BM KÜRSÜSÜ

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olduğu gibi İslâm ümmetinin de güvendiği liderdir. Keza mazlum, mağdur, fakir milletlerin de elinden tutandır. Bu hasletler, aynı zamanda milletimiz için de iftihar vesilesidir... Bir dâvâ ve hitabet adamı olan Sn. Erdoğan,19 Eylül 2023'te bir defa daha Birleşmiş Milletler Kürsüsünde. BM, yıllar öncesinde ilk defa Başkan Erdoğan tarafından tenkit edilmişti. Bu konuşmanın yapıldığı on yıl öncesine kadar BM, âdeta lâyüseldi, sorgulanamazdı. Hâl bu iken Sn. Cumhurbaşkanı, "Dünya 5'ten büyüktür!" eleştirisini BM Genel Kurul Toplantısında