Süleyman Seyfi Öğün Tüm Köşe Yazıları

292 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

İktidârlar ve muhâlefetler

İran'da yaşanan protesto hâdiseleri üçüncü ayını ikmâl etti. Daha evvel yaşanan ve kısa zaman zarfında bastırılanlardan farklı bir tablo ile karşı karşıyaya olduğumuz muhakkak. Gencecik Kürt kökenli bir İranlı kızın ahlâk polisi tarafından katledilmesi, rejimin on senelere sâri olan baskılarının meydana getirdiği tekmil hissiyatları ateşledi. Kısa

08.12.2022
11 0 0

Vizyon mu dediniz

Yeni Şafak SÜLEYMAN SEYFİ ÖĞÜN - Vizyon mu dedinizEvvelâ salgın, akabinde savaş, kıtlık ve hayâtın aşırı pahalılaşması Bunlar son bir kaç sene içinde peş peşe geldi. İlki son derecede şâibeliydi. Bugün hâlâ, bu salgının kasıtlı çıkarılıp çıkarılmadığı tartışılıyor. Ölüm oranları, ortada bu kadar panik yaşanmasına, günlük hayâtın rutinlerini altüst

05.12.2022
20 0 0

Çin tarzı

Sermâye birikiminin insânî yollardan sağlandığı tek bir misâl göstermek mümkün değildir. Servet târihi için de böyleydi. Ama bu, sermâye birikiminin insanlığa yaşattıklarıyla mukayese kabûl etmeyecektir. Sermâye birikiminin târihi kan ve gözyaşı ile yazılıyor. Çin'den son zamanlarda gelen, kalkışma haberlerine baktığım zaman aklıma ilk gelen de bud

01.12.2022
26 0 0

Hazar'da olup bitenler

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, ambargolar ve nihâyet Kuzey Akım Boru Hattı'nın sabote edilmesi, kıt'asal ölçekte bakıldığında Avrupa ile Asya arasında giderek büyüyen ticârî ilişkilerin koparılması mânâsına geliyor. Bu itibârla, Angloamerikan ittifak için gâyenin hâsıl olduğunu söyleyebiliriz. On senelerdir, gerek ABD gerek Birleşik Krallık'da

28.11.2022
15 0 0

Siyâsal akla fırsat vermek

Yeni Şafak SÜLEYMAN SEYFİ ÖĞÜN - Siyâsal akla fırsat vermekModern dünyâ siyâsal düzlemde devlet-uluslardan müteşekkil bir işbölümüne sâhiptir. Devlet-ulus formasyonunun hem kültür hem de ekonomilerin işleyişi itibârıyla sorunlu olduğunu da biliyoruz. En başta, bu bileşik kavramın içinde yer alan ulus ile devlet arasında mutlak bir örtüşme yok gibi

24.11.2022
29 0 0

Akıldışı dünyânın aklı

Modern dünyânın kategorileri insana çok defâ hatâ yaptırıyor. Soyut kategoriler, tipler, kavram setleri ortaya koymak düşünme faaliyetinin olmaza olmaz zarûretleridir. Buna diyecek bir şey olamaz. Ama bunların nasıl işletildiğidir asıl mesele. Eğer analitik akıl yürütmeler bu setleri siyah-beyaz ayırımına tâbi tutarsa sorun başlıyor demektir. Moder

21.11.2022
18 0 0

Terörün düşündürdükleri

İstiklâl Caddesindeki kanlı terör saldırısı , içinde biraz insanî duygu taşıyan kim varsa onu derinden sarstı. Tek suçu o sırada oradan geçmek olan onlarca insan arasından bâzıları hayâtını kaybetti, bâzıları da yaralandı. Biz sâde vatandaşların ölenlere rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara da âcil şifâlar dilemekten başka yapacağımız bir şey yok.

17.11.2022
22 0 0

Üretim ve refaha dâir

Bu dünyâda hiç kimse kendi hayâtını doyasıya yaşamıyor aslında. Bir insan tekinin hayâtında sayısız başka hayatlar kol geziyor. Çok defâ başkaları için yaşıyoruz. Bunu bir fazilet olarak telâkki eden ahlâkî prensipler de mevcût. Diğerkâmcılık dediğimiz değer bunların başında geliyor. Modern dünyâ bunu, görece soğutarak, sosyal fayda, sosyal sorumlu

14.11.2022
26 0 0

Meydanlar

Nihâyet Beyazıt Meydanındaki düzenlemeler bitti. Doğrusu buna sevindiğimi söyleyebilirim. Yapılan açıklamalara göre, Turgut Cansever'in projesine sâdık kalınmış. Bilemiyorum, ehline soracağım. Yolum düştü. Zamânım vardı; iklim de müsâitti. Meydanda bir kaç saat geçirdim. İşin fizikî kısmı halledilmiş görünüyor. Emeği geçenlere şükrân duymak gerekir

10.11.2022
20 0 0

Yeni bir dünyâ

Yeni Şafak SÜLEYMAN SEYFİ ÖĞÜN - Yeni bir dünyâ...Sanâyi "medeniyeti" ardında üretim ve tüketimin yorgun bıraktığı bir insanlığı bırakarak sönümlenmeye başladı. Elyevm içinde bulunduğumuz zaman dilimi bunun krizleri ile yüklü. Savaşlar da onların uç verdiği hâdiseler. Eğer nükleer bir felâket yaşanmadan geçiş sağlanabilirse yeni bir dünyânın kurul

07.11.2022
18 0 0