Rifat Okyay Tüm Köşe Yazıları

347 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Müslüman ve ahirzaman

İçtimaîsosyal hayatımızda Müslümanlara ait olan; çok tecrübelerle elde edilmiş ve Allah'ın emir ve isteklerine uygun olan hal ve hareketlerimiz maalesef, üzülerek ifade edelim ki, ya unutuluyor ya da terk ediliyor.Müslüman; sıradan, genelleyici ve dayanak noktaları olmayan hükümler vermez, isnatsız, delilsiz ve ispatsız söylemez ve bu fiillere fırs

Bugün
4 0 0

Hedef şaşırtmak

İnsanın muhakkak âlî, yüksek, kıymettar bir gayesi ve ulaşılacak, varılacak mahall-i maksudu olmalıdır. Gayesiz insan demek dümensiz gemi, direksiyonsuz araba demektir."Gaye, hedef" dediğin zaman da akla hep dünya, dünya metaı, dünya malzemeleri gelmemelidir. Ev dersen, cennette cennet köşkleri var. Araba dersen, cennette 'Bismillah' de 500 senelik

18.09.2022
16 0 0

Tesirli söz

İnanılan ve iman edilen kavramların, gayelerin, hedeflerin kelâmı muhakak bir surette ikna edici ve tesirli olmalıdır.İman ettiğimiz her şeyin ifadesi; anlaşılır ve kabul edilebilir bir formatta inanılarak en ince teferruatına kadar bilerek, başkalarının beğenisine sunulacak kalitede olabilmelidir. Hiçbir imanî kelâm tutukluk yapılarak, kırılmalar

11.09.2022
18 0 0

Yolculuk

Herkesle yola çıkmak demek sonunda herkesle yola çıkmamayı öğrenmek demektir.Madem ki herkes kendisine bir yol haritası çiziyor ve yola koyuluyor; dünyalık veya ahiretlik yola çıkışlarda insan herkesle değil de kendi çizdiği yola en yakın olanlarla bir olarak yolculuğa devam etmelidir. Böyle yolculuklarda inanç önemlidir, iman önemlidir, rehber öne

04.09.2022
17 0 0

İmanın tesirinde hizmet erleri

Alabildiğine rahat... Kimseye müdanâsı yok. Ferdân ferdâher hareketiyle kendi başına... Herkesi dinlerim der ama kimseyi dinlemez.Ben meşveretsiz iş yapmam. Hayatta en çok istişâreye önem veririm. Bir iş yapacaksam hizmetteki arkadaşlarımızın fikirlerine muhakkak müracaat ederim, der. Şu azim, kebir iman, Kur'an hizmetinde birinci parağraftaki hall

28.08.2022
22 0 0

Tahkiki imana karşı durulabilir mi

Ahirzamanın en anlaşılır anlaşılmış ve anlatmaya mahal olmayan hali maddiyattırMaddiyat maneviyat karşısındaki rekabetini ve mücadelesini ahirzaman insanlarını tuş ederek yenmiş ve yerle bir etmiştirMaddiyatın galebesi manaviyet üzerinde o kadar çok bariz ve üstündür ki, asrın imamı Bediüzzaman Said Nursi bu konudaki tesiratı ve hayattaki yaşanır ş

21.08.2022
37 0 0

Büyük adam mı

Bu hasta ve alîl asrın çok acaib ve garaib adamları var.Birileri birilerine adam diyor, o da kendisine bakmadan, ölçmeden, biçmeden ben adamım diyor. Eh adamlık piyasası! Herkes tarafından büyük bilinecek, büyük sanılacak veya büyüktür ilan edilecek; al sana adam adam oldu, adamlar denilecek. Bu adamlık davası, büyük adamlık davası ehl-i dünya aras

14.08.2022
20 0 0

Dünya yükünü atmakta fayda var

Ademyokluk âlemlerinin dışında herşeye bir vücud ve vücud rengi verilmiştir.Vücudî olan herşey muhakkak bir faaliyet neticesinde vücud bulmuştur ve vücudunu daimi olarak takip edilen bu faaliyetlere borçludur. Demekki faaliyeti, hareketi, çalışması, koşturması, gaye ve hedeflere yürümesi durdurulan ve ihmal edilen herşey ölür. İhmal başta küçük gör

07.08.2022
24 0 0

İmanın nurunun peşinde

İnsan fıtrî özelliklerinden dolayı bazı hakikatleri çabuk unutuyor veya işine geldiği için unutuyor.Evvelâ hiç unutulmayacak bir hakikat: Dünya bir imtihan meydanıdır, er meydanıdır. Nefis ve şeytana galip gelebilme yeridir. Galip gelmek için lazım olan kuvvet ve yardım ise, Allah'a iman ve imanın gereğini yapmaktan geçiyor ve geliyor. Hiç imkân ve

31.07.2022
32 0 0

Uçar gibi

İşin zorluğuna bakın!..Peygamberimizi bizim tanımamız ve Allah'a itaat etmemizle iş bitmiyor. Efendimiz (asm) son peygamber olunca, onun vasıtasıyla iletilen emir ve yasaklar, kendisinin varlığı bütün beşere hitap ediyor ve muhatap alıyor. O zaman İslam ümmetinin vazifesi İslamî bütün emirleri yerine getirse bile bitmiyor. Belki daha ağır ve mesuli

24.07.2022
34 0 0