Lidersiz Cihat

Son günlerdesıklıklamuhatap olduğum, "şimdi ne olacak" sorusu...

-İsrail,Gazze'de ne yapacak; çıkacak mı, kalacak mı

-Savaşın tarafıHamasolmaktan çıktı mı, şiddet eylemleridünyanın dört yanınasıçrar mı

Benzer soruların yanıtı için size bir uzmanı tanıtayım:

Dr. Marc Sageman, Harvard Üniversitesimezunu psikiyatrist...

Aynı zamandaCIAeski görevlisi...

Uzmanlık alanısiyasal şiddet terörizm...

Mesela,1987-1989 arasında Afganistan'da bulundu, mücahitler ile yakın ilişki kurdu...

Mesela,2005'teki Londra bombalamalarını araştırdı...

Mesela,Çeçen ayrılıkçıların 2004'de Rusya Beslan'da 186'sı çocuk 334 kişiyi öldürdüğü katliam soruşturmasında görev aldı...

HalenABD'de "Dış Politika Araştırma Enstitüsü Terörizm Araştırmaları Merkezi" (Foreign Policy Research Institute's Center)kıdemli üyesi...

Dört kitap yazdı:

-Terör Ağlarını Anlamak (2004)

-Lidersiz Cihat: Yirmi Birinci Yüzyılda Terör Ağları (2008)

-Terörizmin Yanlış Anlaşılması (2016)

-Londra Bombalamaları (2019)

Bu bilgilerden sonra sözü, araştırmalarını 500'den fazla radikal cihatçının biyografisine dayandıran Dr. Sageman'a bırakayım...

Şu tespitleri önemli:

-Radikalleşme nedenlerini, olaylar örgüsündekibasit doğrusal bir süreçolarak ele almak yanıltıcı olur...

-Radikalleşme bireysel değil,akrabalık ve dostluk ağlarınınönemli unsurlar olduğu kolektif bir süreçtir...

Diyor ki; "Siz istediğiniz kadar dış politikadan, jeopolitik faktörlerden vs. bahsedin radikalleşmenin psikolojik yönlerini gözden kaçırmayın!"

Ya ideoloji

-"İslam adına teröristlerle yaptığım görüşmeler bana onların ideolog olmadıklarını ve aslında ideolojiden pek anlamadıklarını gösterdi. Onların mantığı daha basit: Batılılar Müslümanlara saldırıyor, biz de Müslümanları savunuyoruz.

-İdeoloji basitçe kendini İslam'ın askerlerinden oluşan bir grup olarak tanımlamanın yolu... Örgüt üyesi olmak ideolojinin önüne geçmektedir. Çok az sayıda terörist entelektüeldir...

-İnsanlar, aslında davadan çok yoldaşları için savaşıyor. İdeolojiye odaklanan geniş araştırma bölümü hatalıdır ve teröristlerin ideolojiden ne anladıklarına bakamayacak kadar tembel kişiler (akademisyenler- gazeteciler vd) tarafından yürütülmektedir..."

İdeoloji yoksa cihada katılma süreci nasıl oluyor

Dr. Sageman'a göre şiddete başvurmak için terör örgütüne üye olmak şart değildi.