Ya gazeteciliğinticari hali

Dilan-Engin Polat'ın "suçunu" irdelemeyi sürdüreceğim.Ya daismi "Rabia", "Nevra", "Bahar" vs. olan diğer sosyal medya fenomenlerin "suç" ana kaynağını ele alacağım. (Ki, "yanmaz kefen" gibi "maneviyat pazarlayan"müşteri odaklı hocalarınbunlardan farkı yok!)

GazeteciSarah Chayes'in 2020'de yazdığı "Everybody Knows: Corruption in America"(Herkesin Bildiği: Amerika'da Yolsuzluk) kitabında şunu yazdı:

-Yolsuzluk,bireysel ahlaksızlık değil, çok nüfuslu kurumlardan topluma sirayet eden istismar kültürüdür!

Polat çiftivd. hakkındaahlaki yargıdabulunanlara anlamlı yanıt bu: Suçuazmettirenkim

Salt küresel şirketler değil, onların da beslendiği ideolojiyi görmezden gelemeyiz! "Tüketim hastalığından muzdarip"sisteminülkeyi-toplumu-insanları nasılyozlaştırıldığınaodaklanmak gerek...

Etik sorunlar konusunda ana mesele "bataklıkpiyasa" ile uğraşmak olmalıdır. "Sivrisineği bireyciliği" ortaya çıkaran ana kaynakideolojidir! Yoksa:

"Plastik benliği" kimlik edinenlerin,"metoo"(bana da) peşinde olması trend olma arayışında bulunması suç olamaz.

Polatların "fiziksel kusuru sözde örten" tüketimi pompalayan ideolojiye odaklanmak şart...Bu tüketim ideolojisinikullanarak zenginleşenlere kimler "suç ortaklığı" yaptı Tek suçlu "duygusal istismarcı"- "kozmetik oyuncu"Polatlar

İdeolojik tartışma yapmak zorundayız.Güçlü benlik inşasıiçin başka yol yok. Aksi türlütoplumsal yıkımkaçınılmaz...

Ah!Milliyetçisi,solcusu,muhafazakârıbu "toplumsal ahlaki yaranın" farkında değil.

Ülkenin ne halegeldiğine getirildiğinePolatlar vd. ayna tutuyor aslında...

Bugününlüolmak içinyetenekli olmayagerek yok!

Eskiden basın -radyo şahsiyetlerini halkisimolarak tanırdı...

Sonra televizyondaki sunucular bilinir oldu...

Şimdi ise bilişim dünyasında, "görgüsüz gösterişli" "ucuz fırsatçı" "istismarcı" vs. olmak şöhretin kapısını aralama fırsatı yaratıyor!Ve sosyal medyada "erişir olmak" için -ahlaksızlık dahil- her yol mubah...

Tek hedef var; dijital platformlarda"kendini gözetletme"karşılığında bol kazançlı gelir akışı sağlamak...

Polat çiftininon milyonu aşantakipçisi vardı. Tek suçlu sadece "görünen" mi, Polatlar gibi "görünür" olmaya can atan milyonlar var...

Tekrarlayayım: Derinde yatan sorunlayüzleşmekzorundayız. Eğer Polatlar davası işe yarayacaksa bu türhesaplaşmayayol açmalı...Hannah Arendt