"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Rifat Okyay Tüm Yazıları

218 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Kendini telef etme

Şu dünyaya imtihan için gelen insanın en büyük özelliği, kendisinin âcizliği ve zayıflığıdır.Şu halini görmemezlikten ve bilmemezlikten geldiği anlarda da hastalıklara, belâ ve musîbetlerle muhatap olmasıdır. İnsanlık hayatında daima zor ve sıkıntılı dönemler olmuştur. Şimdi hepsi gerilerde, mazi kıt'asında. Elemleri, üzüntüleri, sıkıntıları gitmiş

09.05.2021
5 0 0

Ahirette sevinçler ve sürurlar

Ahirzaman ya! İyiler var bir de sahte iyiler var. İbn-i Sina'ya sormuşlar: "Dünyada devası olmayan dert var mıdır." Cevaben: "Derdin devasızı, iyinin kötüye muhtaç olmasıdır" demiş.Eh artık düşünmeye bile gerek yok, ömürlerimizin şu son zamanlarında şahit olduk ki; iyiler çoklukla ve peşi sıra kanatlı beyaz atlara binerek öbür âleme göçtüler. Allah

07.05.2021
3 0 0

Kalın akl-ı selimle inşallah!

Cesur görünmek insan görüntüsüne cesaret adına ne katabilir kiMisafir gelince evdeki çocuklar dayak yiyeceklerini bildikleri halde cesaret göstererek her istenmeyen hareketi yaparlar! Derdi koltuk kapmak olana, bir kabiliyet bir liyakat lâzım değildir. Uygun olmayan her yol onun için meşrûdur. Hiçbir şey yapmasa "Ne bakıyorsun lan!.." dese, işte bi

05.05.2021
4 0 0

Direksiyon ve irade başkalarında

Müsbet hallerin başlangıcı iyi şeyleri hayal etmek, iyi ve güzelleri yapmaya niyet etmek her halde şimdiki tabirle pozitif olabilmeye adım atmak oluyor.Zaman plânlaması içerisinde pozitif düşüncenin ikinci adımı ise olumsuz düşünmemek ve her türlü eksiği, kusuru ve hatayı kendinden bilmekten geçebilir ve olabilir. Devamlı olarak olmasa da her yeni

02.05.2021
2 0 0

Hem sevsin, hem sevindirsin

Yaratılışın, yoktan var edilişin; yaratılanlar ve varlık âleminde olanlar için bir zahmet, bir zorluk yaratan tarafından takdir edilmiştir. İnsanın dokuz aylık hayata ilk adımları bunun en güzel şahididir.Nasıl ki yaratan yaratılışta böyle bir zahmeti, zorluğu takdir etmiş ve her varlık için tahakkuk ettirmiş, bu halin hiç akıldan çıkarılmaması ve

30.04.2021
7 0 0

Nurlu bir mü'min olmak

Bilmek güzel şeydir, öğrenmekten dolayı.Öğrenmek güzel şeydir, merak etmekten ötürüdolayı... Merak iyi şeydir ki ilmin hocası... İlim, irfanın habercisidir, mektep, medrese, hoca ve talim eseri... Eğitim, öğretim daima olur insanlık tacı meyveleri kadim bir millet, kebir millette toplanır hepsinin hasadı. En çok korkacağımız, çekineceğimiz ve kaçac

28.04.2021
10 0 0

Uyumlu olmak nasıl olacak

Her vücuda gelmiş işin, maddî varlığın, manevî kuvvet ve neticelerin bir mazisi, geçmişi, plânı, programı ve yapılan çalışmaları, denemeleri, tahmin ve teorileri vardır. Muhakkak olmalıdır daRabbimiz yarattığı, yaptığı her şeyi bizim için bir tecrübe, bir ders olarak yine bizlere sunuyor, takdim ediyor, ihsan ve ikrâm ediyor. Hayatı vermiş, hayata

25.04.2021
5 0 0

Çaresizliğe düşülürse

Şimdi doz duman olarak, almış başını giden, her şeyi her şeye feda eden, yalanı, iftirayı, düşmanlığı, münafıklığı, tarafgirliği en makbul ve kıymetli aranan şeyler haline getiren siyasetin elinde özellikle de Müslümanlar esir olmuşlar, kukla olmuşlar, oyuncak olmuşlar, malzeme olmuşlar gidiyorlar.Bütün fani arzular, beş para etmez dünyevî istekler

23.04.2021
3 0 0

Vefanın ardından

Her zaman yazıyor söylüyoruz, vefa ve vefalı adamlar eskidenmiş!.. Şimdiki vefa ise Fatih-Vefa semtindeki mermer kaplarda satılan ve de içilip, bitip giden vefa olmuş.İşini gördüren, işi görene vefalı gözüküyor veya kendisini buna mecbur gibi gösteriyor. Makamını, mevkiîni elde etmek veya kaptırmamak isteyen hem münafıkane hem de riyakârane hallere

21.04.2021
3 0 0

Sırt dönmek veya...

Bu zamanda Müslümanların, ehl-i imanın başına büyük bir dâvâ açılmış; iman kurtarmak veya kaybedilen imanlara seyirci olabilmek dâvâsıEvet, görülüyor ki ikincisine, seyirci olmak dâvâsına herkes isteyerek ve severek, koşarak sahip çıkmış. Şu sahiplenilen fasit dâvâ, sahiplerini de en kısa zamanda absorbe ediyor ve yutuyor. Bâtıl ve dall olan şeyler

18.04.2021
5 0 0