"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Ahmet Doğan İlbey Tüm Yazıları

77 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

BİLGELİĞİN VE UMRANIN ŞEHİRLERİNDEN MODERN FÂSIK ŞEHİRLERE

Bir zamanlar okuduğum üç kitap medeniyet mânasını kendisinde toplayan şehirleri sevdirmişti. İlki, Ahmet Hamdi Tanpınar' ın "Beş Şehir" i, ikincisi, Yahya Kemâl'in "Aziz İstanbul", üçüncüsü Turgut Cansever'in "Osmanlı Şehri" idi. Bu kitapları defalarca okuyup künhüne vardıktan sonra şehirlerin millet ve medeniyet olmamızdaki önemini anlamıştım. Kit

Bugün
0 0 0

ERDEMLİ ŞEHİR

Modern, yâni barbar ve bâtıl şehirlerin hâkimiyet ve saldırılarından insanlığımızı kaybetmek üzere olduğumuz bugün, Fârâbî'nin El-Medinetü'l-Fâzıla (Millî Eğitim Yay.) adlı kitabında anlattığı "fâzıl şehir"i, yâni erdemli şehri öğrenmeye, bu vasıflara sahip şehirde yaşamaya ne kadar ihtiyacımız var. Fârâbî, şehri (devleti) temel olarak ikiye ayırı

02.07.2020
2 0 0

KEMALİZM'DEN, SEKÜLERLİKTEN KURTARILMIŞ MİLLÎ KÜLTÜR BAKANLIĞI RÜYASI

Kemalizm'den, yâni Atatürkçülükten (bu iki kavram ayrıdır diyenler yanılıyorlar), Batılılaşmadan, sekülerlikten, oryantalizmden, çok kültürlülükten kurtarılmış millî kültür bakanlığının rüyasını görüyoruz. Bu rüya elbet bir gün gerçekleşecek. Bin yıldır bünyesindeki herkese kültürler üstü üst kimlik olan, Müslümanla ve İslâm medeniyetiyle eş mânaya

30.06.2020
0 0 0

CÂHİL ŞEHİR

Frenkleşmeye özendiğimiz, Batılılaşmayı taklit ettiğimiz mağlûbiyet yıllarından bu yana câhil şehirlerde yaşıyoruz. Muazzez medeniyetimizin erdemli şehirlerinde âsûde hâl üzere iken câhil şehirlerin kıskacında modern-agresif ve kalpsiz barbarlara döndük. Erdemli şehrin gönül ve dimağımıza kattığı huzuru ve neşeyi câhil şehirler modern-öfkeye, kaygı

24.06.2020
3 0 0

ŞEHİR MÜSLÜMANCADIR, KENT BATILI, BARBAR VE SEKÜLERDİR

Modern kapitalizmin ürünü olan "kent"in "şehir"le muhteva ve sûret bakımından hiçbir benzerliği yok. Doğu Türkçesinde kasaba, kale, hisar ve köy mânasına gelen "kent" Cumhuriyet inkılâpçılarının İslâm medeniyetinden uzaklaşmak için Soğdca'dan intihal ettiği bir kelimedir. Medine ruhunu kaybedişiyle şehrin yerini, menşei eski Yunan ve Avrupa'ya uzan

22.06.2020
3 0 0

MODERNİTE KARŞISINDA KİMLİKSİZ MAĞLÛB ŞEHİRLERİMİZ

Mukaddesatçı bildiğimiz iktidar şu sualin cevabını vermekle mes'uldür: İslâm sûret ve kimliğinin hâkim olduğu bir şehrimiz var mı Bir virüs gibi yayılan modernizme karşı duramayan iktidar bugün maddî ve ruhî cephesiyle yekpâre bir İslâm şehir kültürünü oluşturmaktan hayli uzak. Yaşadığımız mekân ve şehirlerde İslâm medeniyetinin hâkim olduğu söylen

18.06.2020
3 0 0

KEMALİZM'İN AYASOFYA İHÂNETİ

Ayasofya'da ezan sesini susturan da, Ayasofya'yı Bizans Müzesi yapan da Kemalist Cumhuriyetin şefleridir. Bu ülkenin ve devletin sahibi, hâmisi, bânisi Müslüman Türk milleti, Millî Mücadele'ye öncülük eden bâzı şeflerinin 1924'den sonra kendisini aldattıklarını biliyor artık. Ayasofya Câmiini İslâmlaşsızlaştıran Kemalist Tek Parti yönetiminin ihâne

16.06.2020
4 0 0

AYASOFYA AÇILMADIĞI İÇİN İSTİKLÂLİMİZ TAM DEĞİLDİR

Ayasofya dâvasını eskiden kalem ehli ve usta tarihçiler yazıp konuşurlardı. Hayırlı gördüğümüz bir seda çıkmaya başladı bugünlerde. İnşallah şuurlu ve samimidir. 89 yıldır (1931) Müslüman ibadetine kapalı, 86 yıl önce (1934) Bizans eserleri müzesi" ne çevrilen Ayasofya'nın tarihî önemini anlamak için niçin fethedildiğini bilmek lâzım. Fetih; "Doğan

11.06.2020
2 0 0

BİR DEVRİN ŞAİRİ ABDURRAHİM KARAKOÇ

7 Haziran 2012'de Hakk'a uçan Abdurrahim Karakoç'un (1932-2012) vefat yıldönümündeyiz. Şiirleriyle millî, yâni İslâmî dâvası olan her grubun yiğit sesiydi Abdurrahim Karakoç. Sülâlace şair olan Karakoç'un ilk şiirleri çocuk yaşta iken Elbistan Engizek Gazetesi'nde yayınlanır. İlkokuldan sonra tahsil imkânı bulamadığı için askerlik çağına kadar mara

10.06.2020
3 0 0

KUNTA KİNTE'NİN ÇOCUKLARI SARI KATİL AMERİKA'YA BAŞKALDIRDI

On altıncı asırdan bu yana dünyadaki bütün cinayetlerin, bütün katliamların ve sömürgeciliğin baş faili katil Amerika, yâni gâvurun "alçak sarısı" milyonlarca insanın katliamından sorumlu puro içen fötr şapkalı, sarı bir katil... Amerika belâsını siyahîlerden bulacak Hıristiyan Siyahîlerin isyanına Malcom X'in siyahî Müslümanları da eminim diller

03.06.2020
3 0 0