Erkekler neden geri kaldı, kadınlar neden öne çıktı

Batılı ülkeler konuyu "Eğitimde erkekler neden geri kaldı" sorusu üzerinden inceliyor.Türkiye için erken bir tartışma konusu bu ama yakın geleceğin en önemli konularından biri olmaya aday.Nedeni şu; Küreselleşen dünyanın geleceğinde kimler söz sahibi olacakSosyoloji alanında doktora yapan Yunus Vehbi Karaman, Güncel Sosyoloji Dergisi'nde yayınlanan makalesinde bizim için henüz erken bir tartışma konusu olsa da Türkiye'de de kızların erkeklerden daha başarılı olduğunun istatistiklerde görülmeye başlandığını söylüyor.Bunun anlamı şu; yakın gelecekte iş dünyasında, eğitim alanında, siyasette ve birçok alanda kadınların ciddi bir ağırlığı olacak.Makalenin ana konusu toplumsal dönüşüm.1990'lı yıllardan itibaren ekonomik anlamda kalkınmış ülkelerde yeni bir olgu olarak erkeklerin eğitim süreçlerinde neden geri kaldıkları tartışılmaya başlanmış.Amerika, İngiltere Avusturalya gibi ülkelerde eğitime katılımda kızların okula gönderilmeleriyle birlikte eğitim süreçlerinde erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre daha başarısız oldukları görülmüş.Konuyu tartışmaya açan Karaman makalesinin özetinde şunları söylüyor; "Toplumsal dönüşümü veriler üzerinden takip etmek mümkündür.Bu veri kaynaklarından birisi de eğitim istatistikleridir.Kentleşmiş, iktisadi olarak kalkınmış ve eğitimin yaygınlaşmış olduğu ülkelerde görülen erkeklerin eğitimde geri kalması olgusunun Türkiye'de de ortaya çıkan bir eğilim olduğu görülmektedir.Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve Yüksek Öğretim Kurumu'nun yayınladığı istatistikler, Türkiye'de de erkeklerin eğitimde geri kalmaya başladıklarını göstermektedir. Bu araştırma, Türkiye'de erkeklerin eğitim süreçlerinde ve eğitimdeki istihdam alanlarında kadınlara nazaran istatistiksel olarak geri kalmaya başladıklarını ortaya koymaktadır."Konuyu erkekler üzerinden inceleyen araştırmacı yazar Levant'ın düşüncesi makalede özetle şöyle geçiyor;Erkeklerin hakim rolünü kaybetmesinin nedenleri arasında, geçimi sağlama sorumluluğunun ve iyi aile babası rolünün kaybı önemli yer tutuyor.Aile reisi rolünün kaybı, kadının da istihdama katılması, boşanma dinamikleri değişmesi, medyadaki erkeklere yönelik muamele gibi etmenler öfkeli erkeğin ortaya çıkmasına neden oluyor.Levant, erkeklerin bu yeni duruma nasıl uyum sağlayacaklarını bilmedikleri için kendilerini yetersiz hissettiklerini ve bununla başa çıkmayı öğrenmeleri gerektiğini vurguluyor.Makale batıdaki araştırmacıların düşüncelerini şöyle özetliyor; "1990'lı yıllardan itibaren sanayileşmiş ülkelerin büyük bir kısmında kadınların üniversiteye erişim oranları erkekleri geride bırakıyordu.Yine üniversite öncesi eğitimde de kız öğrencilerin daha başarılı olduğu tartışılıyordu. Öyle ki Philip Zimbardo artık kadınların erkekleri ilkokuldan üniversiteye kadar her kademede geride bıraktığını söylüyordu.