"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarlarını buradan takip edin."

Süleyman Seyfi Öğün Tüm Yazıları

165 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Yatay ve dikey eksenler

ABD'nin işgâl ettiği mevzilerden çekilmesi devâm edecek görünüyor. Afganistan bunun işâret fişeği oldu. Şimdilerde pek çok çevre bunun Ortadoğu'da da yaşanacağını ifâde ediyor. Hakikâten de artık ABD'nin hegemonik merkezini oluşturduğu dünyâyı idâre edemediği çok açık görünüyor. Bunu ABD'nin yaşamakta olduğu, dışarıya pek de yansımayan krizleriyle

16.09.2021
2 0 0

Avrupa savaşları..

Çeşitli yazılarımda, "Batı" ve "Avrupa" kavramlarının mütecânis olmadığını, kendi içlerinde derin farklılık; hattâ bölünmeleri içerdiğine işâret ettim. Meselâ Avrupa'ya bir bakalım. Avrupa dediğimizde bahsettiğimiz Lâtin Katolik ağırlıklı bir Avrupa mıdır Değilse Alp'lerin merkezde olduğu bir Orta Avrupa kuşağından mı bahsetmiş oluyoruz Akdeniz Avr

13.09.2021
4 0 0

Arınmaların âkıbeti

Pek çok hata verse de, insanlık durumlarını anlama gayretimizde, analitik düşünceden vazgeçemiyoruz. Keskin ve ikili ayırımlar kolayımıza geldiğinden olsa gerekir. Elbette bu ayırımları yapmak başlangıç için faydalı olabilir. Ama bu karşıt çiftlerin mutlaklaştırılmamaları daha isabetlidir. Bir misâl verelim. "Modern" ve "post modern" arasındaki kes

09.09.2021
8 0 0

Orta sınıflara ne oldu

Doğrusu, zihnimde yazımın konusunu oluşturan fikirler oynaşır hâlde klavyenin başına oturduğum esnâda hüzünlendiğimi îtiraf etmeliyim. Yapmak istediğim bir bakıma içinden geldiğim bir sınıfla hesaplaşmak..Kolay olmayacakUzatmadan hemen ifâde edeyim. Artık hiç kimse bana "orta sınıfların" şişkin olduğu bir toplumsal yapı veyâ düzenin özlenir, ideal

06.09.2021
9 0 0

İstanbul'un fâtihleri

Âdemoğlunun yaşadığı mekânlar hakkında geliştirdiği çok tuhaf "kavrayışlar" mevcuttur. Duygusal kanallar ve bağlar üzerinden şekillenir bunlar. Neticeten o mekânlar birer "şahsiyet" kazanır. İnsanlar da bu mekânsal şahsiyetlerle kurduğu duygusal bağlar temelinde kendi şahsiyetlerine bir şeyler katar. Elbette büyük ve târihsel şehirler bu işin zirve

02.09.2021
10 0 0

Tek Yol mu, Yeşil Yol mu

Afganistan'da patlayan bombalar, "perşembenin gelişini haber veren çarşamba" misâli.. Kısa bir zaman evvel yazdığım bir yazıda, Afganistan'da yaşanabilecek olan ihtimâlleri tartışmıştım. İddialarımdan birisi , bâzı çevrelerin sıklıkla vurguladığı üzere ABD'nin çekilmesinin zannedildiği gibi bir mağlûbiyet, hezimet olmadığı yolundaydı. Hele hele, Ka

30.08.2021
11 0 0

Afganistan'daki denklemde görülmeyenler

Afganistan işi büyüyecek. Bu da dâire dâire dünyânın tekmil coğrafyasına, iç siyâsetlerdeki gelişmeler de dâhil olmak üzere tesir edecek. Tarafların pek çoğu bir çırpıda sayılabiliyor. ABD, Çin, Rusya akla hemen geliverenler. Tâcikistan, Özbekistan, Pâkistan, İran, Hindistan, Türkiye gibi devletler ise meseleye şu veyâ bu şekilde veyâ sâikle muhata

26.08.2021
9 0 0

Afganistan ve ihtimâller

Afganistan'da yaşanan gelişmeler, tesirleri çok farklı coğrafyalarda hissedilecek bir siklet merkezi değeri taşıyor. Meselâ Ortadoğu'da, Akdeniz'de ve Kafkaslarda bundan sonra meydana gelecek hâdiseler Afganistan'da yaşananlar ihmâl edilerek anlaşılamayacak; bu ihmâl üzerine geliştirilecek siyâsetler de muhtemelen hatâlı olacaktır. Elbette bizi bir

23.08.2021
10 0 0

Dünyânın karadeliği Afganistan'da olup bitenler

ABD Afganistan'dan çekildi. Hâdisenin başlarında umulan, Tâliban ile merkezî idâre arasında bir uzlaşmanın sağlanacağı ve belli bir işbölümü içinde Afganistan'ın istikbâlinin şekilleneceğiydi. Bu senaryo işlemedi. ABD destekli savaş lordlarından meydana gelen merkezî idâre ve ordusu, âdeta iskambil kâğıtlarından yapılmış bir kule gibi çok kısa bir

19.08.2021
19 0 0

Alev Alatlı'nın Hollywood'u..

İnsan hayâtı bir bileşke. Aslında bireysel hayâtlarımıza o kadar çok hayât sığdırıyoruz ki.. Çocukluğumuzdan başlayarak, kişiliklerimize, en yakınlarımızdan başlayarak "dış dünyâdan" ithâl ettiğimiz unsurları dâhil ediyor; "içimizden gelenlerlerle" harmanlıyoruz. Karmaşık bir süreç bu. Herşey bir "özenme" ve "taklide" dayanıyor. Meselâ erkek çocukl

16.08.2021
17 0 0