Süleyman Seyfi Öğün Tüm Köşe Yazıları

244 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Batı kamuoylarının hâl-i pür melâli

Ekonomiyi iyi bilen bir ahbabım, bir defâsında bana, biraz da muzip bir edayla, "Ekonomi dediğin , sağından bak arz; solundan bak taleptir" demişti. Derinlikler, çok defâ basit gibi görünen bir şeylerin içinden gelir. Bu, basit; lâkin derinlikli ifâdeyi zaman içinde anladığımı zannediyorum.Modern dünyâya her boyutuyla şekil veren kapitalizm de, ken

23.06.2022
10 0 0

Kimin beyin ölümü gerçekleşti

Rusya-Ukrayna savaşı "çıktı mı", değilse, "çıkarıldı mı" Gâliba cevap ikincisi. ABD ve Britanya'nın başını çektiği bir siyâsal cazgırlık bu savaşın peşrevine işâret ediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması için tekmil şartların bizzat bu odak tarafından hazırlandığı bir süreç yaşadık. Hatırlayacak olursak, ABD-Britanya koalisyonu, çıkması "muhtemel"

20.06.2022
15 0 0

Kültürelleşme ve çocuklaşmaya dâir

Târih ve toplum, çift taraflı değerlendirme ve ilişkilendirmeleri gerektiriyor. Kutuplaşmalara takılı kalmak son derecede aldatıcı neticeler verebiliyor. Evet, kutuplaşmalar târihin satha vuran, ayrışmalı görüntülerle yüklü. Mesele şu; bu görüntülerle mi iktifâ edeceğiz; değilse daha derinlerde yatan akış veyâ geçişlere mi bakacağız Elbette kolay o

16.06.2022
13 0 0

Kuşatmalar ve kırılganlıklar

Türkiye Cumhûriyeti, Sûriye'nin kuzeyinde, Mümbiç ve Tel Rıfat merkezli bir harekât yapacağını dünyâ kamuoyuna ve alâkalı siyâsal otoritelere, gerekçeleri ile berâber açıkladı. Harekât karârı siyâsal nitelikli. Ama zamanlaması ise ayrı bir husus. Bir taraftan yoğun bir diplomasi gayretleri yürütülüyor. Diğer taraftan, askerî hesaplamalar ve hazırlı

13.06.2022
12 0 0

Veriler ve vesikalara dâir

Modern akıl yürütmeler büyük ölçüde verilere dayanıyor. Bilindiği gibi veriler sayısal göstergelerdir. Sayılar üzerinden yürütülen istatistikî değerlendirmeler, bireylerden kurumlara, karar alma süreçlerini belirliyor. Günümüz teknolojisi, yâni dijitâl teknoloji de, verileri hızlı bir şekilde yenileme, güncelleme kapasitesine sâhip. Büyüleyici, baş

09.06.2022
8 0 0

Türk-Yunan ilişkileri, halkların kardeşliği ve konjonktür

Miçotakis'in ABD Kongresi'nde yapmış olduğu konuşma ve orada neredeyse tam takım mevcût olan temsilcilerin bu konuşmaya verdiği hararetli desteğin târihî bir kırılmaya işâret ettiğini yazmıştım. Bu konuşmanın akabinde yaşanan gerilimli gidişâtı tabiî karşılamak gerekiyor.1922, yâni Anadolu'daki Yunan bozgunu sonrasında başlayan ve on senelerce devâ

06.06.2022
10 0 0

Harekât arifesinde bazı ihtimâller

Türkiye'nin Sûriye'ye esaslı bir harekât yapacağını en yüksek mertebeden dünyâya îlan etmesinden sonra tuhaf bir sessizlik başgösterdi. PKK dışında sesi en fazla çıkan, harekâta karşı olduğunu açıkça îlân eden taraf İran oldu. Rusya'dan hayli ılımlı, hattâ kimi çevrelere göre destek manâsına gelebilecek açıklamalara şâhit olduk. Lavrov, "Türklerin,

02.06.2022
21 0 0

Türk, Fars, Arap ve İsrail enerji hatları(2)

Mesele, Körfez odakta olmak üzere Arap petrolünün hangi yolla Avrupa'ya ulaştıracağı ile alâkalı görünüyor. Burada ABD ile ortağı Britanya arasında bir mutabakat olduğu kanaâtinde olmadığımı vurgulamalıyım. Bilhassa ABD'nin Afganistan'ı terk ettiği günlerde yaşananların, Trump ve Kristâl Küre devletlerinin elbirliği ile batırmak istediği, Türkiye'n

30.05.2022
16 0 0

Türk, Fars, Arap ve İsrâil enerji hatları(1)

1990'ların hemen başında Sovyetler Birliği çözülürken, aklı başında ve öngörüleri kuvvetli bir Amerikalı, Batı'daki zafer şenliklerine bakıp mes'ud olamazdı. 1970'lerde Alman Şansölyesi Willy Brandt, Soğuk Savaş'ın kâidelerine muarrız olarak, Sovyetler Birliği ile Almanya'yı yakınlaştıran bir doktrini yavaş yavaş hayâta geçirmişti. 1973'deki sun'i

26.05.2022
10 0 0

Tampon, taraf ve bertaraf olmak

19 Mayıs Bayramını kısa bir zaman evvel kutladık. İnşaallah, daha nice seneler kutlamak nasip olur. 29 Ekim'e, yâni Cumhûriyet'in kuruluşunun 99. ve nihâyet bir sene sonra da 100. sene-i devriyesine de hızla yaklaşıyoruz. Bir asır, toplu bir değerlendirmeyi yapmayı hak edecek kadar uzun bir zaman.Türkiye Cumhûriyeti'nin kuruluş ve yapılanma süreçle

23.05.2022
15 0 0