Rahim Er Tüm Köşe Yazıları

497 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

SANCILI DÜNYA

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dedikleri malûm: -Batı, Sovyetleri dağıttı şimdi sıra bizde. Bu sebeple kısmî askerî seferberlik ilân ediyoruz. Savaş için her türlü silaha sahibiz. Her silahı kullanabiliriz. Blöf yapmıyoruz!!!... Günün erken saatlerinde Rus halkına yapılan bu konuşma, dünya gündemine bomba gibi düştü. Amerikan ve

24.09.2022
13 0 0

KTC'NİN TANINMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Eylül 2022 günü BM Genel Kurulunda üye devletlerin delegelerine, hükûmet ve devlet başkanlarına hitap etti. Konuşma, hayli kuşatıcıydı. Uygur Türklerinin yaşadığı azap, Rohingya Müslümanlarının çilesi, Karabağ, Irak, Suriye, Libya bahisleri, Ukrayna-Rusya, Hindistan-Pakistan ihtilafları, Yunan ve Ermeni had bi

22.09.2022
18 0 0

BM, YENİDEN İNŞÂ EDİLMELİDİR!

Milletlerin, savaş ve çatışmalar yerine aynı çatı altında toplanarak istişare etme ihtiyacı şüphesiz ki eski bir arzudur. Bu arzunun tasavvurdan tatbikata geçmesi "Harb-i Umumî" denen I. Dünya Harbi'nden sonra oldu. Ne var ki 17 milyon insan ölmüş, 21 milyon insan yaralanmıştı Devletleri bir araya toplayan ilk teşkilatın adı "Cemiyet-i Akvam"dır.

20.09.2022
17 0 0

YILDIRIM'DAN VAHİDEDDİN'E!..

İsmi gibi yıldırım tabiatlı olan Yıldırım Bayezıd Han, 28 Temmuz 1402'de Ankara'da cereyan eden meydan muharebesinde Timur Güregen'e karşı ağır bir mağlubiyet aldı. Esir oldu. Devlet, "fetret" denen bir kargaşa dönemi yaşadı. Şöyle bir fikir yürütmek mümkündür: Belki de böyle bir mağlubiyet yaşanmasaydı Devletin o sür'atli yükselişiyle sadece Konst

17.09.2022
21 0 0

ALLAH, DEVLETE ZEVÂL VERMESİN!..

Ev'le yuva farklı anlamlar taşır. Ev; hâne, konut yaşanılan mekândır. O mekân, çadır da olabilir, gecekondu veya konak da!.. Birinin, sevdiği biri için iyi dileğini dile getirdiği "başını sokacak bir yuvası olsun" duasındaysa yuva ve mekân kelimeleri aynîleşmiş ve eş anlam kazanmıştır. Nitekim, bu topraklarda asırlardır şu güzel vecize söylenegelir

15.09.2022
19 0 0

PEYGAMBER MESLEĞİ

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılına girerken MEB, "Millî Eğitim İstatistikleri" adıyla çok tafsilatlı bir bilgi paylaşımı yaptı. Buna göre yurdumuzda okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim seviyesinde 18 milyon 85 bin 943 çağamızla, çocuk ve gencimiz, örgün eğitim almaktadır. Bu eğitim kurumlarımızdaki öğretmen sayısı 1 milyon 112 bin 305'tir. Mektep

13.09.2022
19 0 0

YENİDEN YAPILANMA!..

Makalemizin ismi "yeniden yapılanma". Bunun yerine "temele inme" yahut "köprü" de denebilirdi. Üçü de aynı maksada dönüktür Son zamanlarda bâzı resmî ve yarı resmî kuruluşlarımızın ne kadar güçlü ve köklü olduklarını gösterme adına etiketlerinde kuruluş tarihlerini yazdıklarını görüyor ve memnun oluyoruz. Buna göre o müessese 2-3 asırlıktır. Bu i

08.09.2022
15 0 0

HUKUK LİSELERİ

Adalet mülkün temeli; bir başka söyleyişle hukuk, devletin esası olduğuna göre hukuku olmayan ve adaletle hükmetmeyen bir devletin 6 buçuk asır yaşaması ve bu müddetin en az yarısını tutan 3 asrı aşkın bir zamanda 3 kıt'ada hükümran olması ve yerküreye hükmeden bir Cihan Devleti mevkiîne yükselmesi ve çağlar boyu orada kalması mümkün değildir Öyl

06.09.2022
27 0 0

HUKUK DÜŞÜNCELERİ

1 Eylül itibarıyla 2022-2023 Adli Yılı başladı Hukuka ve adâlete dair bir kere daha tefekkür etme vaktidir. Yeni adli yılın başlaması, kazânın yani yargının önündeki devâsa mes'elelerin hallini temin etmez. Her yeni sene başlangıcı, o mes'elelere dair zihnî mesâi sarf edip çâreler üretmeye vesile olmalıdır. "Yargu" aslından gelen yargı, yargılama

03.09.2022
25 0 0

IRAK, YAKIN TEHLİKE ALTINDA!..

Biz, kıymetli komşumuz Irak'ın toprak bütünlüğünü istesek de hükûmet kurulamayan bu memleket bölünme tehlikesiyle yüz yüzedir. Çoğunluğu teşkil eden Şiîler, Iraklı milliyetçi Şiîler ve İran taraftarı Şiîler diye ikiye ayrılmış bulunuyor. Diğer yandan Kürtler de Erbil merkezli Sünnî Kürt mahallî idaresiyle ateist-Marksist PKK diye iki ayrı unsurdur.

01.09.2022
27 0 0