Ad verme yükümlülüğü

Salih Bey: "Çocuklara ad verme hakkında anne- babanın yükümlülüğü nelerdir Cemre ismi için 'Cemre cehennemden bir bölüm!' demişler. Kur'an veya mukaddes şeylerin isimleri çocuğa ad olarak konabilir mi Bazı isimler çocuğa ağır olur diyorlar. Doğru mudur"

Güzel İsimler Sünnettir

Çocuğun ismini güzel vermek ve onu güzel terbiye etmek çocuğun ebeveyni üzerindeki haklarındandır. Peygamber Efendimiz (asm), "Çocuğun babası üzerindeki haklarından biri, ona güzel bir isim vermesi ve terbiyesini güzel yapmasıdır."1 Buyurmuş, bir diğer hadislerinde de: "Kıyamet günü sizler isimleriniz ve babalarınızın isimleri ile çağırılacaksınız! Öyleyse güzel isimler veriniz!" buyurmuştur.2

Dolayısıyla, doğumun yedinci gününde isim vermek ve güzel isim vermek, sünnettir. Çocukları, Allah'ın (cc) ve Allah Resûlünün (sav) telaffuz buyurdukları isimlerle isimlendirmek en iyisi olmakla beraber; Müslümanlarca kullanıla gelen isimleri koymak da uygundur. Ancak Müslümanlarca bilinmeyen, kullanılmamış, anlamsız ya da kötü bir işe alem olmuş veya bilhassa yabancı kültürlerden alınmış isimleri koymamak gerekir.

Adı "Ebû Îsa" olan bir adamın ismini Allah Resûlü (sav) hoş karşılamamış ve "Îsâ'nın babası yoktur!" buyurmuştur. Abdul'uzza ismini, Abdullah veya Abdurrahaman olarak, kesmek demek olan "sarim" ismini Said olarak, Berre olan bir kadın ismini Zeynep olarak değiştirmiştir.3 Üstad hazretlerinin Zübeyir ağabeyin "Ziver" olan ismini, Zübeyir bin Avvam ismine atfen "Zübeyir" olarak değiştirdiği, Mustafa Sungur ağabeyin, "Günay" olan bir ağabeyin ismini "Hasan" olarak değiştirdiği bilinmektedir.

İmam-ı Azam'a göre düşük veya ölü doğan çocuğa isim vermek gerekmezse de, İmam-ı Muhammed ve ulemânın ekserisine göre bunlara da isim verilir.

İlahî Bir Emanet

Çocuk, bütün hey'etiyle ve heybetiyle Hâlık-ı Rahîm'in yarattığı bir abd, bir masnu', bir san'at eseri olarak Allah'a aittir ve ebeveynine geçici bir arkadaş, bir ilâhî emanet olarak verilmiştir.4 Bu açıdan yeni doğan çocuğun kulağına giren ilk sesin, Tevhid sesi olması önemlidir. Bu, çocuğun sağ kulağına namaz ezanı gibi ezan okumakla sağlanır ve sünnettir. Resûlullah (sav), torunu Hz. Hasan doğduğunda kulağına namaz ezanı gibi ezan okumuştu.

Güzel isimlerin neler olabileceği konusunda baba ve anne muhayyer bırakılmakla beraber; Allah'a en sevimli olan isimlerin, Abdullah, Abdurrahman gibi "Allah'ın kulu" olduğunu ifâde eden isimler olduğu rivâyet edilmiştir. Resûlullah (sav), "İsmimi koyun!" diye de tavsiyede bulunmuştur.5