Ahmet Doğan İlbey Tüm Yazıları

30 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

KİM "GEZİ" EYLEMLERİNİ VE ÇAPULCULARINI SAVUNUYORSA O HAİNDİR

Taksim, yâni "Gezi" "eylemleri" büyük bir cinayet, büyük bir fitneydi! Böyle bir fitnenin safında yer almak, geleceğin Müslüman Türk ülkesini Batı'ya, Haçlılara, yâni derin küffara ve onların Türkiye'deki hempalarına parçalatmak demektir. Kim Taksim, yâni "Gezi" haydutlarına dil ve el ile, siyaset ve para ile destek vermişse o, sömürgeci ve Türkiye

20.02.2020
0 0 0

BU ÜLKENİN TAPUSU İSLÂM'DAN ÇIKMADIKÇA TÜRKLERİNDİR

Bu ülke babamızındı, onunda babasınındı, onunda bin yıldır Müslüman olan ecdadınındı, bugün bizim, yarında oğlumuzun ve onun oğullarının olacak. Bu şecere, imanından yüreğine, devlet düzeninden medeniyetine, ruhundan maddesine kadar her şeyiyle İslâmlaşan Türk milletinin kendisidir. Tapusu ecdadımın olan bu ülke Türk'ün İslâm'dan sâdır olduğuna, Mü

18.02.2020
1 0 0

'GÖK EKİN GİBİ BİÇİLEN' ŞEHİTLERİMİZ

Savaş ve terör Mehmed Âkif'in dediği gibi "Ölüm indirmede gökler, ölüm püskürmede yer." İslâmlaşmış topraklar mânasına gelen vatan bu için asırlardır şehit veren başka kaç ülke vardır Bütün bir Batı'ya karşı asırlardır İslâm medeniyetinin hâmi ve sözcüsü olan Türk milleti yüzyıllarca her inkırazdan, her musibetten sonra şehit vererek imtihan oluyor

14.02.2020
1 0 0

"GÖK EKİN GİBİ BİÇİLEN" ŞEHİTLERİMİZ

Savaş ve terör Mehmed Âkif'in dediği gibi "Ölüm indirmede gökler, ölüm püskürmede yer." İslâmlaşmış topraklar mânasına gelen vatan bu için asırlardır şehit veren başka kaç ülke vardır Bütün bir Batı'ya karşı asırlardır İslâm medeniyetinin hâmi ve sözcüsü olan Türk milleti yüzyıllarca her inkırazdan, her musibetten sonra şehit vererek imtihan oluyor

13.02.2020
1 0 0

İÇTİĞİM ATEŞ, GİYDİĞİM ATEŞ BENİM

"Üdeba" nam dostumuz fakîr için şöyle demiş: "Siz ehl-i gecesiniz, eskilerin hazık hekimleri sizin bünyenizi muayene etse toprak, ateş, su, hava unsurlarından hangisinin gâlip geldiğine baksa muhakkak ki ateş unsuru diye kanaat edecektir. Vecd hâliniz, öfkeniz, seher vaktine kadar âgâh kalmanız, tütünün vücudunuza âdeta

12.02.2020
1 0 0

MİLLET KAVRAMINI ATATÜRKÇÜLÜKTE ARAMAK TÜRK'E HAKARETTİR

"Millet"i mevzu ederken, "M. Kemal Atatürk'ün meseleye bakışı" diye söze başlamak, İslâm'la aynı mânaya gelen "millet" kavramının câhili olmak demektir. Dahası bu ulvî kelimeye ihânettir. Türklüğü, Atatürkçülükten yardım alarak idrâk etmeye çalışanın idrâki kirlidir ve Türklüğü "millete" değil, "ulusçuluğa" bağlıdır. Kemal'in, "Ulus; dil, kültür ve

11.02.2020
3 0 0

HİMMETİ MİLLET OLAN TÜRKLER ÇOĞALSIN

Eskiden himmetimiz milletimizdi. Himmeti millet olan tek başına milletti. Himmetimiz milletimiz olduğu içindir ki her birimiz tek başımıza millet hüviyetini hakkıyla taşır ve vecibelerini yerine getirirdik. Sonra himmetimizi uydurma "millet" mânasına gelen "uluslaşma" uğruna heba ettik. Bediüzzaman Hazretler

06.02.2020
4 0 0

BATILI DEVLETLERİN GAZETELERİNDE MARAŞ MİLLÎ MÜCADELESİ

İstiklâl Harbi'nin, yâni Millî Mücadele'nin Anadolu'daki ilk kıvılcımı olan Maraş-Fransız Harbi'nin Maraşlıların zaferiyle sonuçlanması İtilâf (Batı) Devletlerini gerek politika, gerekse "emperyalist paylaşım" yönünden birbirine düşürdüğü tafsilatlı bir konu. Maraş Müdafaasının İtilâf Devletlerindeki (İngiliz, Fransa, Rusya) tesiri ve yankıları hay

05.02.2020
2 0 0

NE JÖNTÜRK'ÜZ NE ATATÜRKÇÜ TÜRK! HAKK'A TAPAN TÜRK MİLLETİNDENİZ

Türkler, Türklüğünü asırlardır İslâm'la idrak ettiği ve soydaşı, ümmetdaşı bütün Müslümanlarla ünsiyeti bu kimlik üzerinden olduğu için; Hüviyetini kavmiyete ve ırkçılığa bağlı değil, İslâm'la vücut bulan medenî, siyasî ve kültürel bir üst kimlik olarak addettiği için; Hiçbir amel ve siyasetinde ırkçı ve kavmiyetçi düşüncelerle varlığını dikte etme

03.02.2020
4 0 0

MARAŞ MİLLÎ MÜCADELESİNDE GÖNÜLLÜ BİR ÇETE: CENNET ALİ

Dağları cam kırığı soğuk bir ayaz kuşatmıştı Fırnız ve Suçatı'nın yamaçlarında. Soğuk, ölüm ve korku kol geziyordu. Bu amansız mevsimde kurt ve çakal ulumaları duyuluyordu beyaza bürünmüş vâdide. Tekirsuyu, Suçatı'ndan akıp geçerken bu vâdide kendi dışında bir sesin olmadığını sanıyordu. Tekirsuyu'nun soğuk ve sert akışının çıkarttığı sesten başka,

30.01.2020
2 0 0