Tarık Ziya Gücüm Tüm Köşe Yazıları

41 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Evrensel değerlerin Yapıcı unsurları; Demokrasi ve İnsan hakları

Bugün hemen hemen dünyanın her yerinde çok sık kullanılan, toplumsal ve siyasal sorunların çözümlenmesinde kendisine sıkça başvurulan bir kavramdır demokrasi. Demokrasilerin var olma temellerinden olan insan hakları kavramı ise evrensel ahlaki bir kuramdır. Haklar, bir insanın eylemlerine rehberlik eden ilkelerden, o kişinin diğer insanlarla olan i

04.04.2022
134 2 0

Yine savaş yine çimenler yine aynı zihniyet

Savaş; kavram olarak insanlığın var oluşu kadar eski, Habil-Kabil den beri insanoğlunun varoluşu ile özdeşleşmiş, sonuçları kan, gözyaşı, acı, yokluk ve sürgün ile yaşamı doğal olanın dışına çıkaran bir eylem. ''Burası dünya ne çok kıymetlendirdik oysa bir tarla idi ekip biçip gidecektik'' demişti ya şair. Bırakın Kıymetlendirmeyi kan ve gözyaşı ba

21.03.2022
112 3 0

Ukrayna ve Kırım Karadeniz ve batıya açılan fay hattı

Rusya'dan sonra Sovyetler Birliğinin en kalabalık ve en önemli cumhuriyeti Ukrayna'dır. Ukrayna, tarihin çeşitli zamanlarında bağımsız olsa da, modern çağın büyük kısmında Moskova tarafından yönetilen bir siyasi oluşumun parçası olmuştur. Bu konudaki belirleyici olay, 1654 yılında Polonya yönetimine karşı başlatılan ayaklanmanın Kazak lideri Bohdan

07.03.2022
118 2 0

Ukrayna, ABD ve Nato'nun yeni bir küresel cephe açma girişimi

Ukrayna Krizi Soğuk savaş döneminden sonra Batı ve Doğu blokları arasında etkin bir mücadelenin yaşandığı bir alan olarak görmek gerekir. Bu krizin görünen ve görünmeyen önemli tarafları ABD, Avrupa Birliği, Rusya, Çin, Türkiye ve diğer Avrasya ve Arap ülkeleri olarak sıralanabilir. Ukrayna Krizi, Sovyet-etki alanı aleyhine daralmanın en kritik nok

14.02.2022
120 0 0

Yeni kurulacak Global dünyanın üç önemli projesi Köprü, Havaalanı ve Marmaray

Son yıllarda Türkiye'de yapılmış üç önemli proje, bu üç projenin jeopolitik, jeostratejik konumu ve önemi, lisans hatta ön lisans düzeyinde akademik bir bakış açısı ile kolayca anlaşıla bilinirken, özellikle muhalefetin sürekli tartışma konusu haline getirerek global ölçekli bu üç proje için kamuoyunda izan ve mizandan uzak bir bakış açısı yaratmay

01.02.2022
124 5 0

Sürgün ve makas

Yaşamımızda bazı duygular vardır. Tarihsel, sosyolojik ve felsefî gelişimiyle paralellik göstermektedir bu duygular. Sömürülen toplumların ve ülkelerin çektikleri acıları, çileleri ve ıstırapları, benzer şekilde sömürenlerin ülkesinde babalarımız ve çocukları tüm yönleriyle yaşamıştır bu duyguları. Makas ve sürgün, birbirleri ile uzaktan yakından i

24.01.2022
119 0 1

Kazakistan Orta Asya'nın Ortadoğulaştırılması projesi-mi-dir

Avrasya'nın merkezinde konumlanmış, Coğrafi olarak Dünyanın Dokuzuncu büyük ülkesi, Orta Asya'nın en zengin doğalgaz ve enerji kaynaklarına sahip, tarih boyunca ipek ve baharat yolunun geçtiği kültürel, ticari ve ekonomik anlamda Asya ile Avrupa arasında önemli bir köprü konumuna gelmiş bir ülke Kazakistan. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlik

10.01.2022
120 0 0

19'uncu yüzyılda Van Diyarbakır ve Harput'ta Amerikan misyonları

1800 yılından itibaren İngiltere ile Amerika arasında paralel seyreden küresel Hakimiyet, siyasi ve sosyal sömürgeye dayalı uzun vadeli projeler, Kurumsal bir yapı olan Protestan misyonerliği ile uygulanmaya çalışıldı. Evet, Küresel paylaşımda ABD'nin payına Osmanlı toprakları düşmüştü. 1800'lü yıllarda Payitaht dışında Amerika'nın konsolosluk ve t

27.12.2021
115 0 0

ABD'nin Afganistan'da bıraktığı miras

Avrupa'nın Beyaz Adamı, Nereye ulaştıysa, ulaştıkları yerlerde, başta değerli madenler olmak üzere, yeraltı ve yerüstü varlıklarına el koymakla yetinmemiş, barbarlıklarının bir sonucu, tarihin en büyük soykırım ve katliamlarına da imza atmıştır. Sömürgecilikleri; sadece maddi varlıklar üzerinde değil, oradaki yapı ve kültürler üzerinde de sosyal bi

20.12.2021
125 3 0

Filistin-İttihat terakki ve 2 Abdülhamid'in mektubu

On dokuzuncu yüzyılda bilim ve teknikte batıdaki hızlı gelişmeler karşısında Osmanlı sosyal, siyasi ve ekonomik üstünlüğünü kaybetti. 2. Abdülhamid devletin neredeyse var olmakla yok olmak arasında kaldığı zor dönemde iktidara geçmiş ve 33 yıl tabir yerindeyse devletin ömrünü uzatmıştır.İkinci Abdülhamid iktidara geldiği yıllarda batıdaki bilimsel

12.12.2021
115 3 0