Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil Tüm Köşe Yazıları

43 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Bu nasıl DİYK üyesi!

Geçen hafta Din İşleri Yüksek Kurulu (DİYK) üyesi Halis Aydemir'in kaza namazlarını inkâr ettiğini hatta yük olarak gördüğünü ve fetvaya muhalif olduğunu belirtmiştik. Aydemir'in Ehl-i sünnet inancına muhalefeti burada bitmiyor. Hemen her videosunda Müslümanların zihnini bulandıracak iddialar ortaya atıyor! Bilhassa nice hadis-i şerifleri zayıf kav

27.05.2022
19 0 0

Bir DİYK üyesi ve kaza namazı!

Geçen hafta "tarlaların sürülmesi"nden bahsetmiştim. Bu konuda en fazla yoğunluk ilahiyat ve tarih alanlarında yaşanıyor. Gençleri bu sayede dininden, ecdadından, tarihinden soğutuyorlar. Yahut da yanlış yollara sürüklüyorlar. Son haftalarda İbni Teymiye hakkında kaleme aldığım yazılarda onun bu konuda nasıl bir çığır açtığını belirtmiştim. Fikirle

20.05.2022
11 0 0

Sürülen tarlalar!

Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun siyasetteki özlü sözleri zaman zaman sosyal medyada paylaşılır. Bana göre onun en çarpıcı ve ders niteliğindeki deyimi ise nedense görmezden gelinir. O, 2009 yılında parti örgütlerine yönelik provokatif sızmalara neden engel olmadıklarını soran bir gazeteciye, "Bizim tarlamızı çok önceden sürmüşler" cevabını vermişti.

13.05.2022
12 0 0

İbni Teymiye ve tarihi çarpıtmak!

Önceki haftalarda İbni Teymiye'nin Ehl-i Sünnete zıt fikirlerini ve ona karşı İslam âlimlerinin reddiyelerini köşemde kaleme aldım. Bu hususta okuyucularım yoğun bir şekilde takdirlerini beyan ettiler. Öte yandan son yıllarda eserlerinin Türkçeye çevrilmesi ve Selefiyecilerin onu parlak ve yaldızlı ifadelerle methetmeleri neticesinde bir hayli tara

06.05.2022
19 0 0

İstibdat, öyle mi Sayın Akşener!

Bu haftaki yazımda İbni Teymiye'nin yaldızlı ifadelerle anlatılan Moğollarla büyük cihadının(!) içyüzünü anlatacaktım. Ancak Gezi davası kararının verilmesi ile birlikte yapılan açıklamalar şimdilik o konuyu ertelememe yol açtı... Zira bu kararla ilgili yaptığı değerlendirmede bilhassa Meral Akşener'in ifadeleri çok tartışılacaktır ve hayatı boyunc

29.04.2022
46 0 0

İbni Teymiye'nin yolundakiler!

Küçüklüğünden itibaren iyi bir tahsil gören ve ilim sahibi olan İbni Teymiye, önceleri Hanbeli mezhebi müderrisliği yapmıştı. Bir müddet Hanbelî mezhebinde olanların sorularına cevap ve fetvalar verdi. Yunan filozoflarının ve Şiilerin fikirlerini tenkit etmek için kitaplar yazdı. Şöhret sahibi oldu. Fakat paranın, mevki ve makamın bazı kimseleri yo

22.04.2022
17 0 0

İbni Teymiye

İbni Teymiye ve kitapları, günümüzde bilhassa kendilerine Selefiyeci diyen mezhepsizlere kaynak olmaktadır. Mezhepsizler onu övmekte hatta "İslam müceddidlerinin piri!" diyerek sunmaktadırlar. Nitekim Eshabın en yükseği Hazreti Ebu Bekir efendimiz ve pek çok sahabi için lakayt ve hatta aşağılayıcı bir dil kullanan Nurettin Yıldız, sıra İbni Teymiye

15.04.2022
18 0 0

Selefîlik

Selefîlik meselesi veya mezhebi günümüzde lehte ve aleyhte olarak çok konuşulur oldu. Ben de zaman zaman Selefîlik ve onun imamlarından biri olarak gösterilen İbni Teymiye ile ilgili çok sualler alıyorum. Öncelikle Selefîlik nedir, Selefiyye diye bir mezhep var mıdır, bunun iyi bilinmesi gerekmektedir... Her Müslüman şunu iyi bilmelidir ki, İslamiy

08.04.2022
30 0 0

Merhaba yâ şehr-i ramazan!

Sevgili okurlarım on bir aydır hicranı çekilen, hasretle beklenen, son iki aydır ise "Yarabbi bizi Ramazan-ı şerife eriştir ve onu bize mübarek kıl" diye dua ettiğimiz "on bir ayın sultanı"na bir defa daha merhaba diyoruz... Cenab-ı Hak cümlemize ve İslam âlemine bereketlerini nasip eylesin. Bu ayda mağfiret olunmayan ne zaman mağfiret olunur buyur

01.04.2022
24 0 0

Gafletimiz daha da artmasın!

Ünlü Abbasi halifesi Harun Reşid, bir gün Ebü'l-Atâhiyye'yi yemeğe davet etmişti. Yemekten sonra ona; "Benim dünya nimetleri arasındaki hâlimi bir anlat" dedi. Bunun üzerine Ebü'l-Atâhiyye: "Ey halife! Kavuştuğun nimetlerle, yüksek köşklerin gölgesinde sağ salim yaşa" dedi. Halife; "Güzel söyledin, sonra" deyince, Ebü'l-Atâhiyye: "Ölüm döşeğinde ca

25.03.2022
34 0 0