlaştıralıdan bu yana 99 yıl geçmiş. Fakat Akif'in terennüm ettiği o ruha bugün de ihtiyacımız var, yarın da Nihad Sami Banarlı'nın ifadesiyle "Büyük bir milleti asırlarca ayakta tutacak kadar sağlam, derin ve tarihî

11.03.2020
6 0 0

"Rus kimdir, Moskof nedir.."

Son günlerdeyıllarda başımıza gelenler tarihten hiç ders almadığımızı gösteriyor. Bundan tam 100 yıl önce 7 düvele karşı istiklâl mücadelesi vermiş ve bir zamanlar 20 milyon kilometrekareye ulaşan vatan toprağımızın sadece 783 bin kilometrekaresini güç bela kurtarabilmiştik. 100 yıl sonra maalesef birilerinin oyunuyla tuzağa düşürüldük ve başımız y

04.03.2020
10 0 0

"Üç aylar"ın düşündürdükleri

Kabul edelim ki toplum olarak son zamanlarda çok gerginiz. Ekonomik sıkıntılar, siyasî çekişmeler, yanlış Suriye politikası yüzünden başımıza gelenler, hukuka güvenin sarsılması vb. birçok olumsuzlukların baskısıyla halk burnundan soluyor. Hani işlerimiz ters gittiği, çok bunaldığımız anlarda Hızır misali yetişen dostlar vardır ya, bendeniz üç ayla

26.02.2020
10 0 0

Şeref mi, şöhret mi..

"Şeref"le "şöhret" bizde genellikle birbirine karıştırılır. Her meşhur kişi şerefli olmadığı gibi her şerefli insan da meşhur olmayabilir. Yani şöhret başkadır, şeref başkadır.Şeref; ilim-irfan, edep-erkân, doğruluk-dürüstlük gibi şahsî faziletlerle kazanılır. Bu faziletlerin en başında da şüphesiz ilim gelir. Nitekim Hz. Peygamberimiz "Rübetü'l-il

19.02.2020
9 0 0

Cenap Şahabeddin hakkında

Yarın Cenap Şahabeddin'in (1870-13 Şubat 1934) ölüm yıldönümü. "Servet-i Fünûn Edebiyatı"nın Tevfik Fikret'ten sonra en büyük şairi olarak kabul edilen Cenap Bey'in sanat anlayışının temelinde parnasizm vardır. "Sanat sanat içindir" ilkesine bağlı olan ve sanatın dînî yahut içtimâî herhangi bir gaye gütmesine karşı çıkan bu akımın o yıllarda Türkiy

12.02.2020
10 0 0

El ve dil üzerine

Bir dilin ifade zenginliği, o dildeki kelime sayısından ziyade, söz konusu dilin sahip olduğu atasözü ve deyimlerle ölçülür. Çünkü özellikle atasözleri, tarihî hakikatlerin saklandığı eskimez sandıklardır. Bugün gelin bu altın sandıklardan el ve dil ile ilgili birkaçını açalım, bakalım bizlere hangi gerçekleri hatırlatıyor.1- Baş, dille tartılır. (

05.02.2020
7 0 0

Kalp kıranların akıbeti

Geçen haftaki yazımızda kalp kırmama konusunu ele almış ve "gönül kırmamak en büyük sultanlıktır" demiştik. Bugün de kalp kıranların akıbeti üzerinde durmak istiyoruz.Namık Kemal'in bir beytiyle başlayalım:"Seng-bâr-ı cevr olan tahrîb-i kalb-i âlemeHaşr olur Haccâc ile bin Kâbe bünyâd etse de."Şair diyor ki: (adsbygoogle window.adsbygoogle || ).pu

29.01.2020
16 0 0