Salavat tartışması

Önceki gün Ankara Kocatepe Camii, Goethe'nin sözünün ne kadar haklı olduğunu gösterdi:

-Cahilliğin eyleme geçişinden daha korkunç bir şey yoktur!

İslam topraklarımızda pek bilinmiyor,öğrenmek içinçaba da gösterilmiyor.

Metin Ucademiş ki, "yakılmak istiyorum, küllerim de Boğaz'a serpilsin."

Pek bilmişler başladı; "vay ateistTanrı tanımaz!" Öyle olsa ne olur

Şunu bilmiyorlar;yakılmak ateistlik değildir.Bazı dinlerderuhun hayatta kalması için bedenin yakılması gerektiğine inanılır. Mesela, Hinduizm böyledir...

Türkiye'deyakılarak defnedilme için hukuki engel yok,yakılacak yerkrematoryum yok maalesef...

Çokbilmiş cühelanın ayrıca bilmediği şu:

"Ölüler kendilerini gömmezler" sözü vardır; ölü yakınlarına defin uygulama sorumluluğu yükleyen sözdür bu. Karar verici hukuken aile yakınlarıdır...

Şunu da eklemeliyim:

Cahiliye devrinde yeniden dirilmeyehesap vermeyeahirete inanılması sebebiyle bazı ritüeller yapılırdı:

-Cenazenin su sabun ile temizlenmesi...

-Ölünün kefenlenmesi...

-Mezara tabutla götürülmesi...

-Cenaze giderken saygı gereği her geçtiği yerde insanların ayağa kalkması ve cenaze tamamen önlerinden geçinceye kadar oturmamaları...

-Ölü mezara indirilirken dua rahmet okunması "salat" getirilmesi...

-Mezarın üzerine su dökülmesi...

-Ruhun vücuttan çıkışı ile bedenin dinginleştiğine inanılması...

-Ölü evinde mersiye okunması...

-Yas döneminde ticaret yapılmaması...

-Ölen şahsın nerede olduğunu soranlara "göçtü" denmesi...

Evet, tüm bunlarİslam öncesiArap defin gelenekleri idi.

Bunu yazmamın nedeni şu:

Arkeolojik araştırmalarda insanoğlunun mezar kültürünün, 130 bin yıllık olduğu sanılıyordu. Ölülerini ilk gömenlerin -amcalarımız- Neandertaller olduğu ileri sürülüyordu.

Bulunan en eski mezarın100 bin yıllıkolduğuİsrail'deki buluntularda ortaya çıkmıştı.

Bundanbeş yıl önce...

2018'deGüney AfrikaJohannesburg yakınlarında,Rising Star isimli mağarada bulunan fosiller tarihi yeniden yazdırdı...

Bulunan 15 kişi, küçük bedenli insan popülasyonları ile benzerdi. Bu; beyni şeftali büyüklüğünde, kafa hacmi hayli küçük -yakın akrabamız- "homo naledi" idi.

Prof. Lee Berger ve ekibinin kazısı aslında on yıl önce başlamıştı ama 15 kişinin bir düzen içinde toprağa verilmesi başka gerçeği ortaya çıkardı; Nalediler,