Aramızda kopya insan var! İnsan mı yoksa yapay zeka mı

Son günlerde iyice dillendirilen yapay zeka konusu üzerine birçok bilim adamımızın yorumları ve videoları sosyal medyada dilden dile dolaşıyor. Özellikle; yapay zeka insan zekasının önüne geçebilir mi, yapay zeka insanoğlunun sonunu getirebilir mi, yapay zeka insan gibi bilinç kazanabilir mi, insan gibi düşünebilir mi soruları üzerinden yepyeni bir tartışma noktası oluşturmak isteniliyor.

Yapay zeka mizahta insanları geride bıraktı! Bazı bilim insanları yapay zekanın esprilerinin, insanlarınkinden daha komik olabileceğini bile öne sürdü.

Öncelikle yapay zeka tam olarak nedir, bu sorunun cevabını vererek konuyu derinlemesine analiz etmeye çalışalım

Yapay zeka, en basit şekilde belirli görevleri yerine getirmek için insan zekasını taklit eden ve topladıkları bilgileri yineleyerek kendilerini geliştirebilen sistemler olarak tanımlanır. Yapay zekayı günümüz teknoloji sistemlerinden ayıran en önemli özellik insan zekasını taklit edebilmesidir. Bu sistem, var olan durumları gözlemleyerek daha önceden belirlenen parametreler doğrultusunda ilgili durumu işler ve buna yönelik bir tepki verir. Bu süreçte, yapay zeka duruma ilişkin verileri hızlı, yinelemeli ve akıllı algoritmalarla birleştirilerek işler.

Yapay zeka, büyük ölçekli verileri akıllı algoritmalar ve yinelemeli işlemleme ile birleştirerek çalışır. Bu süreçte, işlemlenen verilere ait desen veya özellikler yapay zekanın otomatik olarak öğrenmesini sağlar. Çeşitli işlevlere sahip yapay zeka farklı yöntem ve teknolojiler ile birlikte çalışır. Söz konusu yöntem ve teknolojiler şu şekilde özetlenebilir:

Günümüzde şirketler için çok daha önemli bir role sahip olan verilerden yapay zeka sayesinde en iyi şekilde yararlanılması mümkün oluyor. Yapay zeka, daha fazla ve daha derin veriyi birçok katmana sahip sinir ağlarını kullanarak analiz eder. Ayrıca, söz konusu derin sinir ağları sayesinde yapay zeka ile ortaya konulan analiz sonuçlarının geçerliliği ve güvenilirliği oldukça güçlü oluyor. Algoritmaları da kendi kendine öğrendiği için benzersiz verilerin değerlendirilmesi yapay zeka ile kolayca gerçekleştirilebilir ayrıca doğal dil işleme (NLP), bilgisayarların doğal insan dilini anlamasına ve üretmesine olanak tanıyan bir yapay zeka dalıdır. İnsan dilini anlamak, yorumlamak, analiz etmek ve sentezlemek için bilgisayar programları kullanır.
Baktığınız zaman şirketsel çalışmalarda birçok işgücünü ekarte edebilecek potansiyelde görülüyor. Bu nedenle yapay zeka kullanımı aslında sektörel anlamda faydalı işlere de imza atması da beklenilebilir.

Ve tabi tam bu esnada yapay zekanın oluşturabileceği potansiyel tehlikeleri de gündeme getirmemiz elzemdir.

Yapay zekanın tehlikelerini maddesel olarak şöyle sıralayabiliriz:

İstihbarat kaybı: Yapay zekanın öğrenme ve karar verme yetenekleri, insan zekasına benzemektedir. Yapay zekanın insanlar tarafından programlanması veya eğitilmesi gerektiği için, kötü niyetli insanlar tarafından manipüle edilebilir veya yanlış programlanabilir. Bu durum, yapay zeka sistemlerinin yanlış veya hatalı kararlar vermesine neden olabilir.

İnsan işsizliği: Yapay zeka teknolojilerinin gelişimi, bazı işleri yapmak için insanların yerini alabilir. Bu durum, birçok sektörde insan işsizliğine neden olabilir.
Gizlilik ihlalleri: Yapay zeka teknolojileri, kişisel verileri toplamak, depolamak ve analiz etmek için kullanılabilir. Bu durum, kişisel gizlilik ihlallerine neden olabilir.
Yapay zeka yarışı: Yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi, birçok ülke arasında bir yarış haline gelmiştir. Bu yarış, siber saldırıların artmasına, casusluk faaliyetlerinin artmasına ve küresel bir silahlanma yarışına neden olabilir.