Şefkat kahramanları nura hizmet ediyorlar - Her programın bir hikâyesi var - 4

Bayan kardeşlerimizin dersleri daha bir şevkle yapılıyor ve oradaki Nur dersleri çocuklarımızın da ruhlarını şekillendiriyor. Erkekler tarafında bu faaliyetler olurken, hanım kardeşlerimizin faaliyetlerinin de oldukça verimli geçtiği, pek çok genç kızımızın Risale-i Nurlarla ciddi bağlarının varolduğu ve belli konularda çalışmalar yaptığı belirtildi.

Gezi - Sabahattin Yaşar

Euronur Yeni Asya Nur Medresesi'nde gençlik hizmetleri oldukça güzel

Programımız içerisinde Düsseldorf gençleriyle de oturumlar yaptık. Özellikle ortaokul düzeyi denilebilecek yaşlardaki gençlerle tanışmamız oldukça güzel oldu. Onları yakından tanımak, onlarla neler yapılabileceğine dair bize ışık tuttu. Bir masa etrafında onların derslerini de yürüten genç Ramazan ağabeyleriyle birlikte yaptığımız tanışmada her birinin Kur'an-ı Kerim'i Ramazan ağabeylerinden öğrenmiş olması karşısında büyük tebriklerimizi, Kur'an'ı öğreten ve öğrenenlere alkışlarla, dualarla mukabele ettik. Gençler arasında çok güzel çizgi kabiliyeti olan kardeşimizin karakalem çalışmalarının değerlendirilmesi ve daha ileri adımlar atılması için ilgili eğitimcilerden destek alınması gerektiğini birlikte müzakere ettik ve velileriyle görüş alışverişi yaptık. Yine gençler arasında şiir yazanların, günlük tutanların olması, değişik spor branşlarında kurslara katılanların olması gençlerin boş bırakılmaması noktasında güzel adımlar olarak paylaşıldı.


Sevgili Dr. Ali Badak kardeşim, aylık Risale-i Nur dersine Köln'den geldiler ve yeniden görüşme imkanına kavuştuk.

Bizim de Türkiye'deki (Şanlıurfa) Pazar Grubu gençlerimizle yaptığımız sanat faaliyetlerinden (ney üfleme, bağlama, resim sanatı, ebru, hüsn-ü hat gibi) aldığımız verimi ve bu sanatlarla ilgilenen gençlerimizin bu vesileyle nur sohbetlerine gelmeleri ve onların bu faaliyetlerinden dairemize dönük, ilahilerle, ezgilerle onlardan parçalar dinlememiz, hem sanatlarını icra için gelenlere hem de dinleyicilere yeni yeni kapılar açtı, dostluk bağları oluştu ve oluşacak. Bediüzzaman'ın, İslam toplumlarında en büyük düşman olarak gördüğü cehalet, zaruret ve ihtilafın çaresi olarak marifet, sanat ve ittifak olduğu düşünüldüğünde, bu sanat noktasında gençlerimizin daha etkin adımlar atması gerektiği dikkatlere sunuldu. Bunun tedbirlerini almak da gençlerle ilgilenen eğitimcilerimize düşmektedir. Böylece gençlerimizin kabiliyetlerini keşfetmek, imkanlar ölçüsünden onlardan yararlanmak ve istihdam olarak da yeni adımlar atmak mümkün olabilecektir. Nitekim gençlerimizden ilgi durumlarına göre şimdilerde müzik lisesine gidenler, resim kurslarına ilgi duyanlar, değişik spor alanlarında çalışmalar yapanlar bulunmaktadır. Durum onu gösteriyor ki, gençlerimize, çocuklarımıza 'şunu yapma, bunu yapma' demekten ziyade, şunu yapabiliriz, bunu yapabilirsiniz gibi alternatiflerin sunulması daha makul görünüyor. Böylece gençlerdeki yoğun ve şiddetli duygular da meşru zeminlerde kullanılmış ve geliştirilmiş olacaktır.

