"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarlarını buradan takip edin."

Rifat Okyay Tüm Yazıları

267 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Aklın eğittikleri

İlim kullanılarak Cumhuriyetin ilk yıllarından beri bir istibdat, bir zorlama ve yönlendirmeyle inanan, imanlı kişilerin ilimden, irfandan uzak tutulma ve gösterilme, ilân edilme faaliyetleri ve gayretleri elhamdülillah kırıldı ve tamamen ortadan kaybolma yoluna girdi.Bilim ve ilim gibi hazine olabilir mi Aklını kullanan daima bunların sahibi olur.

24.09.2021
1 0 0

Kuru kuru

En çok ihtiyacımızın olduğu konu eğitim ve öğretimde çocuklarımızın terbiye edilmesidir.Hemen her konuda programlar yapılıyor. Tv'lerde diziler, miziler gösteriliyor. Kitaplar yazılıyor. Sohbetlerde ve kahvehane köşelerinde, cafelerde konuşmalar, görüşmeler her konuda olabiliyor. Gel gelelim çocuklarımızın evvelâ Allah inancı ve bu yolda gelen emir

19.09.2021
6 0 0

Musîbet mi, saadet mi

Hayatı, Cenab-ı Hakk'ın verdiği bu dünya hayatını tek bir çizgi, bir hat üzerinde daima dümdüz, ileriye doğru gittiğini düşünmektevehhüm etmek insanoğlu için daima hata olur. Müslümanlar için ise büyük hata olur.İmtihan dünyası adı üzerinde. O zaman çok imtihan olur. Bazen iyilikler güzelliklerle, bazen de kötülükler ve fenalıklarla imtihan olur. B

17.09.2021
6 0 0

İyilik ve sevmek

Yaratılmışlar içerisinde yalnızca; insanoğlu insan için nimeti verene karşı nankörlük vardır.İnsanın yüzü olduğu halde, yüzsüzlüğü ile maruftur. Şimdi bu yüzsüzlüğünü artık aşikâre göstermekte ve söylemekte bir mahzur görmüyor bu insancık oğulları... "Bu zamanda fazla iyilik yapmak enayilik olur..." "Kime iyilik yaptıksak kötülük gördük..." v.s. Am

15.09.2021
6 0 0

Muhammedî olabilmek

"Muhammedî (asm) olmak her mü'minin hedefi olmalı" Hakikaten ve hakkıyla Allah'a kul olmak. Rabbimizin emir ve yasaklarından dosdoğru ve hakikatbin olarak haberdar olmak birinci vazifemizdir."Kayserin evleri" tarihte dünya adına göz kamaştırıcı, ihtişamlı, benden başkasında olmasın, en büyük en güzel vs. olsun babında ilk evler Kayserler zamanında

12.09.2021
4 0 0

Havale

Başlığa bakarak küçüklüğümüzde çok sık rastladığımız ve ekseriyetle de kötü sonuçları netice veren "havale hastalığını" düşünmeyin.Hastalık olmaya hastalık, ama biri fizikî biri manevî. Fizikî olan havale de ateş yükseliyor, oksijen azalıyor. Korku ve sıcak sebep olabiliyor. Manevî olanda ise sadece isim benzerliği var. Havalecilikte ne sıcak ne so

10.09.2021
6 0 0

Hedefte ne olmalı

"Senin şu halini de, biliriz" diye söylenen bir halk tabiri vardır.Varlığı, imkânı, ilmi, kuvveti, serveti, hükmü vs. olabilir insanların. İş o ki, bu imkânlarını, imkânsız hallere düşmeden evvel kullanabilmelidir insan. Yoksa varlığı ile yokluğu bir olur. Eğer böyle bir durum var ise veya olacaksa insan için ha kazanmış, ha kaybetmiş bir şey fark

08.09.2021
6 0 0

En küçük bedel

Bir adam iman, Kur'ân hizmetinde bulunurken evvelâ mü'min, muvahhid Müslüman ve tahkikî iman ve mertebelerini tavır, hal ve sükûnetinde takınır, yapmaya çalışır, bu hallere girer veya girmeye çalışır.Hal böyle iken kızmıyor, nefret etmiyor ve işine, kudsî işlere devam ediyorsa ahmaklığından dolayı değil. Her türlü baskı ve haksızlıklara karşı iyili

05.09.2021
7 0 0

Tez vakitte

Hayatın istikameti ve muvaffakiyetibaşarıları rastgele olmaz. Her düzenli, intizamlı ve hedefine ulaşmış işin muhakkak bir plânı, programı vardır.Her zaman zikrettiğimiz ve yazdığımız gibi, imanlı, inançlı ve istikameti arayan insanların da, hayatta yapmaya kalkıştıkları ve ulaşmak, muvaffak olmak istedikleri işlerin de bir plânı, programı vardır.

03.09.2021
26 0 0

Şartlı vazife

Ahirzamanda kendilerinin elde edebildikleri iman, Kur'ân ve İslâmiyet kuvvetine göre evvelâ Allah'a karşı olan ubudiyetlerinde, kulluklarında, ibadet ve taatlerinde vazifedardırlar.Bu birinci vazifedarlıkları yüklenecekleri diğer vazifeler noktasından da olmazsa olmazıdır. Kuvvetli, sarsılmaz, metanetli bir imanı elde eden bir hizmet adamı evvelâ k

01.09.2021
14 0 0