Rifat Okyay

Yeni Asya

Çocuk! Çocuk! Çocuk!

Hayatın her canlıya; ayrı bir sarılışı, ayrı bir muhabbeti, ayrı bir yaklaşımı, ayrı bir sevgisi ve ayrı bir sahip çıkışı vardır.Cenab-ı Hak hayatta her bir canlıya ayrı bir önem vermiş, ayrı bir kıymet takdir etmiş. Ve canlıların kıymetlisi, seçilmişi, önem verileni de insan olmuş. İnsan kıymetli varlık. Yaratanını bilir ve emirlerine uyarsa daha

İyi insan olmak zor mu

Her şeyden evvel ve her zaman insan insan olduğunu muhakkak bir şekilde hem bilmeli hem unutmamalıdır.İnsan eğer insan olduğunu bilirse evvela dünyevi vazifelerini iyice öğrenerek ve bilerek yapar kendisine göre yakınlarına göre mutlu ve huzurlu olur. Hoş olmayan ve hoş karşılanmayan her şeyden de kendi eliyle, diliyle, etvarıyla ve ahvaliyle kurtu

İtimat ve insan

Evvela insan olmanın teminatı ve alameti, insanın kendisini yaratan, yoktan var eden ve ondan kulluk ubudiyet bekleyen Allah'ın bize olan itimat ve güvenidir diyebiliriz.Sonra bizim Allah'a olan itimadımız güvenimiz gelir. Mademki Cenab-ı Hak bize güvenmiş... Bizleri yokluktan çıkarmış. Taş, kaya yapmamış. Hayvan, bitki yapmamış. İnsan demiş. Halif

Teşekkür ve dua

İnsan okuduklarını eğer hayatında yaşayabiliyor, tecrübe edebiliyorsa daha iyi anlayabiliyor, daha güzel takdir edebiliyor.Risale-i Nur talebelerinin kendi aralarında bir düsturları vardır, bir kuralları, prensipleri vardır. Müfritane irtibat. Çok fazla fazla sayıda, abartılacak kadar defa konuşmak, görüşmek, ziyaret etmek. Bu müfritane irtibat bel

Ne işi var

Şu hizmet-i Kur'ani'ye ve imaniyenin; Kudsi mahiyeti asliyesi içerisinde bazı hal ve harekat var ki sırıtır, orta yerde kalır hem kendini ayıplar hem de başkalarınca zem edilir. Hizmetler, mühim işler ise yapılamaz.Nedir bu İşgüzarlık! Yapmadığı, düşünmediği, fikir bile etmediği işleri yapmış gibi, yapıyormuş gibi gözükmek. Her fırsatı değerlendire

Kendimize anlatmak...

Allah'a imanı kuvvetli olan, tahkiki iman sahibi olan Mümin'in Allah'a itimadı, güveni sonsuz demektir.Çünkü nihayetsiz bir muhabbet ve şefkatle bizleri kucaklayan ve acıyan ve de kulluk edebilmemiz için her türlü imkân ve nimeti veren Allah'ın da bize itimadı, güveni, nihayetsiz ve sonsuzdur. Bu bizim itaatimizle, kulluğumuzla doğrudan, doğruya al

Zihnimizde felek mi var

Bir kısım ehl-i dünya; dünya adına kendilerine göre dünya işleri iyi gitmediği zaman işi "felek"e bağlarlar. Felek şöyle yaptı, felek böyle düşürdü, indirdi, bindirdi vs. Ve de "bak şu feleğin işine" diyerek de bağlarlar işi...Genel anlamda dünya için, özel hallerde yaratıcı için de "felek" kelimesi kullanılıyor. Amiyane ve alimane diyelim... Bir i

Başına buyruk meşveret mi

Kur'an, iman ve İslamiyet hizmetinin en güzel ders alınacak ve tatbik edilecek, hayata geçirilecek tarafı meşverettir, istişaredir, görüşmek ve müzakere ederek bir karara varıp, mutabakat sağlanan, oy birliği veya oy çokluğuyla üzerinde anlaşılan ve ilan edilen kararların uygulanmasıdır.Meşveret, istişare Rabbimizin emridir. Ve bu ayetlerle gelen e

Başlıksız

Şu hizmet-i imaniye ve Kur'aniyede en mühim bir esas ve düstur ihlas ve samimiyettir.İhlas her zaman ön planda, biri ikaz edici ve tedbire sevkedici olduğu halde yine ihlasın da içerisinde yer alan samimiyet bilerek ve bilmeyerek içtimai hayatta faydaları ve zararları noktalarından es geçiliyor, görmemezlikten geliniyor ve sühre gibi isteksiz ve in

Demir hissizliği

İnsan demirden olsa hiçbir hareketli ve bereketli hallere giremez. Kendini bilmez,, bilemez, bildirilmez. Ve insan etten, kemikten, kandan ve çıkardıklarından ibarettir!.Kudret ve kuvvetin büyüklüğüne, rahmet ve Rahman'ın genişliğine bakın ki insana çok güzel bir hal, halet, durum ve vücutta ilave edilmiş; manevi özellik ve manevi güçler, kuvvetler