Muhabbet, iman ve Kur'an hizmetlerinde hayat için nefes gibidir

Aylık yapılan bölge derslerindeki Nur talebeleri arasında görülen muhabbet, uhuvvet bağları bu hizmetlerin geleceği ile ilgili oldukça güçlü müjdeler taşıyor. Küçücük nur mekanında yüzleri bulan genç, yaşlı, çocuk nur talebesi katılıyor. Her oda bir muhabbet uğultusu içinde kaynıyor adeta. Ortamın muhabbetle dolu olduğu katılanların yüz hatlarından okunuyor. Heyecanla kucaklaşmalar, yeni yeni tanışmalar, şevkle bir şeyler paylaşmalar ortamı oldukça olumlu etkiliyor. Mutfakta ciddi bir hazırlık var; birileri sofrayı kuruyor, birileri ekmekleri dağıtıyor, yemekleri sunuyor, diğer birileri başka birilerini sofraya buyur ediyor... Ve ortam tam da muhabbeti yaşayarak gösteriyor.


Her program sonunda kardeşlerden ayrılırken bir hüzün yaşıyor insan. Sevgili işadamı Ali Aktaş kardeşimizle güzel zamanlar geçirdik. Allah razı olsun.

Farklı şehirlerden gelen gençler birbiriyle tanışıyor. Telefonlarını alıyorlar, belli ki sonraki zamanlarda görüşecekler, konuşacaklar ve hizmet bağları kuracaklar. Bir cemaat olmanın lezzeti ancak böyle ortamlarda kendini gösteriyor. Güzel olan şu ki seçkin insan topluluklarından bizim arkadaş çevremiz kuruluyor. Kendi hak ve hukuku ne ise, mü'min kardeşini de aynı derecede değerli tutan bir topluluk elbette güven topluluğudur. İşte böyle ortamlarda size hem dünyada hem ahirette fayda sağlayacak sizin iki dünya saadetinize vesile olacak programlar yapılıyor, dualar ediliyor ve Allah'ın rızası kazanılmaya çalışılıyor. Bu hizmet heyecanını bizzat yaşamak hakikaten insana iyi geliyor. Cennetin bir lezzet numunesi bu hizmetin içinde kendini apaçık gösteriyor.

Nur'un davası, hatıralar ile kökleşiyor

Hizmet, hatıradır. Her hatıra bir kimliğin parçasıdır. Hatırası olmayanın, hizmet derinliği de olmaz. Onun için mümkün mertebe gençlerimizi farklı şehirlerdeki, farklı ülkelerdeki nur talebeleri ile tanıştırmak, onlarla okuma programları etrafında hatıralara katmak gençlerimize yapabileceğimiz en güzel yatırım olsa gerektir.

Hizmet etrafında gelişen bu tür adımları çocukların, gençlerin ve bizlerin geleceklerini şekillendiren birer nimet oluyor. Böylece hayatımıza hizmet gidiyor. Farklı şehirlerden, ülkelerden yeni dostlar yeni telefon numaraları dünyamıza dahil oluyor. Ve sonra da imkanlar ölçüsünde farklı programlarda görüşmek, konuşmak, gezmek mümkün hale geliyor.

Ne yapıp edip gençleri hizmet etkinlikleri etrafında bir araya getirmek bir gerekliliktir. Gençlerin içinde olacakları aktivitelerde onların da görüşlerinin, isteklerinin alınması, sürece onların da dahil olması, onların davayı benimsemelerini daha da kolaylaştıracaktır. Sizin dışınızda evladınızın hizmetlerden birileri ile ciddi bağ kurması, ilgilenmesi hizmetleri sahiplenmeyi kolaylaştıracaktır. Hizmet annemden, babamdan veya falan ağabeyden ibadet değil, o da benim gibi hizmetin bir çalışanı diyebilecektir. Böylece şahsi hata ve kusurları, kişilerin kendilerine verecek ve hizmeti daha iyi benimseyecektir. Kişilerin kusurlarına takılıp hizmetlerden uzaklaşmayacaktır.