Rifat Okyay Tüm Köşe Yazıları

334 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Uhuvvete sahip olunursa...

Uhuvet; gerçek manada ahiret âlemi ve ahiretteki kavuşulabilecek kardeşliğin sevgisini, aşkını, sevinçlerini, sürûrlarını ifade eder.Bir bakıma ahiretteki bu kardeşliğin ve yaşanacak olan ebedi hayatın sırlarını ve sınırlarını bu dünyada gerçekleştirebileceğimiz ahiret kardeşliği, uhuvvet anlatıyor, öğretiyor ve terbiye ediyor. Eğer bizler yanyana,

19.06.2022
10 0 0

Hürmet ve muhabbetle dinlemek

Her zaman yazılıyor, her yeri geldiğinde dile getiriliyor: Risale-i Nurlar bu zamanın hakikatli bir tefsiridir. Kur'an'ın ahirzamana bakan, işaret eden, anlatan ayet-i kerimeleri müceddid-i ekber ve mehdi-i azam eliyle ve vazifesiyle ilhamen yazdırılmıştır.Bediüzzaman diyor ya: "Kardeşlerim risaleleri gazete gibi okumayınız..." Yani sıradan, gündel

12.06.2022
13 0 0

İman neyi özletir

Mümin ve muvahhid insan; dünyanın her türlü belasına, hazzına, kötülüklerine ve kötü hallerine karşı şu insanoğlunun kendi eliyle kirlettiği kirli dünyada; iyi olmayı, temiz kalmayı, iman ve inançlarını muhafaza edebilmeyi gerçekleştirmiş insandır.Böyle bir imanlı insanın etrafına nezaketle davranması, kucaklayıcı olması, yardımsever olması inançla

05.06.2022
12 0 0

Sen bilirsin Allah'ım!

İmtihan dünyasının adeta yapıtaşları ve teşkil sebebi olan insanlar...Dünyanın faniliğine ve gafletkârane hallerine aldanmak ve dünyalı olmak için görmediklerini en iyi ölüm kapısıyla bu dünyadan gidenler anlatır. Ne malına, ne unvanına, ne dalına, ne de endamına bakmaz ölüm! Ahiretin varlığı ve öldükten sonra dirilmenin muhakkak olacağını ise, bu

29.05.2022
12 0 0

İman hizmetinin neresinde...

İnsan fıtratı için en kötü hal inandığı, iman ettiği fikir ve düşüncelerin sonunda birer safsata ve yalan olmasıdır. Fani dünyanın fani ve cani hallerinden, halatından birer nefes alma ve huzur bulma anları bu geçiciliğe ve dertlere rağmen yüreğine mukabil bir dost bulması, içini dökecek bir arkadaş ve ahbap bulabilmesidir. İmanlı, inançlı inandığı

22.05.2022
14 0 0

İman ve insan

İnsan dünyevî, sert ve keskin dalgaların arasında ille de dünya, ille de dünya diye mücadele edip yuvarlanırken, hiçbir zaman rahat, huzurlu ve ümitvar değil.Eğer insan insan olsa ve imanın, Kur'an'ın , İslam'ın nurlarıyla dünyaya, ahirete mal olacak bu gözlerin nuruyla baksa!.. Ne olur İnsan, nefsine muhalefet eder. Onun her istediğini ölçüsüz bir

15.05.2022
13 0 0

İmanın verdiği edep

Bir rahatlık ve huzur ki, düşünün; insan yaptığı iyilikleri unutsa, kendisine ve başkalarına yapılan kötülükleri unutsa!..İnsan, hiçbir zaman ve asla, kat'a Allah'ı unutmasa ve ölümü, ahireti aklından çıkarmasa!.. İnsan, müslümanlığını unutmayarak, vaktinden evvel abdestini alsa, camiyi cemaati kaçırmasa!.. İnsan, kendini beğenmeyi, üstün görmeyi,

08.05.2022
20 0 0

Ortaklık

Kur'ân, iman, İslamiyet hizmetlerinde bulunan, koşan, koşturan, çalışan veya bu şekillerde gözükmeye çalışanların dilinde bir şahs-i manevi ifadesi vardır.... Acaba bu şahs-i maneviye iştirak nasıl oluyor veya iştirak edilebiliniyor mu...Dünyanın, dünyayı kazanmak için teşkil ettiği dünyalık şirketleri, ortaklıkları, maddi manevi güç birliktelikler

01.05.2022
27 0 0

İmanlı, insaniyetli bir hayat

Biraz erdemden, faziletten, kültürden ve insaniyetten bahsedelim.Çok kitap okumak, anlayarak ve not alarak okumak insanı fazilet çarşısına götürür. Eğer bir çarşıda anladıklarımız, öğrendiklerimiz tatbik safhasına konabilirse erdemlilik mağazalarının kapıları açılabilir. Bu erdemli çoğaltabilmek bizleri bu mağazaların kapılarından içeri sokar, hatt

24.04.2022
18 0 0

Güzel dileklerle

Ahirzaman ya!.. Herkes her konuda ahkam kesiyor, hemen her konu herkes tarafından biliniyor..Ramazan gelmiş ve geçmeye başlamışken zamane âlimlerinden ve allamelerinden gelen çokbilmişliğe ve tenkidat-ı ukalalığa kulak asmamak ve ehemmiyet vermemek gerekiyor. Şu mübarek ayda kanaat nedir öğrenenleri dinlemek ve kanaat edebilmek... Şükür nedir öğren

17.04.2022
31 0 0