Rifat Okyay

Yeni Asya

Kendisinin bilmediğini, başkalarının yapmasını beklemek

Bir konuda bilmek başka, öğrenmek başkadır. Bildiğini bilmemek başkadır, öğrenmediğini anlamamak ve zannetmek çok daha başkadır.Her yapılacak işin bir yolu yordamı olduğu gibi, bilmenin ve öğrenmeninde birçok hali muhakkak vardır. En bilineni ise okumak, okumaya çalışmak ve anlamları anlayacak kadar okumaya muvaffak olabilmek, başarabilmektir. Okum

"Yazı yazmayın" denebilir mi

Şu yazı yazmak ve yazarlık konusunda belki 15'i aşkın makale yazdık, neşredildiyayımlandı. Ama bakıyorum yine bugünlerde bu konuyla alakalı izahlı ve teferruatlı bir yazı ihtiyacı var.Yazıyı evvela yazar olanlar yazar. Ve bu yazarlığın okulu yoktur. Zorlama ile yazı yazanlara "zorlamanın yazarı" denir. Üç-beş senede, bir-iki senede, beş-altı ayda,

Kat kat arttırmak

Ahirzamanın, küfür ve dalâletten, sefahet ve ilhaddan gelen şiddetli hücumları ve dehşetli hâlleri, beşeriyetiinsanlığı esir etmiş, tutsak etmiş durumdadır.Her hâlükârda lazım olan iman, Kur'ân, İslamiyet hakikatleri; bu zamanda kat kat gayet vazıh, açık ve net bir şekilde insanlığa lazımdır. Şeytanın ve nefsin elinde küfrün her türlü hâliyle mağlu

Enaniyet ve rahat

Bu helâketler felâketler asrında, çeşit çeşit sari bulaşıcı ve pek çetin hastalıklar, insanoğlunun ve hususan da mümin ve muvahhid Müslümanların takipçisi olmuş. Hak eden, müstahak olan, günahkâr ve isyankâr olan insanı cezalandıran Cenab-ı Hak, imtihan sırrını en zirve noktalarda tecelli ettiriyor.İnsan bu ya... Neyle insan, ene ile. Ene, insanı y

Bursa'da hastanelere işiniz düşmesin

Milletin vergisi, bağışı, her türlü katkısı ile yapılmış ve siyasîlerin "Biz yaptık, biz inşa ettik" diye reklam yaptıkları ve her türlü mevkiye ve makama basamak ve alet edilen devlet hastaneleri...Yalnız devlet hastanelerinin, adı hastane, ama kendileri hasta. Temizlikleri ve bakımları göstermelik. Evet, temizlik maddeleri görülüyor. Temizleyecek

Bilmek ve bilmemek

Hayatımızda geçerli olan bir kural vardır; bilerek veya bilmeyerek işler yapmak, fiilleri gerçekleştirmek.Ama bu kural daima bilmeyerek yaptığımız işlere yaslanır ve onun hükmü ile icra olunur. Eğer bilerek yapılan işlerde bir hata, bir eksik olursa o taktirde yine bilmeyerek yaptım yastığına yaslanılır. İnsan hakkaniyetli davranırsa evet şu şu işi

Dikkat çizgisi

Hayat; vücud bulan, meyve veren, neticeleri olan her şeyle güzeldir, hoştur, sevimlidir.Ölümü veren Allah; vücudu ve hayatı bilelim, görelim, yaşayalım ve ebedi hayattaki vücûd ve hayata bir numune ve basamak olarak vermiştir. İşte ölümlü dünya noktasından herkes attığı adımı, yaptığı işi ve elde edeceği, muhatap olacağı neticeyi iyi bilmelidir ve

Hizmet-i imaniyede...

Hizmet-i imaniyede bilerek işlere koşmak önemlidir."Ben biliyorum.", "Ben yaparım.", "Benim işim." gibi tavırlarla değil de. Eğer hizmet-i Kur'aniye ve imaniyede yapılacak bir iş, hizmet, hademelik varsa, bütün bu hizmetler yolunda yapılacak işlerin öğrenilerek, bilerek yapılması lazımdır. Evvela hizmet bilgisi şarttır. "Hizmetleri, yalnız ben yapı

Bursa pikniğinin düşündürdükleri

İçtimaisosyal hayatı yaşatan ve hatırlatan toplanmalar ve bu toplanmalar içerisinde yapılan her türlü faaliyete sebeptir piknikler.(Yer seçme, manzara seçme, sessizlik, sükûnet, ailece bir olmak, arkadaşlarla, dostlarla beraber olmak, hatta uzaktan yakından gelecek tanıdıktanımadık misafirlerle birlikte olmak. Yeme-içme, küçüklerle- büyüklerle kısa

Akılla; mertebe mi inkıraz mı

Her zaman ve zeminde akıllı olduğunu ve bu akıllılığın da kendinden olduğunu kanaatine varmış, inanmış ve bunu inadına savunan insanlar vardır.Kudsi Kur'an ve iman hizmetinde öncelikle ve kesin olarak ifade edelim ki, bu aklın hiç etkin etkisi ve tesiri yok. Teslimiyetin, güven ve sıddıkiyetin, samimi ve imanlı hizmetin işlerine aklın hissi ve benc