Ağuyu altın tas içre sunarlar, bal da onun suç ortağı

Tütün endüstrisi, dünyanın en öldürücü, en acımasız, en karlı ve "en kanlı" endüstrisidir kıymetli okurlarım.

Yaklaşık 700 milyar dolar perakende satış gelirine ulaşmış bir endüstriden bahsediyoruz.

Bu endüstri her yıl reklam, promosyon ve sponsorluk faaliyetlerine 9 milyar dolardan fazla para (günde 23 milyon dolar) harcamaktadır.

Ülkemizde ve dünyanın pek çok yerinde yürütülen tütün karşıtı çalışmalar da var elbet.

Bu adımlar ile pazar kaybeden endüstri; yeni çıkış noktaları yakalama, yeni pazarlama stratejileri geliştirme ve bunun için yeni yeni ürünleri piyasaya sürmeye çalışmaktadırlar.

E-sigara, IQOS'lar ve benzer ürünler bu stratejinin bir sonucudur.

Bu zehirli materyallerin asıl kötü tarafı insanlara sigaranın verdiği zararları vermesinin yanı sıra sigaraya bulaştırmanın, sigarayı bırakmayı önlemenin bir metodu olmalarıdır.

Endüstri tarafından oluşturulmaya çalışılan "sigarayı bıraktırıyor, kanser yapmıyor; güvenli, sağlığı tehdit etmiyor..." algısıyla sigarada oluşacak pazar payındaki muhtemel düşüşün önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Gelecekte bu alternatiflerin sigaranın yerini alması kurgulanmaktadır. Pek çok ülkede de bu amaçlarına maalesef ulaşmışlardır.

Bu gerçeğin farkında olan aralarında ülkemizin de olduğu 33 ülke elektronik sigara satışını yasaklamış, 72 ülke de kullanımı ile alakalı yasal düzenleme yapmıştır.

Her ücrada konuşlanmış, her taşın altını mesken tutmuş tütün endüstrisi elektronik sigarayı ülkemize sokarak geleceğimizi karartmak için yoğun olarak lobi faaliyetleri organize etmekte ve de yürütmektedir.

Lobi faaliyetleri temel anlamda iki argüman üzerine kurgulanmıştır.

Argüman 1- Elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleri konusu şu anda yasalarla düzenlenmemiş boş bir alan. Bu alanı yasalarla düzenlersek kontrol altına alırız, yüksek vergilendirme ve sıkı denetimlerle bunu engelleriz. Şu anda bu ürünleri zaten çocuklar ve gençler kullanıyor, herkesin elinde. Biz bunu yasal hale getirip cezasını büyük hale getirirsek daha iyi denetleriz ve vergiye dönüştürürüz.

Argüman 2- E-Sigara ve ısıtılmış tütün ürünleri halihazırda kaçak olarak Türkiye'ye getiriliyor ve satılıyor. Bizler bunu vergilendirirsek konuyla mücadele için daha fazla kaynak üretebiliriz.

Çok şükür ki, bugüne kadar milletine nefes olan Sn. Cumhurbaşkanımızın duruşu, "dumansız hava sahası" gönüllülerinin kararlı direnişi sayesinde yürütülen kirli fonlama ve etki ajanlığı girişimleri başarılı olamamış ve engellenmiştir.