Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil

Türkiye

Kimin ekmeğini yağlarsın!

Tarihten günümüze her devletin ve milletin beka sorunu ve dünyaya hâkim olma ideali vardır. Devletin bekası; toprak bütünlüğünü, nizam ve intizamını, iç ve dış tehditlere kars?ı koruyarak varlıgını devam ettirmesidir. Milletin bekası ise nesilleri iyi yetiştirme, aidiyet, vefakârlık, yaşadığı yere bağlılığı ile olur.Osmanlı Devleti'nde bu durum "De

Karanlıktan önce son çıkış!

AKParti 31 Mart'ta evvelce kaybettiği büyük kalelerini geri almak ve hatta ona yenilerini katmak ümidiyle girdiği yerel seçimlerde, 22 yıldan sonra ilk büyük hezimeti yaşadı.Dolayısıyla bunun şoku büyük oldu. Bazıları AKParti'nin miadı doldu diye yorumlara başladılar.Neden kaybetti yorumları da yağmur gibi dökülmeye, herkes bir şeyler sıralamaya ba

On bir ayın sultanı

Eriştik şükür ramazanaNe mutlu erişen canaGelince bu mâh-ı şerifSafa bağışlar insanaRamazan ayı, Osmanlı Devleti'nin resmîkayıtlarında,"şehr-i ramazan-ı şerîf, "şehr-i ramazanü'l-mübarek", "şehr-i ramazan-ı mağfiret nişân", "şehr-i şerîf-i gufrân", "şehr-i mübârek-i sıyâm"gibi dinîve manevi önemine vurgu yapılan ifadelerle birlikte anılmıştır.Şanlı

Seyit Kutup ve zekât

Seyit Kutup hakkında daha önce köşemde bazı görüşlerine yer vermiştim. Bilhassa Hazreti Osman efendimiz ile ilgili akıl almaz iftiralarına değinmiştim. Bazı okurlarım onun başka hataları olup olmadığını ve nerelerde Ehl-i sünnet akaidinden ayrıldığı noktasını ısrarla sormaya devam ettiler. Zira günümüzde belki de özel olarak Seyit Kutup tekrar parl

Geçmeyen tehlike!

Son dönemde FETÖ ile mücadelenin geldiği nokta konusunda son derece çarpıcı açıklamalar vuku buluyor. Bilhassa Danıştay'da FETÖ'cü hâkim ve savcılar ve ilgili alınan kararlar gündeme bomba gibi düştü. Danıştay 5. Dairesinin, FETÖ'yle irtibat ve iltisakları gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 400'den fazla hâkim ve savcı hakkında göreve iade kararı

Diyanet TV'yi kim denetleyecek!

Şubatın ilk günlerinde Diyanet TV'de, DİYK üyesi bir ilahiyat profesörü sohbet ediyordu. Kendisini dinlerken dehşet içerisinde kaldım. İslam akaidine uygun düşmeyen sözleri, gayet rahat bir şekilde naklediyor ve savunuyordu. Şöyle konuşuyordu: "Bazı âlimler Cehennem azabının sürekli olmadığı görüşündedirler. Bazılarına göre, Cehennem'e giren insan,

Tedbirde kusuru olan, takdire bahane bulur!

Erzincan İliç'teki altın madeninde yaşanan faciayla birlikte, bir kez daha felaketler öncesinde gerekli tedbirleri almakta, denetimleri yapmakta ihmal mi gösteriyoruz soruları gündeme geldi. Aslında bu ve bundan önce yaşanan bir kısım felaketler bizim bu noktalarda ciddi eksiklerimizin bulunduğunu ortaya koymaktadır. Zira şu son felakette heyelanın

Büyük oyunun kıskacında: Ayasofya

Son günlerde Ayasofya Camii yine tartışmaların odağına düştü. Konu Kültür Bakanlığı'nın yabancıların Ayasofya Camii'ne girişlerini düzenlemesi ile alakalıydı. Birdenbire gelişen bir durumla gayrimüslimlerin caminin ana mekânına alınmayacağı, paralı olarak ancak üst galerilere girebilecekleri bildirildi. Neden üst galerilere alınacaktı ana mekânda b

Maksat Atatürk değil anlamadın mı

Spor müsabakalarında anlık bir sinir, kavga, gerilim büyük hadiselere istenmeyen vakalara sebebiyet verebiliyor. Onun için taraflar daha itidalli daha hoşgörülü daha sakin davranıyor. Zira binlerce on binlerce insan ikiye bölünmüş hâlde duruyor ve bir kıvılcım herkesin gerilmesine yol açıyor. Bilhassa ülkemizde spor fanatizmi neredeyse zirve yapmış

Şehitler ölmez

Uzun yıllardır her şehit cenazemizde hep bir ağızdan söylenen, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ifadesi duygumuzu ortaya koyan, ıstırabımızı azaltan, öfkemizi yansıtan bir söylem oldu. Bazıları bunu sade bir slogan olarak değerlendirmektedir. Niceleri de içi boş bir kavrama dönüştüğünü ileri sürmekte ve rahatsız olmaktadır.Hâlbuki slogan hâlini almı