Kabre elleri sürmek ve öpmek

Sual: Kabirler ziyaret edilirken, kabre elleri sürmenin ve öpmenin dinimiz açısından mahzuru olur mu

Cevap: Konu hakkında Fetâvâ-yı Hindiyye'de deniyor ki:

"Yaşlı kadınların ve erkeklerin kabir ziyareti sünnettir. Evde ve kabir başında Kur'ân-ı kerim okuyup, sevabını ruhlarına hediye etmeli ve onlara dua etmelidir. Kabri elleri ile mesh etmek, kabri öpmek, Hıristiyanlık âdetidir. Ananın, babanın kabrini öpmek câizdir."

Sual: Âyet-i kerimeyi hastaya okumak, muska yapıp taşımak caiz midir

Cevap: Bu konuda Fetâvâ-yı Hindiyye'de deniyor ki: "Hastaya Kur'ân-ı kerimi okuyup üflemek, muska yazıp taşıması, tasa yazıp suyunu içmesi caizdir."

Sual: Hafızı dinlemek ve kitabı da okumak için kiralamak uygun olur mu

Cevap: Bu konuda Hülâsada deniyor ki: "Dinlemek için hafızı ve okumak için kitabı kiralamak caiz değildir." Kur'ân-ı kerim öğreten hocaya hediye vermek lazımdır.

Sual: Ücret karşılığı kilise tamir etmek, alkol taşımak dinen uygun olur mu

Cevap: Bu konuda İbni Âbidînde deniyor ki: "Ücret ile kâfirin şarabını taşımak, kilise tamir etmek ve Hıristiyana zünnar gibi küfür alametlerini satmak îmâm-ı a'zama göre caizdir. Müslüman müşteriye Mecusi mesti yapmak veyâ fasık elbisesi dikmek mekruhtur. Çünkü, Mecusiye ve fasıklara benzemeye sebep olmaktır."

Sual: Odanın duvarlarına halı asmanın dinen bir muhzuru olur mu

Cevap: Bu konuda Fetâvâ-yı Hindiyye'de deniyor ki: "Evin, ihtiyaç olduğu kadar büyük olması caizdir. Odanın duvarlarına halı asmak, soğuğa karşı caizdir. Zinet, süs niyeti ile mekruhtur. Üzerinde canlı resmi olursa haram olur."