'Religio-politik' çağında seçimlerin yeri

Miladî-2023 yılında dünyada yapılacak en önemli üç seçimin, Nijerya, Pakistan ve Türkiye seçimleri olduğu, dünya siyasî mahfillerinde de kabul ediliyordu. Bu üç ülke de Müslümanların ekseriyette olduğu coğrafyada idiler. Niye bu üç ülke, dünyadaki emperial güç odaklarında bu kadar ilgi uyandırıyorduÇünkü bu ülkelerden Nijerya, 220 milyon nüfusu ve petrole dayalı ve Afrika geneline göre nispeten güçlü bir ekonomisiyle Afrika kıtasında; yine 200 milyonu aşan nüfusuyla Pakistan'ın ise, Asya Müslümanları arasında ve özellikle, Hind alt kıt'asında dünya Müslümanlarının üçte birini oluşturan 600 milyonluk büyük Müslüman kitleler nazarında özel bir yeri ve itibarı vardı. Türkiye ise, sadece dünya Müslümanları nezdinde değil, dünya siyasetinde de, bilhassa Tayyib Erdoğan'ın 20 yılı aşkın yönetimi sırasında, dünya siyasetini ve dengelerini etkileyen ve de dikkatle izlenen bir devlet durumunda.Böylesine önemli üç Müslüman ülkesindeki gelişmelere dünyada etkili olmak isteyen güç odakları, hele de emperial güçler ilgisiz kalabilirler mi O emperial güçler ki, tahakkümlerini sürdürmek stratejilerinde, maddî zenginlikler, ekonomi, iklim, bereketli topraklar, savunmaya elverişlilik vs. gibi birçok noktaları gözetirler tabiatiyle. Bunlar genelde 'jeo-politik' (yani, coğrafyadan kaynaklanan siyaset) planlamalarını gerektirir.Ama emperyalist güçler ve emirlerindeki psikolojik savaş unsurları, dünyayı ve özellikle Müslüman dünyasındaki gelişmeleri değerlendirirken, bir de 'religio-politik' (din temelli siyaset) çerçevesi içinde hareket etmeye daha bir ağırlık verirler. Çünkü emperyalist güçler, menfaatleri gerektirdiğinde birbirleriyle savaşsalar da, İslam ve Müslümanlar söz konusu olunca, yekvücud olduklarını ve olmaları gerektiğini asla unutmazlar. Onlar hele de Müslümanların birliğini parçaladıkları son 100 yıldan bu yana, Müslüman toplumların ve ülkelerin yeniden güçlenmemesi ve güçlerini birleştirmemeleri için çabalarını gösteriyorlar.Bu seçimlerden Nijerya'da olanı, 25 Şubat günü yapıldı ve emperyalist dünyanın olanca yaldızlama çabalarına rağmen, seçimi, Katolik-Hristiyan başkan adayı Peter Obi değil, Ahmed Tinubu kazandı. 'Kazanacak olan taraf' diye aylarca yaldızladıkları Peter'in yenilmesi üzerine, emperial güç odakları, seçimlerde hile ve yolsuzluklar yapıldığını ileri sürerek Peter ve taraftarlarını tahrike ve ülkeyi karıştırmaya çalışmaktadırlar. İkinci seçim yine 200 milyonu aşan nüfusuyla, Asya kıtasının önemli ülkelerinden olan Pakistan'da ise, seçimin, 2023 sona ermeden yapılması gerekiyor. Ama bu seçimlerin üzerine de gölge düşürmek için önceki başbakan İmran Khan için mahkemelerden üst-üste tutuklama kararı veriliyor, bu kararlar henüz uygulanmasa da.Üçüncü seçim ise. 14 Mayıs'ta yapılacak olan Türkiye seçimleri.Hele de dünyanın emperial güç odaklarının, sonuçlarını etkilemeye en fazla çalıştıkları, asıldıkları seçim, bu olsa gerek. Üstelik bu müdahalenin açıkça yapıldığına dair, ilk işaret fişeğini Amerikan Başkanı Joe Biden, 3 sene öncelerde dillendirmişti. Konunun daha iyi anlaşılması için bir hatırlatma yapalım: Macaristan'a ilk gittiğimde Victor Orban iktidara yeni gelmişti ve onun bazı siyasetlerinde Tayyib Bey'in 'Macaristan Versiyonu' olduğunu düşündüren bir çizgi müşahade etmiştim. Nitekim Orban hâlen de, Avrupa ve Amerika'nın güçlü devletlerinin veya güç odaklarının, hattâ NATO'nun Macaristan'dan taleplerine 'Hayır!' diyebiliyor. Ve AB ve ABD çevreleri de -kendilerine, 'Baş üstüne efendim!' demediği için-, onu 'diktatör' olarak niteliyorlar. Bu arada, Orban, Erdoğan hakkındaki olumlu görüşlerini dile getirmekten de kaçınmıyor ve 'AB ülkelerinin liderleri Erdoğan'ı elbette sevmezler. Çünkü, onlar karşılarında eğilen, kendilerinden kredi ve borç isteyen liderler isterler. Erdoğan böyle yapmadığı için, onun iktidarda kalmasını da istemezler.' diyor.Bir sene kadar önce, Macaristan'daki 6-7 muhalefet partileri, tıpkı bizdeki gibi, Orban aleyhinde birleştiler ve Orban karşısında bir '6'lı İttifak' oluşturdular ve seçime öyle girdiler. Avrupa ve Amerika'daki medya kuruluşları da, o ittifakın 'diktatör'ü yenecek güç odağı' diye allayıp pulladılar. Amma, seçimlerde, '6'li İttifak' yenilgiye uğradı. Türkiye'deki '6-7'li Masa'cılar ve medyadaki taraftarları, bu durumun kötü örnek oluşturabileceğini düşünerek üzerinde gündeme getirmemeye çalıştılar. Ve bugün, sadece içerdeki kemalist-laik, sol ve materyalist bütün kesimler değil, Amerika ve Avrupa dünyasındaki hemen bütün medya organları, tıpkı Macaristan seçimlerinde; Orban'ı bertaraf etmek isteyişlerinde olduğu gibi, söz ve eylem birliği içinde, Tayyib Bey'i yenilgiye uğratmak için, uluslararası planda bir kampanya başlatmış bulunuyorlar. Ama bu entrikalarının sonucu da, büyük ihtimalle Macaristan'daki gibi olacaktır. Ama Türkiye'de oyunun daha büyük oynanması gerekiyor. Çünkü 10 milyonluk bir Macaristan iç siyasetinin düzenlenmesi ile 90 milyonluk bir Türkiye'nin iç siyasetini etkilemenin aynı şey olmayacağını onlar da biliyorlar. Bu konuda bizim halkımıza daha önce oynanan bir oyunu hatırlayalım.1999