Prof. Dr. Osman Kemal Kayra Tüm Köşe Yazıları

46 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Muzır neşriyat

Muzır neşriyât denince aklımıza ahlâksız ve müstehcen yazı ve resimlerin yer aldığı gazete ve dergiler gelir. Bir milletin ahlâk seviyesini düşürürseniz o milletten çok şeyi almış olursunuz. Eskiden Batı'da, bilhassa Amerika'da âile mefhumu çok önemliydi. Karı-koca arasında takdîre şâyan bir saygı vardı. Fakat bunlar hızla ekonomik refâha kavuşunca

21.01.2023
29 0 0

Kötü komşu Batı ve fetih aşkı

Osmanlı, 1683'teki İkinci Viyana bozgunu ile psikolojik üstünlüğü Avrupa'ya kaptırdı. "Demek ki yenilmez denilen efsâne de yenilebiliyormuş" diyen Avrupa, bundan sonra hiç durmadan hamle tâzelemeye başladı. Aslında Osmanlı Avrupa'ya açılarak varlığını hissettirdi; bir Anadolu devleti olarak kalsaydı belki de Batı'nın dikkatini bile çekmeyecekti. O

07.01.2023
27 0 0

Basının değiştirdiği toplum

Batı, Osmanlıya evvelâ "Hasta adam" teşhîsi koydu, sonra da ölüm reçetelerini sunmaya başladı. Bu reçetelerin en acısı da basın yâni gazete ve dergi idi. Batı kapıyı bir def'a aralamıştı; çok geçmeden salvolar başlayacaktı... Bir ülkeye yeni gelen her şeye meraklı bakışlar yönelir. Hemen benimseyenler, çekingen yaklaşanlar, "Hele bir gelsin görelim

24.12.2022
24 0 0

DÜNYÂDA VE OSMANLIDA BASIN

Yazılı haberleşme veyâ toplumu bilgilendirme basınla başlamıştır. Basın yâni matbûât çok sonraları devreye girmiş olsa da, sosyal olayların modern dönemlerindeki gibi girift (karışık) olmamasına rağmen, yine de haberleşme veyâ haber alma vardı.İnsan zekâsı çağa göre tekâmül veyâ adaptasyon geliştirmiş, "ihtiyâca binâen" terimi de bu formata en uygu

10.12.2022
38 0 0

Çöküşün mimarı: İstanbul romantizmi

Şehir plânlamaları ve yapılaşma toplumun eğilimlerinde önemli rol oynar. Dolmabahçe tanzîm edilip, pâdişâh orada oturmaya başlayınca İstanbul Beşiktaş'tan yukarıya doğru uzayan yeni çehreli bir şehir hâline dönüştü. Unkapanı Köprüsü yerindeki eski köprü de sanki İstanbul'a yeni bir yol haritası çiziyordu. Artık gündüz devlet ve meşîhât, gece ise eğ

26.11.2022
45 0 0

Bölmeye vatan yahşi!

HTTP1.1 200 OK date: Fri, 11 Nov 2022 23:36:04 GMT content-type: texthtml; charsetUTF-8 host: web2 access-control-allow-origin: content-encoding: gzip x-cacheable: YES x-rg: 01 age: 0 x-cache: MISS x-device: desktop vary: Accept-Encoding,User-Agent accept-ranges: bytes transfer-encoding: chunked Prof. Dr. Osman Kemal Kayra yazdı: Bölmeye vatan yah

12.11.2022
46 0 0

Türk adı ve bozkır kültürü

Kültigin Anıtının taşa kazındığı târihin üzerinden 1290 sene geçti. Aslında bu çok önemli bir dil ve edebiyat olayıdır. Kavimler henüz barbar savaşlarla uğraşıp kültür ve edebiyat meşgalesi bilmezken, 7. asırdan îtibâren taşlara kazınmış bir nevi vakâyi'nâme, milletiyle yüzleşme, hesap verme ve yüksek düşünce pasajlarının yer aldığı Yenisey ve bilh

30.10.2022
38 0 0

Hassas konular

Dünyâ, kâinat, insan, eşyâ hâsılı bütün varlıklar sebepli ve mesnetli yaratıldı. Kâinatta fıtraten ve sünnetullâha uygun olarak cousality (nedensellik) fark edilse de mutlak değildir. Nedensellik her sonucun bir sebebi olması ya da her sonucun bir sebebe bağlanmasıdır. Eskilerin deyimiyle Dehriyyûn yâni tabîatin kendisiyle tekevvün eden (oluşan) bi

16.10.2022
40 0 0

Şifâsız hastalık: Redd-i mîrâs

Bunlara rağmen hâlâ mı mâzî düşmanlığı! Sultanlara hâin diyerek kimden rövanş alıp kimleri sevindiriyorsunuz Ama unutulmasın ki mâzîsine şerefle sâhip çıkan bir "Elif" nesli yetişti. Sizin hâin dediklerinize her gün Fâtihalar ve Yâsinler okunurken, siz bunlardan nasipsiz kaldınız Dünyânın neresinde kendi bayrağının halkına karşı bir tehdit unsuru

01.10.2022
49 0 0

Aydınlanmanın merkezi Orta Asya

Orta Asya Türk devletlerinde, Selçuklu ve Osmanlılardaki bilim merkezlerinde matematik temel argüman olmuşken, bunun arka plânında Semerkand matematik ve astronomi okulu vardır Yıllar geçmesine rağmen "Felsefenin konusu nedir, ne olmalıdır" sorusuna cevap aranırken ağır basan iki görüş hâlâ gündemdedir. Bunlardan birincisi felsefenin konusu eski an

17.09.2022
54 0 0