Sait Gürsoy

Sabah

Güncellenen okul öncesi programı

Erken çocukluk yılları, yaşamın altın yılları dediğimiz 0-6 yaş döneminin önemini hepimiz artık biliyoruz. Çocukların en hızlı gelişim gösterdikleri, tüm yaşamları boyunca gerekli becerileri edindikleri bu özel dönem çok önemli. Doğru, kaliteli ve iyi planlanmış nitelikte olması hayati önem taşıyor. Okul öncesi eğitim uzmanı, danışman ve yazar Hale

Eğitim kurumlarında markalaşma

Eğitim kurumlarının marka değerini yükseltmek için bir dizi strateji ve çaba gerekiyor. İşte bu noktada, kaliteli eğitim ve öğretim standartlarını sürdürmek temel bir unsur olarak karşımıza çıkar. Özellikle eğitim teknolojileri ve online eğitim platformlarını etkin bir şekilde kullanmak, kurumun modern ve geleceğe yönelik bir vizyon sahibi olduğunu

Medyayı eğitime entegre etmek

Medyayı eğitime entegre etmek gerekiyor. Bu da, öğrencilerin konuyu anlamalarını ve akılda tutmalarını artırabilen videolar, animasyonlar ve multimedya sunumları gibi etkileşimli ve ilgi çekici materyaller yoluyla öğrenme fırsatı sağlıyor. Öğrencilerin kendi öğrenme tarzlarına ve hızlarına uygun materyalleri seçebilecekleri, kişiselleştirilmiş öğre

Küresel eğitim ödülü

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ve değişmeler, bilginin işlenmesi, depolanması, erişimi ve iletilmesine yönelik sistemleri etkiliyor. Görsel-işitsel araçlar, verilerin iletişimi, dijital bilgi kaynakları, veri tabanları, ağlar gibi farklı araç, yöntem ve kavramları ön plana çıkartıyor. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim

İngilizce öğreniminde ortak problemimiz

Globalleşen günümüz dünyasında yabancı dil bilmenin öneminin daha da arttığını görüyoruz. Özellikle İngilizce, gençlerimizin eğitim ve iş hayatlarında başarılı olmaları için bir zorunluluk haline geldi. Türkiye'deki eğitim kurumları da bu ihtiyaca paralel olarak yabancı dil eğitim programlarını geliştirme çabasındalar. Bununla birlikte ülkemizde ge

Eğitimde yapay zekâ

Bilgi ve iletişim çağında dünyamız hızla değişiyor ve gelişiyor. Yapay zekâ araçları birçok eğitim kurumu tarafından eğitimde oyunlaştırarak, öğrenmeyi daha eğlenceli ve etkili hale getirmek amacıyla kullanılmaya başlandı. Ancak bu yaklaşımı kullanmadan önce, öğrenci gruplarınızın ihtiyaçlarını ve öğrenme stillerini dikkate almak önemli. Geleceğin

Yurtdışı eğitim haritası

Gençlerin son zamanlarda eğitim almak için yurtdışını çok daha fazla tercih ettiklerini gözlemliyoruz. Türkiye'de eğitim almayı planlasa dahi, yedek plan yurtdışı olmakta. Neden yurtdışı dersek, yabancı dili anadili gibi konuşma imkânı sağlaması, gittiği okulun imkânları, çalışıp harçlığını kazanma şansı vs... Öğrenciler yurtdışı eğitimlerini ya li

Çocuklara güvenli bir dünya sunmak

2024'e girdik. Hepinize, mutlu bir yıl diliyorum. Yeni yılda, barış ve huzur içinde yaşamanın önemini çok daha iyi anlıyoruz. Günümüzde ülkeler için önemli olan güç, sadece fiziksel topraktan ibaret değil. Ülkelerin kalkınmasında ekonomik yapıları ve sosyal organizasyonları çok daha önemli. Ancak toprak fethetmek, hâlâ savaşları yürütmekte oldukça

Denizli'nin ödüllü öğretmeni

Bir öğretmenin ulusal ve uluslararası platformlarda ödüller alması, sadece olağanüstü çabalarını, üstün öğretim yeteneklerini ve bireysel başarılarını göstermez. Aynı zamanda eğitim sistemine, öğrencilere ve topluma olan katkılarını da ifade eder. Bu ödüller, öğretmenin mesleğindeki başarılarını meslektaşlarına ve öğrencilere ilham kaynağı olması a

Sorgulayan bireyler ve felsefe

Çocuklar için Felsefe (Philosophy for Children-P4C), öğrencilere sorgulama yeteneklerini geliştirmenin yanı sıra birçok fayda sağlayan bir öğretim yaklaşımıdır. Bu özel konuyu, Uzman Psikolojik Danışman Habibe Kortidis ile değerlendirdik. Çocuklar için felsefe, eleştirel düşünme becerisini geliştirir, diyor Habibe Hoca. Soru sorma, argüman oluşturm