Özcan Yeniçeri

Yeniçağ

Doktorlar gitsin sığınmacılar kalsın!

AK Parti ülkenin doktorları için "giderlerse gitsinler", Suriye'den ülkeyi istila denilecek kadar büyük kitleler halinde sığınmış olan yabancı sığınmacılar için de 'gelirse gelsinler' stratejisi izlemektedir. AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı; "'Biz seçimi kazandığımızda mültecileri ülkelerine göndereceğiz' diyorlar. B

Batının Dostoyevski ve Oligark takıntısı

Ukrayna ve Rus halkının inanç (Ortodoksluk), etnisite (Slavlık) yönünden ortak yanları Batılılarla olan ortak yanlarından daha fazladır, her iki halk da aynı tarihin, coğrafyanın ve hatta aynı dilin çocuklarıdır. Rusya'nın geleceği için kendilerine her anlamda en yakın insanların yaşadığı Ukrayna'ya acımasızca saldırması her şeyden önce büyük bir t

Bütünsel siyaset birlikte yönetim!

İktidarın muhalefeti yok sayması, muhalefetin ise iktidarı bütün kötülüklerin anası olarak ilan etmesi hem doğru hem de inandırıcı değildir. İktidarda kalmak için her şeyin "mübah" görülmesi de iktidara gelmek için olmayacak dualara "amin" denilmesi de yanlıştır. 'İktidar yaparsa yanlış ama biz iktidara geldiğimizde yaparsak bir sebebi vardır' anla

İsrail'le ilişkiler tamam da ya Suriye

"Komşularla sıfır sorun" iddiasıyla iş başına gelmiş olan bir iktidar ülkeyi yirmi yıldır yönetiyor. AK Parti iktidarının "çözümsüzlük çözüm değildir", "Bir adım önde olmak", "süpürmeyin kullanın" gibi ilkeleri, "BOP Eş Başkanlığı gibi" övünüp üstlendiği görevleri, "One Minute" gibi meydan okumaları vardı. Destek verilen "Kofi Annan Planı", imzalan

Ukrayna'daki savaştan alınacak dersler!

ABD'de etkili senatörlerinden olan Lindsey Graham, "Rusya'da bir Brütüs var mı Rusya ordusunda daha başarılı bir Albay Stauffenberg var mı Bu işi bitirmenin tek yolu Rusya'daki birinin bu adamı -Putin'i kast ediyor- indirmesi" demiş. Brütüs, Antik Roma'da İmparator Sezar'a senatörlerin düzenlediği suikastın planlayıcısıydı. Nazi Almanya'sı ordusund

Ukrayna sorununda tarihî arka plan!

Soğuk Savaş'ın sona erdiğinde Batı'nın kibirli düşünürleri "Tarihin Sonu"nun, "İdeolojinin Sonu"nun geldiğini; önümüzdeki çağın "ABD Kapitalizmine karşı Alman Kapitalizmi"nin ya da "Batı medeniyetine karşı Doğu medeniyetinin mücadelesi"ne sahne olacağını ileri sürmüşlerdi. Soğuk Savaş'ın galibi olan ABD bu yargıdan hareketle pervasız bir şekilde So

Putin'in Pirus Zaferi

Dağılan ve artık olmayan SSCB ile mücadele için oluşturulan ittifak ayakta kalabilir mi NATO'nun ve ABD'nin otuz yıldır cevabını aradığı soru buydu. Yetmiş beş yıllık komünizm hayaletinin yerine konulan "radikal İslam" ve terörist faaliyetler halklara çok inandırıcı gelmemişti. Bir yandan Amerikan vergi mükellefleri diğer yandan Soğuk Savaş şartlar

Ukrayna'da ABD ve Rusya karşı karşıya!

Her şey SSCB'nin dağılmasıyla başladı. NATO'nun karşısından Varşova Paktı, Batı Bloku'nun karşısından Doğu Bloku, Kapitalizmin karşısından Komünizm otuz yıl önce çekilmişti. SSCB'nin dağılışıyla ABD ve NATO bir düşmandan çok daha fazlasını kaybetmişti. Tehdit, düşman, rakip üzerine kurulan uluslararası ittifaklar karşıtlarını kaybedince varlık nede

İktidarın tahammülsüzlüğü!

İçinde "geççek geççek gitçek gitçek... etçek bitçek" gibi kelimelerin geçtiği şarkı Türk Dil Kurumu'nun değil yine siyasetin konusu oldu. 'Sokak ağzı yaygınlaştırılarak Türkçe'nin bozulmasına neden olunuyor' diye yapılan eleştirilere katılmak mümkündür. Her ne hikmetse böyle haklı eleştiri yapan yok. Türkçe'nin kötü kullanılması birileri için öneml

Altı lideri bir araya getiren şartlar!..

Bugün Türkiye'de her geçen gün daha da kötüleşen ekonomik, siyasi ve sosyal şartlar vatandaşı canından bezdirmiştir. İşsizlik kanser tümörü gibi her yanı sarmış durumdadır. Milli gelir beş yıl öncesine göre düşmüş, kitlesel yoksulluktan söz edilir olmuştur. İşlemeyen daha doğrusu kötü ve taraflı işleyen yargı, kutuplaştırılmış halk, çöken ekonomik