"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Ahmet Doğan İlbey Tüm Yazıları

116 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

KEMALİST İLÂHİYATÇILAR VE KAMPLARA AYRILMIŞ İLÂHİYATÇI KRİZİ-2

Kemalist ilâhiyatçılığın elebaşlarından ve protestan-laikçi İslâm ilâhiyatçısı bir Yaşar Nuri vardı. Abdülhâkim Arvasi Hazretleri, Bediüzzaman Hazretleri, Süleyman H. Tunahan Hazretleri, M. Zahit Kotku Hazretleri, Muhammet Raşit Erol Hazretleri gibi Türkiye'de Müslümanların kanaat önderi olan ve cemiyetin manevî damarlarında dolaşan zatlar hakkında

13.12.2020
22 0 0

KEMALİST İLÂHİYATÇILAR VE KAMPLARA AYRILMIŞ İLÂHİYATÇI KRİZİ-1

İslâm'ın bayraktarı asil ülke Türkiye'de türlü ekollere mensup ilâhiyatçı bunalımı yaşanıyor. Ekonomik kriz gibi bir şey bu... Kamplara ayrılmış, yâni bölünmüş farklı zihniyette ilâhiyatçıların çoğalmasının bir mesele olduğu açık. Kur'ân-ı Kerim'i insana ait zihnî ve hissî bir tecrübe olarak gören "tarihselci" ilâhiyatçılar var. Kur'ân-ı Kerim'in

11.12.2020
12 0 0

BİN MİLİGRAMLIK TÜRKÜLERİN GÜCÜ

Türküler eşliğinde, türkülerin gücüyle yazı yazmanın vecdini yaşadınız mı hiç Bu dünyaya eyvallah etmemek ve vecdin en katışıksız mânevî gücünü yaşamak için günde bin miligramlık birkaç türkü dinlemek lâzım. Uydurma olmayan, modernlerin ve lümpenlerin elinde asaletini kaybetmeyen her türkü yüreğimize ve dimağımıza güç verir. Yozlaştırılmamış eski

09.12.2020
12 0 0

KORONA GÜNLERİNDE GÖNLÜMÜZÜN ŞİFASI TÜRKÜLERDEDİR

Korku ve evham veren şu korona günlerinde kalbinizi ve dimağınızı ferah tutmak ve mânen güçlü olmak istiyorsanız tasavvuf ve tekke kaynaklı türküler dinleyiniz. Hangi ülkenin mûsikisi, türkülerimiz kadar ezgi zevkinin üstünlüğü yanında dinî bir vecibeyi gönül dilinden terennüm edebilir "Şu mübarek günde küsmek olur mu Uzat ellerini bayramlaşalım

04.12.2020
10 0 0

ÖLÜMLE ARANIZ NASIL

Müslüman olmanın altı şartını zikrettiğimiz Âmentü duasında "Vel ba'sü ba'del mevti hakkun..." (öldükten sonra dirilmeye inanıyorum) deyip de ölümden korkmak, ölüm bana geç gelse demek, küçüklüktür. Ölüm tefekkürü yaptıran dostlara ihtiyacımız var. Efendimiz s.a.v., "Ölümü çok hatırlayın" buyuruyor. Ölümü çok hatırlayanın kalbi yumuşarmış.

27.11.2020
12 0 0

MODERNİZMİN YALNIZLAŞTIRMASINA KARŞI DOSTLUĞA SARILIN

Modernlerin dostu yoktur, "partner"leri, yâni ruhsuz hayatlarının ortakları vardır. "Tanrılarından" koptuklarından bu yana dostluğu ve dost olmayı unuttular. Ulvî olanı terk ettikleri içindir ki modernler birbirlerine dost değildir. Homoekonomikus, yâni ekonomik insan anlayışıyla bir aradadırlar. Modernizm yalnızlaştırıcı, menfaatçi ve bölücüdür. D

24.11.2020
10 0 0

'ÖLÜM BİR İKRAMDIR ALLAH'IN' VE BİR DOSTUN ÖLÜMÜ

Ölüm hakkında Müslümanın tereddüdü olmaz. Amma ki insanoğlu ölüme inansa da, bir yakının, bir dostunun vefatı karşısında bir şaşkınlık yaşar, bir "vay" çeker, dertlenir, ölen kişiyle olan hâtıraları gözlerine ve diline yürür. Ardından bir "vay" daha çeker. Bugün böyle duygular yaşadım. Fikir ve Gönül Dükkânı'mızın ilk müdavimlerinden dostumuz Hacı

19.11.2020
15 0 0

KORONA GÜNLERİNDE ÇIKAN DERGİLER

Kültür hayatımızda sanat ve edebiyat dergilerinin yeri başkadır. Modern dijital medyanın hızlanmasıyla kültür dergilerinin okuyucusu azaldı, diyorlar. Fakat biz edebî dergilerimizi okumak ve özlemek hasletinden asla vazgeçmeyeceğiz. Korona yasaklarının başladığı bu günlerde hânemize iki ayrı dergi ulaştırıldı: "yitiksöz" ve "evvelâhir" Genel Yayın

14.11.2020
16 0 0

TÂVİZSİZ BİR DÂVA ADAMI: OSMAN YÜKSEL SERDENGEÇTİ

Herkesin gönlünde ve dimağında yer alan kahramanları vardır. Fakîrin yakın dönem kahramanları arasında Medine Müdafîi Fahreddin Paşa, Necip Fazıl, âmâ üstad Cemil Meriç, Ali Yurtgezen hoca ve bu nâçiz yazının mevzu olan Osman Yüksel Serdengeçti vardır. Serdengeçti'nin kahramanları da Yunus Emre'dir, Mehmed Âkif'tir. 1917'de Akseki'de doğmuştur. Ası

13.11.2020
10 0 0

KAŞGARLI AKSAKALDAN ANITMEZAR HİKÂYESİ

19. Asrın başında yaşayan Kaşgar Türklerinden Nasrullah Ali Kaşgarî (milâdî:1800-1860) adlı aksakalın öğütlerinden derlenip "Kaşgarlı Aksakaldan Öğütler" adıyla neşredilen kitaptan okuduğum anıtmezar risâlesini, milletini seven devlet adamlarının millî şuurunu uyanık tutacağına inandığım için Türk-İslâm âlemi istifade eylesin, diye sadeleştirerek h

10.11.2020
20 0 0