Uyku gaflet midir, nimet midir

Ayşegül Hanım: "Uyku gaflet midir, nimet midir Uyku ibadet olabilir miİhtiyaç Ölçüsünü Aşmamalı İnsan yaratılışı gereği gündüz çalışmakta ve yorulmakta; gece ise dinlenmek için uyumaktadır. Bünyemiz gece uykusuna muhtaçtır. Uyku, ihtiyaç ölçüsünü aşmadıkça hiç şüphesiz nimettir.1 Kur'ân'da Cenab-ı Hak, "Uykunuzu dinlenme vakti kıldık."2 Ayetiyle bu nimete ve bu beşerî ihtiyaca işaret eder. Ama uyku tatlıdır. İpin ucu bırakılırsa, uykudan kopmak kolay olmaz. Bu durumda önce nimet iken, sonradan gaflete dönüşebilir. Uykunun nimet olarak kalması ve gaflete dönüşmemesi için bünyemizin ihtiyacı kadar uyuduktan sonra kalkmalı. Uykumuzu açan şeylerle hayata başlamalı. Mesela abdest almalı, namaz kılmalı. Bol oksijen almalı. Ve bizi bekleyen işlerimize koyulmalıdır. Uykuya Dua İle Başlamalı Günde en az altı saat uyuyan bir insan, ömrünün en az dörtte birini uyku ile geçiriyor demektir. Hayatımızda böylesine önemli bir yere sahip olan uykuya sünnet-i seniyye gözetilerek girilirse, âdi bir hareketten ibaret olan uykumuza inşaallah- ibâdet mahiyeti kazandırmamız mümkün olacaktır. Yatağa abdestli girmek, sağ yanı üzerine yatmak ve yatarken "eûzü-besmele" çekerek duâ okumak sünnettir. Uykuya girerken okunması sünnet olan duaların genelinde Allah'a sığınma, ölüm ve diriliş temaları işlenmiştir. Çünkü uyku ölümün küçük kardeşidir ve uyku halinde alıp verdiğimiz nefesler bilinç dışıdır. Bu dualardan her hangi birini veya bir kaçını okuduğumuzda, Allah'a sığınmış oluruz. Sünnet Olan Dualar Peygamber Efendimiz (asm) buyurdu ki: "Yatağa vardığında önce namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ tarafına uzan ve şu duayı oku: "Allahümme eslemtü nefsî ileyke. Ve veccehtü vechî ileyke. Ve fevvadtü emrî ileyke. Ve elce'tü zahrî ileyke rağbeten ve rahbeten ileyke. Lâ melce'e ve lâ mencâ minke illâ ileyke. Âmentü bikitâbike'llezî enzelte ve nebiyyike'llezî erselte." (Mânâsı: "Allah'ım, nefsimi Sana teslim ettim. Yüzümü Sana çevirdim. İşimi Sana bıraktım. Sırtımı Sana dayadım. Senden hem rahmetini umuyorum, hem korkuyorum. Senden sığınacağım ve kurtuluş bulacağım yer, Senden başkası değildir. İndirdiğin kitabına inandım. Gönderdiğin Peygamberine