Son nefeste neler yapılabilir

Tuğba Hanım: "Sekerat ne demektir Sekerata giren Müslüman için neler yapılır"

Sekerat Nedir

Dünya hayatından, güzel ahiret hayatına gitmek, fani misafirhaneden ebedi mülke geçmek, imtihan dünyasından hakikatler âlemine intikal etmek pek kolay değildir. Sarsıntılıdır. Bu sarsıntıya sekerat deniyor. Sarhoşluk demektir. Bu sarsıntıyı, bu geçişin tabiatına vermek lazım ve fakat her zorlukta Allah'a sığındığımız gibi, bu sarsıntının şiddetinden de hiç şüphesiz Allah'a sığınmamız lazım.

Ölüm sarhoşluğu kişinin aklını ve salim düşüncesini kaybetmesine yol açabilir. Kişiyi ne yaptığını ve ne söylediğini bilemez duruma düşürebilir. Bu açıdan kendisinde ölüm belirtileri görülen hastaya veya sekerâta girdiği anlaşılan kişiye imanını koruyarak ruhunu teslim edebilmesi için yardımcı olmalıdır.

Sekerat Sünnetleri

Sekerâta giren hastaya yapılması gereken sünnetler şunlardır:

1-Sekerâta giren hasta, yüzü kıbleye getirilecek şekilde sağ yanı üzerine yatırılır. Eğer sağ yanı üzerine yatırılmasında zorluk varsa, ayaklarının iç kısımları ve yüzü kıbleye gelecek şekilde sırt üstü yatırılır ve başı altına bir yastık konularak yüzünün kıbleyi görmesi sağlanır.

2-Yanında yüksek sesle konuşulmaz ve tartışılmaz.

3-Sevdiği bir kişi tarafından kendisinin duyacağı şekilde tatlı bir fısıltı ile ve yumuşak bir dil ile kelime-i şehâdet veya kelime-i tevhid getirilir.

Son nefeste şehadet kelimesi veya tevhid kelimesi getirmenin önemi büyüktür. Peygamber Efendimiz (asm) buyurmuştur ki: "Her kim ki, son sözü Lâ İlâhe İllallah demek olursa Cennete girer."1

"Ben Allah'tan başka hak ilah olmadığına ve benim Allah elçisi olduğuma şehâdet ederim. Bu iki hususta şüphe etmeyerek ve Allah'a bu iki şehâdetle kavuşan her kul, muhakkak Cennete girecektir."2

"Kim ki ölürken Lâ İlâhe İllallah Muhammedü'r-Resûlullah şehadetini getirirse Allah ona ateşi haram kılar."3

Ölmek üzere olan bir Müslüman'ın yanında bulunduğumuzda ona fısıltı halinde tevhid kelimesini veya şehadet kelimesini söyleyerek hatırlatmamız sünnettir. Peygamber Efendimiz (asm): "Ölmek üzere olan kimselere lâ ilâhe illallah sözünü telkin edin."4 Buyurmuştur. Fakat "bunu söyle!" dememeliyiz ve baskı yapmamalıyız. Bir defa söylemesi ve son sözü kelime-i tevhid olması yeterlidir.

Allah Hakkında Hüsn-ü Zan Mühimdir

3-Sekerât halinde bulunan kimsenin yanında Yasin Suresi okumak sünnettir. Peygamber Efendimiz (asm) buyurdu ki: "Ölümü yaklaşan kimselerin yanında Yasin Suresi okuyun."5