Tarık Ziya Gücüm Tüm Köşe Yazıları

36 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Sürgün ve makas

Yaşamımızda bazı duygular vardır. Tarihsel, sosyolojik ve felsefî gelişimiyle paralellik göstermektedir bu duygular. Sömürülen toplumların ve ülkelerin çektikleri acıları, çileleri ve ıstırapları, benzer şekilde sömürenlerin ülkesinde babalarımız ve çocukları tüm yönleriyle yaşamıştır bu duyguları. Makas ve sürgün, birbirleri ile uzaktan yakından i

24.01.2022
31 0 1

Kazakistan Orta Asya'nın Ortadoğulaştırılması projesi-mi-dir

Avrasya'nın merkezinde konumlanmış, Coğrafi olarak Dünyanın Dokuzuncu büyük ülkesi, Orta Asya'nın en zengin doğalgaz ve enerji kaynaklarına sahip, tarih boyunca ipek ve baharat yolunun geçtiği kültürel, ticari ve ekonomik anlamda Asya ile Avrupa arasında önemli bir köprü konumuna gelmiş bir ülke Kazakistan. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlik

10.01.2022
36 0 0

19'uncu yüzyılda Van Diyarbakır ve Harput'ta Amerikan misyonları

1800 yılından itibaren İngiltere ile Amerika arasında paralel seyreden küresel Hakimiyet, siyasi ve sosyal sömürgeye dayalı uzun vadeli projeler, Kurumsal bir yapı olan Protestan misyonerliği ile uygulanmaya çalışıldı. Evet, Küresel paylaşımda ABD'nin payına Osmanlı toprakları düşmüştü. 1800'lü yıllarda Payitaht dışında Amerika'nın konsolosluk ve t

27.12.2021
27 0 0

ABD'nin Afganistan'da bıraktığı miras

Avrupa'nın Beyaz Adamı, Nereye ulaştıysa, ulaştıkları yerlerde, başta değerli madenler olmak üzere, yeraltı ve yerüstü varlıklarına el koymakla yetinmemiş, barbarlıklarının bir sonucu, tarihin en büyük soykırım ve katliamlarına da imza atmıştır. Sömürgecilikleri; sadece maddi varlıklar üzerinde değil, oradaki yapı ve kültürler üzerinde de sosyal bi

20.12.2021
40 3 0

Filistin-İttihat terakki ve 2 Abdülhamid'in mektubu

On dokuzuncu yüzyılda bilim ve teknikte batıdaki hızlı gelişmeler karşısında Osmanlı sosyal, siyasi ve ekonomik üstünlüğünü kaybetti. 2. Abdülhamid devletin neredeyse var olmakla yok olmak arasında kaldığı zor dönemde iktidara geçmiş ve 33 yıl tabir yerindeyse devletin ömrünü uzatmıştır.İkinci Abdülhamid iktidara geldiği yıllarda batıdaki bilimsel

12.12.2021
35 3 0

Ortadoğu'da yeni bir siyasete doğru

Dünya, 18. yüzyıldan itibaren bir coğrafyanın Emperyal sömürgecilik ile yeraltı ve yerüstü zenginlikleri, kültürü, geçmişi ve geleceği ile nasıl Tar u Mar edildiğine şahitlik etti. 371 milyonluk nüfusu ile Ortadoğu ve bölge coğrafyasına, Tüm zenginliğine rağmen, açlık, savaş ve kan ile iç içe bir kader yaşatıldı. Bugün Ortadoğu ve İslam coğrafyalar

06.12.2021
31 0 0

Ne Akdeniz ne de bölgede Türkiye'siz bir denklem mümkün değildir

Hikaye, Doğu Akdeniz bölgesinde ilk olarak Mısır'ın 1969 yılında doğalgaz keşfi ile başladı, bu keşif diğer bölge ülkelerini de kaynak arama faaliyetlerine yönlendirdi. ABD'nin Jeoloji Araştırmaları Merkezi 2010 yılında iki ayrı rapor yayınlamıştı. Bu raporda Filistin, İsrail, Lübnan, Suriye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Güney Kıbrıs Rum

22.11.2021
39 3 0

ABD'nin terör ve terörizm ile mücadelesi sanal bir gerekçedir

Bugün dünyanın seksen farklı bölgesinde savaş, çatışma ve kriz hali mevcut. Bunların bir kısmı dondurulmuş sorun olarak nitelendirilen ve her an sıcak bir çatışmaya dönüşme potansiyeli taşıyan krizlerdir. Ve bu sorunların hiçbiri bir diğerinden bağımsız değildir. Myanmar-Arakan sorunu güney Asya'daki, Suriye deki savaş Orta doğudaki güç mücadelesin

15.11.2021
35 0 0

Kafro, bir şehrin hikayesi

Bir hikâyesi olmalı şehrin derler ya. Kuru kuruya taşı kayayı seyretmeye gelmez insan. Gelirse de bir yere kadar. Doğal güzelliği yanında onu çeken başka şeyler de olmalı. Nemrut sözcüğünün altını dolduran şey "" Kral Antiochos'un eşi İsas, kızı Antiokhis'in hikayeleridir aslında. Perilerin dans ettiği kayalar derseniz, bir taş kütlesinin kaba şekl

08.11.2021
47 3 0

Ufuk çizgisinin ötesi ve var olan sorunlarla medeniyet ekseninde yüzleşmek

Tarih günümüz itibarıyla önemli bir dönüm noktasına gelmiş durumda. Bilim ve sanat ta gelişim süreci, küresel dengeler, uluslararası ilişkiler, haklar, özgürlükler, adalet, eşitlik, enerji, ticaret, çevre, tarım, insanlığın geleceği gibi tüm insanları ilgilendiren hususlarda dünyadaki mevcut yapılanmanın ciddi sorunları var. Yeni dengeler, yeni siy

01.11.2021
38 2 0