31 Mart seçimleri! Siz nasılsanız yöneticileriniz de öyle olurlar..!

Kâinatı idare eden külli şeyin Kadir olan zat hiçbir şeyi sebepsiz yaratmamış, oluşturmamış ve kainatta kesinlikle tesadüf yoktur Allah (c.c.)'ın kaderinin tecellisi vardır ..!

Yeter ki olan hadislerden Kur'an, sünnetullah ve asrın sahasında içtihat edenlerin tecrübelerinden liyakat ve ehliyet sahiplerinden ders alıp istişare etmektir..!

Kur'an'da istişare farzdır!

Bu konuda da Kur'an-ı Kerim'de ilahi hükümler ışığında; "Ey mülk ve hakimiyet sahibi Allah'ım! Sen mülkü dilediğine verir, dilediğinden onu çeker alırsın! Dilediğini aziz, dilediğini zelil kılarsın! Her türlü hayır yalnız Sen'in elindedir! Sen elbette her şeye kadirsin!" (Âli İmran 26)

OLAN HADİSENİN HAYIR VE ŞER OLDUĞUNU ANCAK ALLAH BİLİR ..!

"Ey mü'minler! O, hoşunuza gitmediği hâlde savaş size farz kılındı. (1) Fakat olur ki, bir şeyden hoşlanmazsınız ama o sizin için hayırlıdır. Ve olur ki bir şeyi (de) seversiniz, hâlbuki o sizin için bir şerdir. Allah ise (sizin için hayır olanı) bilir de siz bilmezsiniz.(Bakara 216)

KULLARI DEĞİL;

ALLAH'I (C.C) RAZI ETMEK VAZİFEMİZDİR ..!

"De ki; Allah dilemedikçe, ben ne kendime bir fayda sağlayabilirim ve ne de kendimden bir zarar uzaklaştırabilirim." (A'raf, 7188)

ALLAH RESULÜ (S.A.V) HER KONUDA EHİL İNSANLARLA MEŞVERETİ FARZ KILMIŞTIR..!

"Kim bir iş yapmak istedi ve müşaverede bulundu ve ona göre hareket etti ise işlerin en doğrusuna hidayet edilmiş demektir.".Age, c, 7, s, 357. (Beyhaki'den)

"Akıllı kimselerden doğru yolu göstermelerini isteyin ki doğru yolu bulasınız. Onlara muhalefet etmeyin pişman olursunuz". Age, c, 7, s, 357(Hatibi Bağdadi)

"İstihare eden zarar etmez, istişare eden de pişman olmaz."Age, c, 2, s, 359. (Taberani)

Hz. Ali (r.a), şöyle der: Peygamberimize dedim ki "Ya Resulallah! Bir iş olduğunda bize (sizin aracılığınızla) vahiy geliyor peki biz ne yapalım ..

Resulullah şöyle buyurdu:(Böyle bir iş olduğunda) ümmetimden abid (ibadet ehli) olanları toplayınız ve o işi aranızda meşveret ediniz. Bir kişinin sözüyle hareket etmeyiniz.".Age, c, 7, s, 357(Hatibi Bağdadi)

Tarihi dehalardan ders almak;

"Onlar zararlarından emin oldukları için; dostlarını uzak tuttular. Kendilerine bağlamak ve kazanmak için de; düşmanlarını yakınlaştırdılar. Yakınlaştırılan düşman dost olmadı. Herkes düşman safında birleşince yıkılmaları mukadder oldu!" (Ebu Müslim Horasani)

Kibirden uzak kalmak bir fazilettir ..!

"İktidara gelirseniz, kibirli olmayın, kendini beğenmişlik etmeyin.Size ait olmayan şeyleri almayın, güçsüzlere yardım edin.Unutmayın ki sonsuz iktidar yoktur. Herkes, er veya geç, önce milletin ve nihayet Allah'ın önünde hesap verecektir."(Aliya İzzetbegoviç)

Saidi Nursi (k.s)'nin "Savaşlarda zafer askerin; mağlubiyet kurmayındır!"dediği gibi "Seçimlerde başarı tabanın; yenilgi tavanındır!"

"Yenilen sadece adaylar değil bizzat iktidarımızın siyasi, içtimai, sosyal, hukuk eğitim ve ekonomik politikalarıdır!"

Yine Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur'dan aldığımız derslere binaen;

KADERLE VERİLEN MESAJI ALABİLMEK FERASETİ!

"Cereyan etmekte olan hâdisatın muhtemel menfî tesirlerinden kalb ve ruhlarımızı âzade bulundurmak ve bir şey meydana geldikten sonra daima kader cihetini düşünerek hikmetli ve güzel taraflarını görmek ve zahirî ruha dokunan kaba, şer, musibet cihetlerine fazla nazarı dolaştırmamak -Risale-i Nur'dan aldığımız derslere binaen- lâzımdır.