Şemseddin Çakır Tüm Köşe Yazıları

146 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Beraber yaşamanın yolları

Bilindiği gibi tarihte insanlar inançlarına, ırklarına ve ideolojilerine göre ayrı ayrı yaşarlardı.Ancak bu, günümüzde pek mümkün değildir. Yani insan toplulukları o zaman daha homojen idi, bugün ise daha heterojen oldu. Haliyle karışık yaşamanın doğurduğu bazı riskler ve problemler olması kaçınılmazdır. Biz de, buna göre çareler üretmeye davamız v

23.09.2022
21 0 0

Eğitimimiz ve gençlerimiz

Malum okullarımız bu hafta eğitime ve öğretime başladı.Milletimiz, âlem-i İslam ve insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Saniyen; bu hayatî hadisenin en başarılı şekilde icra edilebilmesi için gerekli usullerinin bilinip uygulanma mecburiyeti vardır. Yoksa emekler heder olur. Üstelik de, ani ve hayvanî hazlar uğruna gençliğin ebed

16.09.2022
15 0 0

Hayat ve memat

Bu başlığı bir vefat ve feryat sebebiyle atmış oldum. Zira hayat ve mematı bir arada görüp bu kadar tezatlar nasıl olur da bu derece ağlayan ve gülenler iç içe olur diye merak ettim.Evet birinde sevinç çığlıkları, öbüründe matem ağıtları; fakat ikisi de hayatımızın gerçekleri... Bu nasıl olabilir Madem bunların ikisi de mahluktur; rahmet-i ilâhiye,

09.09.2022
14 0 0

Nurefşan bir program

Samsun, Terme ilçemizde Ağustos'un 10'undan sonuna kadar devam eden bir külliyat bitirme programı icra edildi. Bu program, 13 kişi ve 13 takım külliyatla başladı, programa giriş-çıkışlarla 13-18 kişiyle devam etti.Program muhtevası itibariyle yoğun bir mahiyet arz ettiği için umumî derslerimize arkadaşlarımızı temsilen biz gittik. Zira programa gel

02.09.2022
16 0 0

En büyük güç (2)

Bugün bizim yerine koyacak bir fikir ve sistemimiz olmadıktan sonra ABD tamamen yıkılsa neye yararEğer senin bir idealin ve doğru sistematiğin varsa bu istek işe yarar, belki ABD'den daha kötü bir idareye milleti mahkum edeceksen daha büyük tehlike sen olabilirsin! Acaba İslam adına ahkam kesenlerin bir çoğuna "hadi sen idare et" denilse ne yapacak

26.08.2022
23 0 0

En büyük güç (1)

Bu meselede de, meramımızı ifade etmeden fehme gelebilecek mahzuru def edelim. Evet elbette en büyük güç Allah(cc) dur. Ancak burada bizim kastımız beşeri alemdeki güçlerdir.Bu gün dünyada çok büyük güç gösterileri sergileniyor ve o da, "tilkinin 99 türküsü vardır hepsi de, tavuk üzerine" kabilinden maddi silahlar üzerindedir. Halbuki "Her şeyi mad

19.08.2022
28 0 0

Manevi veraset

Geçen cuma günkü yazımızda Ehl-i Beyt'e muhabbetin Kur'ân'ın âmir hükmü olduğunu hatırlatmıştık.Bu yazımızda da, bir anlamda onun devamı olan; Peygamberimiz (asm)'ın manevi varislerinin de aynı ayetlerin ve hadislerin şümûlüne dahil olduklarını ve muhabbetimizin ve meveddetimizin onlarda da devam etmesi gerektiğini izaha çalışacağız. Çünkü şu zahir

12.08.2022
21 0 0

Ehl-i Beyt

Bilindiği gibi "Ehl-i Beyt" çok kısaca, Peygamberimiz Hz. Muhammed (asm)'ın ailesi demektir.Geçmişte ve maalesef günümüzde bir ihtilaf meselesi de "Ehl-i Beyt" meselesidir. Halbuki biz samimi ehl-i iman için Kitap ve Sünnet asıldır. Yani bir mesele Kitap'ta veya Sünnet'te varsa, biz ona tam teslim oluruz. Nasıl olur da Nas'da sarahat olduğu halde e

05.08.2022
47 0 0

Tefekkür (2)

Baştaki tasavvufi tanıma ilaveten bir de akedemik tarif ilave edecek olursak şöyle ifade edebiliriz: "Tefekkür: İnsana verilen akli ve kalbi donanımla varlık, olay ve soyut gerçeklikler hakkında metedolojik düşünme şeklidir."Kanaatimce tefekküre dayandığı için olsa gerektir ki; imanî ve itikadî meselelerin sevapları bire yüzler ile, bire binler ile

29.07.2022
27 0 0

Tefekkür (1)

Tefekkürü, çok kısaca "akıl yürütmek" diye tanımlayanlar olabilir.Fakat bu, tefekkürün şanına ve maksadına layık değildir. Çünkü, akıl yürütmek basit şeyler için de kullanılabilir; onun için biz tefekkürü, maksadına uygun olarak daha anlamlı bir tanımla billurlaştırmak isteriz. O da şöyle olabilir: "Tefekkür, hikmetle derinleşerek Hakka doğru yol a

22.07.2022
29 0 0