Parsel yönetimin malı olmaz

108 malikin bulunduğu sitede kat malikiyim. Bizim bina yapılırken belediyeye terk edilen alan, belediyece satışa çıkarıldı ve yarısı birine satıldı. Bu yere yüksek bir bina yapıldı. Şimdi belediye ikinci yarıyı da satıyor. Bunu biz alalım, bir bina daha yapılmasın istedik ama küçük bir grup site adına alma kararına yanaşmadı. Biz diyoruz ki mesela yönetim binaya ait yarar sağlayacak işler yapar, buna göre de yönetim alım için girişimde bulunsun. Bu yer binanın ortak alanı olsun. Bunun için yönetim planı değişikliği gerekir mi P.A.

strong class"read-more-detail"Haberin Devamı

Okuyucumun anlattığı olay bu kadar bilgi ile çözülebilecek mahiyette değil. Zira, birinci husus, bahse konu arsa bir parselin yarısıymış gibi bir anlatım var. Yani okuyucumun sahibi olduğu dairenin bulunduğu anayapının yanındaki satılık parselin yarısı önce satılmış ve bina yapılmış, şimdi ikinci yarısı satılacak ise ilk yapılan binanın ortak alanını almaya çalışıyor olacaksınız ki mümkün değildir. Söz konusu parsele kat mülkiyetine tabi bir bina yapıldığına göre artık bunun yarısı belediyenin denilemez. Bu yer yeni yapılan binanın parselinin devamıdır ve binaya ait ortak alandır. Dolayısıyla nasıl satın alınacağı mahallen tapu kayıtları ile birlikte incelenmelidir. Yok satılacak alan müstakil bir parsel ise bu halde satışı düşünülebilir ama bunun için de alım kararı verilse bile bina adına tescil veya yönetim adına tescil söz konusu olmaz. Alıma katılanların ortak malı olur. Zira yönetimin hükmi şahsiyeti yoktur. Bu nedenle yönetim veya bina malik sıfatını taşımaz. Dolayısıyla parayı verenler ortak olarak bu yeri alır ama bu hali ile de yine okuyucumun binasının ortak alanı olmaz, parayı verenlerin ortak malı olur. Binaya ait bir alan olması için binanın konduğu parsel ile satın alınan parselin birleştirilmesi lazımdır. Dolayısıyla okuyucumun anlattığı olay basit bir alım-satım olayı değildir. Mahallinde araştırılması gereken ve sonucu kolay olmayacak bir husus olup konunun hukukçu ve mimarlardan oluşan bir ekip tarafından incelenerek sonuca varılmasında yarar vardır.