Kolay bir sınavdı

Bu yıl YKS'ye 3 milyon 121 bin aday başvurdu. Mezunların başvuru sayısı azaldı. Bu durum motivasyonu yüksek bir grubun sınava girdiğini gösteriyor. Dolayısıyla bu yıl YKS'de sıkı bir rekabetin olacağını söyleyebiliriz. Sınavdan çıkan adaylar matematiğin kısmen zor olduğunu söylerken, bazıları Türkçe sorularının çözümünün zaman aldığını ama kolay olduğunu söyledi. Geometri ise kısmen zordu. Adaylar, genel olarak Türkçe testinde matematikten daha fazla zaman kaybettiklerini dile getirdiler. TYT, bu yıl da adayları fazla zorlamadı. Adaylar genel olarak kolay bir sınavla karşılaştı. Yorumlama becerisini ölçen sorular çoğunluktaydı. Adaylar genelde Türkçe testinde zorlandılar.

strong class"read-more-detail"Haberin Devamı

TÜRKÇE: Sınavda analiz yapma, akıl yürütme, yorum yapma gibi beceriler gerektiren sorular yoğunluktaydı. Seçici soru yoktu, dilbilgisi soruları da kolaydı. Metinlerde öğrencilerin okuma-anlamayorumlama yeterlilikleri ölçülmüş. Sorular ve çeldiriciler uzun fakat zor değildi. Sözcükte anlam, cümlede anlam, paragraf yorumlama soruları ağırlıktaydı. Soruların zorluk düzeyinin orta seviyede olduğunu belirtebiliriz.

TARİH: Sorular geçen yıla göre daha bilgi ağırlıklıydı, dolayısıyla adaylar tarih sorularını yanıtlarken biraz zorlandı. Bilgiye dayalı iki soru vardı. Soru kökünü doğru okuyan, temel kavramları doğru yorumlayarak akıl yürüten ve düzenli çalışan öğrencilerin kolaylıkla yapabileceği sorular da vardı. Soruların tarihi kavramlar, dönem bilgisi ve temel bilgilerin yorumlanması üzerine kurgulandığını görüyoruz.

COĞRAFYA: Sorular, temel kavram ve ilkeleri kullanma, grafik yorumlama becerisi gerektiriyordu. Düzenli çalışan, test pratiği olan, harita ve coğrafya okuryazarlığı gelişmiş öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği sorular vardı. Bilgi gerektiren iki soru vardı, diğer sorular yoruma dayalıydı. Sorular kaliteliydi, orta zorluk düzeyinde bir sınavdı.

FELSEFE: Temel bilgi, bilgiyi yorumlama ve filozof görüşlerinin felsefi analizini yapabilme gücü ön plandaydı. Felsefe soruları adayları biraz zorladı. Bilgiye dayalı yorum gücünü ölçen, doğru okuma becerisi gerektiren nitelikte sorular vardı. Felsefenin temel kavramlarını bilmeyi ve bunlara dayanarak akıl yürütüp yorum yapmayı gerektiren sorular yoğunluktaydı.

strong class"read-more-detail"Haberin Devamı

DİN KÜLTÜRÜ: Yeni nesil soru tarzı ile anlama, yorumlamaya yönelik sorular sorulmuş. Soruların zorluk düzeyinin orta seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Verilen paragrafların yorumlanmasına dayalı sorular yoğunluktaydı. Yorum gerektiren sorularda öğrencinin muhakeme yeteneği ölçüldü. Sadece bir soruda öğrencilerin bilgisi sınandı.

MATEMATİK