"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Ahmet Doğan İlbey Tüm Yazıları

105 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

MUHAFAZAKÂR İKTİDARIN MEDENİYETLE İMTİHANI

Atatürkçü Cumhuriyet Batılılaşmasının hedef tayin ettiği Avrupa modernleşmesinin neticesi olarak Türkiye'de toplum ve devlet düzeninin sekülerleşmesi mukaddesatçı-muhafazakâr iktidara rağmen ilerlemeye devam ediyor. Türkiye'de Batı "uygarlığının" taklit ve taşıyıcılığının alabildiğine devam ettiğini görmek ne kadar acı! Batı'nın iki asırdır ihraç e

13.10.2020
2 0 0

ŞÖHRETLİ TARİHÇİ İLMÎ TARAFSIZLIĞINIZI YİTİRİRSE

Şöhretli tarihçi İlber Ortaylı 21 Eylül 2020 tarihli Cumhuriyet gazetesindeki mülâkatında Türk milliyetçiliğinin Nihal Atsız, Orhan Şaik gibi laik yapılı, dinle tarikatla ilgisi olmayan adamların elinden çıkıyor, İslâmcıların arasına kaymaya başlıyor. Yâni kasabalılaşıyor. Bugünkü Türk milliyetçiliği fevkalâde kasabalı milliyetçiliktir. Milliyetçil

07.10.2020
6 0 0

KEMALİZM'İN DİL İNKILÂBI İSLÂMLAŞMIŞ TÜRKÇE'NİN KATLİAMIDIR

Kemalist inkılâpçıların Türkçe'yi İslâm mâzisinden koparma operasyonu olan "Türk Dil Bayramı" kutlandı yine. 1932'den bu yana Türkçe'nin gerçek bayramı olmayan "Türk Dil Bayramı" iktidarlar, Atatürkçü aydın ve zümreler tarafından sevinçle kutlanıyor. Türkçe'ye ihânet eden, soykırıma tâbi tutan dil bayramını bugünkü iktidar da kutlamış. Hayret! Türk

29.09.2020
4 0 0

'CEHENNEME DÖNEN YOL SOLA BÜKÜLÜR

Âmâ üstad Cemil Meriç "Bu Ülkesi"inde "Cehenneme dönen yol sola bükülür" diyordu. Ona göre, "Sol, Latince'de meş'um, eski Almanca'da eğri demek. Hudutlarımıza salgın bir hastalık gibi girer sol, ârazı (belirtiler) meçhul bir hastalık. Büyüden meş'um, bedduadan netameli bir kelime. Sol'un halk vicdanında yarattığı tedâiler; casusluk, darağaçları, Mo

25.09.2020
6 0 0

DOST MEKTUPLARININ ŞİFALI DİLİ

Zihnî ve maddî hayatımız modernizmin işgaline uğramadan önce mektuplaşırdık, dostlar birbirine mektup yazarlardı. Arz-ı hâl, gönül şikâyetleri, hasret giderme mektupları gibi türlü mektuplar vardı. Bundandır ki eskiden mürşidler, dervişler, şairler, edipler ve cümle münevveran birbiriyle mektuplaşırlardı. Manzum ve mensur mektupların edebî değerine

22.09.2020
4 0 0

HÜMÂ KUŞU YAHUT HİMMET HÜMÂLARI

Tasavvuf edebiyatımızda cennet kuşu olarak da adlandırılan hümâ, yedi kat göğün üzerinde dolaşması, Allah katına kadar gidip gelen yâni mânevî âlemden haber getiren kuş olması sebebiyle erişilemeyecek ulvî yüksekliğin sembolüdür. Yüreğimizi alıp mâveraya kanatlandıran Hümâ Kuşu türküsünü hatırlayın: "Hümâ kuşu yükseklerden seslenir yar koynunda bi

19.09.2020
6 0 0

ATATÜRKÇÜLÜĞÜN ŞİZOFRENLEŞTİRDİĞİ AYDINLAR VE ALTIOKÇULAR

Atatürkçülüğün, yandaşı aydınları şizofrenleştirmesi, beklenen tabii bir sonuçtu. Hayatları, Atatürkçü Cumhuriyet halüsinasyonları içinde geçen yaşı yarım asrı geçmiş her aydının şizofreni hastası olması mukadderdir. Çünkü, milletin yüzlerce yılda meydana getirdiği kültür ve medeniyet değerlerine yaslanmayan Atatürkçülük, geçmişi, şimdiki zamanı ve

15.09.2020
8 0 0

DARBECİ VE NÜ-SEVER GENERAL EVREN'İN AKIBETİ

Kanlı 12 Eylül Darbesi'nin cebrî ve askerî gücü sayesinde gayr-ı meşru cumhurbaşkanı olan general Evren'in, "Darbe yapmak anayasada suç değildir. Kurucu iradeleri yargılamak, ihtilâlcinin bir başka ihtilâlci tarafından yargılanmasıdır" diyerek akla ziyan savunma yapması, onun cemâziyelevvelini, yani "nü" severliğini aklıma düşürdü. Emekli olup "Mar

14.09.2020
6 0 0

İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE REDDİYE (5)

Madde 4-Temel haklar, eşitlik ve ayrım gözetmeme 2-Taraflar, kadına yönelik her türlü ayrımcılığı kınar ve bunu önlemek için özellikle; -Kadın erkek eşitliği ilkesini kendi ulusal anayasalarına veya diğer uygun mevzuatına dahil edip, bu ilkenin uygulamada da gerçekleştirilmesini sağlayarak, gerekli yasal veya diğer tedbirleri gecikmeksizin alır. M

05.09.2020
6 0 0

İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE REDDİYE (4)

Madde 12-Genel yükümlülükler 1-Taraflar, kadının aşağılık bir cins olduğu veya kadın ve erkek için alışılagelmiş rollerin bulunduğu düşüncesine dayanan ön yargıları, örf ve adetleri, gelenekleri ve her türlü farklı uygulamaları ortadan kaldırmak amacıyla kadın ve erkeklere ilişkin sosyal ve kültürel davranış modellerinin değişimini sağlamak için ge

04.09.2020
6 0 0